335
MAYIS-HAZİRAN 2007
 

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY

TÜRKÇE ÖZET

MİMARLIK DÜNYASINDAN

FORUM

YAYINLAR

  • Delik Binalar
    Gürhan Tümer Prof. Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü

Mimarlık’tan 335KÜNYE

Mimarlık’tan 335

N. Müge Cengizkan

Sayımızın dosya konusu, kentsel mekâna ilişkin nicel değerlerden çok, onun nitel değerlerine odaklanıyor. “Yaşam kalitesi” terimi, “tasarım” ve “konsept” kavramlarının popüler dile yerleşmesinin hemen ardından kullanıma girdi. “Kentsel yaşam kalitesi” kavramı ise bu dile henüz girecek gibi görünmüyor. Kavram üzerine çalışmalar derinleştikçe, farklı tanımları ve çok boyutlu yapısı ortaya çıkıyor. Kentsel yaşam kalitesi, tek bir tanımı olmamakla birlikte, çok genel olarak, “kentlinin ihtiyacı olan hizmetlerin ve tüm koşulların arz ve talebi arasındaki oran” olarak tanımlanıyor ve “çevresel kirlilik, doğal çevre nitelikleri, yeşil alan kullanımları gibi açık ve kapalı mekân standartları”, “gelir seviyesi, işsizlik oranı, suç oranları gibi vatandaşların refahını ilgilendiren konular” ve “eğitim, eğlence, halk sağlığı, toplu taşıma, belediye hizmetleri, iyi yönetişim gibi hizmet çeşitliliği ve kalitesi konuları” ile şekilleniyor. Kavramı açarak kuramsal ve analitik yaklaşımları ortaya koyan yazılar ile uygulamaya dönük örnekler dosyada biraraya getirildi.

Nitelik konusu, Türkiye Mimarlık Politikası’nın da önemli vurgularından biri. Politika metninin sunumu “Mimarlar Odası, Türkiye’ye özgü bir mimarlık politikasının oluşturulmasının daha nitelikli bir yapılı çevreye ulaşılması konusunda önemli bir adım olduğu fikrinden hareketle” diyerek başlıyor. Politika ilkelerinin 7. Maddesi “[…] Merkezî-yerel yönetim daha nitelikli mimarlık ve kent ortamlarının oluşturulabilmesini sağlamak amacıyla, toplumun eğitimini ve katılımını sağlayacak önlemleri alır. Bu amaçla ulusal ve yerel medyada programlar düzenlenir, okullarda eğitim programları oluşturulur.” şeklinde. Sayının forum bölümünde, politika taslak metninin geliştirilerek son haline getirilmesi sürecinde görüşler derleniyor. Metne, Mimarlık Haberler Bülteni (no: 114) ile tüm Oda üyelerine gönderilen föyden, MİMARLIK dergisinin geçen sayısından (no: 334) ve web sitesinden ulaşabilir, görüşlerinizi iletebilirsiniz: www.mo.org.tr/mimarlikpolitikasi

Mimari ve kentsel yaşam kalitesinin artırılmasını destekleyecek birtakım sonuçlar getirmesini beklediğimiz güncel inisiyatiflerden biri de, yapı sektörünün çeşitli alanlarında araştırmaların çoğaltılmasını hedefleyen Türkiye Yapı Teknoloji Platformu. Platform, yapı sektörüyle ilgili gelecek vizyonu oluşturulması, sektör için kısa/orta/uzun vadeli stratejiler geliştirilmesi, yapı sektörüyle ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarının teşvik edilmesi ve sektörün farklı alanlarında yapılan araştırmaların koordine edilmesi için yapı sektörünün tüm taraflarının biraraya geleceği ortak bir buluşma ortamı yaratmayı amaçlıyor. “Yeraltı ulaşım sistemleri”, “kentler ve yapılar”, “yaşam kalitesi”, “malzemeler”, “ağlar”, “kültürel miras”, “bilişim ve iletişim teknolojileri”, “afetler”, “erişilebilirlik” gibi kentsel yaşam kalitesini doğrudan etkileyebilecek birtakım çalışma alanlarında araştırmaların teşvik edilmesini öngörüyor. Oda’nın da kuruluş çalışmalarında etkin rol aldığı platform, önümüzdeki Haziran ayında Ankara’da yapılması planlanan bir konferansla daha büyük bir kesime ulaşmayı hedefliyor. Bu konudaki gelişmelere önümüzdeki sayılarda daha ayrıntılı biçimde yer vereceğiz.

Geçen sayımızda MİMARLIK’ta gündemde tutmak istediğimiz konu başlıkları ve açılımlarına yer vermiş, görüşleriyle katkıda bulunmak isteyenlere çağrıda bulunmuştuk. Çağrımızı bu sayıda da yineleyerek, Mimarlık Dünyasından bölümü içinde açılımlarını bulabileceğiniz “Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı”, “Yeni Konut Eğilimleri ve Mimarlık” ve “Yarışmalar” konularında gündeme getirmek istediğiniz görüşlerinizi bekliyoruz.

Bu icerik 3286 defa görüntülenmiştir.