335
MAYIS-HAZİRAN 2007
 

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY

TÜRKÇE ÖZET

MİMARLIK DÜNYASINDAN

FORUM

YAYINLAR

  • Delik Binalar
    Gürhan Tümer Prof. Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü

Mimarlık’tan 335KÜNYE
ETKİNLİKLER

“Basamaklar” Sergisi Üzerine

Gül Ezen’in siyah beyaz fotoğraflarından oluşan “Basamaklar” sergisi, Mart ayında Ankara’da, Resim ve Heykel Müzesi’nde izleyicisiyle buluştu. Sergi, yurtdışında, 2002 yılında New York National Arts Club'da, 2004 yılında ise Mexico City'de Luis Barragán'ın konutunda, mimarın stüdyosunda açılmıştı. 9-13 Temmuz 2007 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak XVII. Uluslararası Estetik Kongresi’nde, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Sergi Salonu’nda izlenebilecek serginin bir sonraki ayağı İstanbul olacak.

“Sanat fotoğrafını diğer fotoğraflardan ayıran, bilmek ve görmek arasında ince bir denge. Fotoğraf bize çok fazla sözel bilgi verdiği vakit illüstrasyon ya da reklam oluyor, yalnızca biçime ya da yalnızca duyumlara hitap edince de içi boşalıyor ya da kitsche yaklaşabiliyor. Heidegger'in sanatın dünya ve yeryüzü arasındaki çarpışma ile gerçeği ışığa çıkardığı, ama aynı zamanda hep birşeyin üstünü örttüğü savına inanıyorum. Gül Ezen'in mer¬divenleri bana ilk bakışta bunu düşündürdü, zira merdiven, alelade bir nesne de olabilir bir şiir de. Mesele merdivenin biçimi, ustalığı, heykele benzemesi değil, onu gördüğümüz şekliyle yeryüzü ve dünya, doğa ve kül¬tür arasında kurduğu ortaklıkta görünenin ötesinde değerleri açığa vurması ve hep yeni keşiflere gebe olması. […] Merdiven birçok şeyin simgesi, yerçekiminden özgürleşmenin, semaya yaklaşmanın ve mekânı adımlayarak zamanı ölç¬menin; asi topografyaları insanın özgürlük arzusuna uyarlamanın; bun¬lar genel simgeler. Sanatın sezgisel gücü ile seçilen özel bir bakış açısı, bir anlık bir ışık vurgusunun yakalanması bunların ötesinde, dünyanın ve yürek algısının binbir anlamından eşsiz bir anlatım yaratabiliyor. Doğanın derbederliği içinde paralellerini çizen sonsuz merdivenlere tropik atların perçemlerini dökmeleri; ya da ağaçlara izin vermek için bölünen merdi¬ven bloklarının tepesinde dalların çizdiği arabesklerin dansı gibi, bizim göremediğimiz bu kültür ve doğa ortaklığını sanatçının tutkusu yakalıyor. […] İnsanların yokluğunda hüküm süren sözsüz bir sessizlikte basamakların diyalogunu, mekanik birer yaratık gibi doğanın tinselliğine katıldıklarını duyuyoruz. Bu merdivenler bize dünyayı ne kadar çok şekilde dolaşabileceğimizi -dümdüz ufka doğru, belleğin ve zamanın derinliklerine, labirentler içine, bitmeyen bir çem¬bere, arafta Sisyphus benzeri yukarı ve tekrar başaşağı - özgürlüğümüzü ve sınırlarımızı gösteriyor.”

Jale Nejdet Erzen

“Yorumlama açısından birçok kapının aralandığı çalışmalarda yalnızca grafik yapının öne çıkarıldığı işler de görmek mümkün, son derece drama¬tik yaşamsal ögelerle birlikte sunulan işler de, peyzajların yanında ciddi soyutlamalara varan bakış açıları da. Fotoğraflar, ayrıca yalınlık, mekân ilişkisi, perspektif, leke, hacim ve grafik ögelerin başarılı kullanımı ile de bu sanatın olumlu, kayda değer örneklerini sergiliyor.”

İsa Özdemir

“Gül Ezen'in ‘Basamakları’ […] görüldüğü kadar çok titiz ve seçici bir zevkin ürünleri. Sadece basamaklara bakış açısını iyi dengelenmiş siyah beyaz kompozisyonlar halinde sunması değil, işin geleneksel zanaat yanını da, yani karanlık oda tekniklerini de çok iyi yansıtan örnekler olması bakımından dikkate değer buluyorum. Ortamın sayısal fotoğraf saldırısına maruz kaldığı şu günlerde, bu serginin can çekiştiği söylenen asırlık bir sanatın soylu damarlarından bir örnek teşkil etmesi ayrıca kayda değer.”

Ozan Sağdıç

* Sergi broşüründen derlenen metinler, sanatçının izniyle kullanılmıştır.

Bu icerik 2949 defa görüntülenmiştir.