335
MAYIS-HAZİRAN 2007
 

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY TÜRKÇE ÖZET MİMARLIK DÜNYASINDAN

FORUM

YAYINLAR

  • Delik Binalar
    Gürhan Tümer Prof. Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü

Mimarlık’tan 335KÜNYE
FORUM

TÜRKİYE MİMARLIK POLİTİKASI ÜZERİNE GÖRÜŞLER
Kuruluşundan itibaren kamu ve toplum yararına sorumluluğunu yerine getirmeye ve yön göstermeye çalışan Mimarlar Odası, önümüzdeki sürece ilişkin olarak, kent-insan odaklı politikalar oluşturma yaklaşımının ülkemizde de kabul edilmesini tartışmaya açm ...
“TÜRKİYE MİMARLIK POLİTİKASI”NA DOĞRU POLİTİKALAR GÜNDEMİ VE STRATEJİLER
Kubilay Önal

Mimarlar Odası MYK Üyesi

NE O? TÜRKİYE’NİN BİR DE MİMARLIK POLİTİKASI MI OLACAK?

Türkiye Mimarlık Politikası’na Doğru Basın Kampanyası sürecinde en çok dikkatimi çeken, Mimarlar Odası’nın yıllardır yürüttüğü mücadelesi sonucu oluşan kent-mimarlık sorunu ...


Türkiye Mimarlık Politikası ve Bu Politikanın Politikası Üzerine Kısaca
Gürhan Tümer
Politikası olmayan bir şeyin, başarıya ulaşması zordur, belki de olanaksızdır. Kaldı ki, politikasızlık diye bir şey yoktur aslında, çünkü politikasızlık da bir tür politikadır. Bu nedenlerden dolayı, Mimarlar Odası’nın, “Türkiye Mimarlık Politika ...
Türkiye Mimarlık Politikası Taslağı’na Eklemeler
Doğan Tekeli

Dr., Yük.Müh.Mimar

Odamızın Türkiye Mimarlık Politikası’nı hayata geçirmek amacıyla başlattığı çalışma; kanımca odamızın büyük hizmetlerinden biri daha olma yolundadır.

Tartışmaya açılan “Türkiye Mimarlık Politikası’na Doğru” başlıklı metnin ilk dört bölümü, ...


Türkiye Mimarlık Politikaları Üzerine MYK Üyelerine Kısa Notlar ve Ön Değerlendirme…
İsmail Erten
Türkiye Mimarlık Politikası (TMP) çalışmaları için tebrik etmek istedim ve iki mesele üzerinde durmak istedim. Birincisi, bunalmıştık son 15 yılın “mimarlık yasası” tartışmalarından... Nurdoğan ağabeyi saygıyla anıyorum, Salih Zeki Pekin’in de kulakl ...
Görüşler
Murat Çağıl

Özellikle giriş bölümü, bir ders niteliğinde özenle seçilmiş anlaşılır net ifadelerden oluşuyor. Politika ilkeleri ise, mevcut durumu kapsayıcı nitelikte ama zamanla daha da gelişecek gibi... Zaten ilkelerin de değişime ...


Mimarların Sorumluluk Çağrısı
Nedim Atilla

Akşam

4 Mart 2007

Barselona'da da öyle oldu. Hem tarihsel kimliğini korumuş, hem de modernleşirken de estetik kaygıları ön plana çıkaran kentlere yaptığımız ziyaretler sonrasında 'Türkiye'deki mimarların yaratıcılığından kuşkum yok. Demek ki onlara izin verilmiyor' di ...
Çirkin Kent Görünüşünden Kurtulmanın Tek Yolu: Yasa
Doğan Hızlan

Hürriyet

22 Mart 2007

Kentlerdeki çirkin yapılar hepimizi rahatsız ediyor. Konuşuyoruz, yazıyoruz, şikayet ediyoruz.

Peki çaresi ne? Bunun yaptırımı var mı?

H. Bülend Tuna (TMMOB-Mimarlar Odası Genel Başkanı) ile Necip Mutlu (TMMOB -Mimarlar Odası Ge ...