311
MAYIS-HAZİRAN 2003
 
MİMARLIK'TAN

ODADAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

OKURLARDAN

DOSYA: SORUŞTURMA 2003
MİMARLIK GEÇMİŞİNİ DEĞERLENDİRİYOR

KENTSEL TASARIM VE KORUMA PROJESİ YARIŞMASI: ANTALYA KARAOĞLU PARKI, BELEDİYE BİNASI VE ÇEVRESİ

MİMARLIK VE KENT

KORUMA

  • YARARSIZ MİMARLIK
    Gürhan Tümer, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık BölümüKÜNYE

MİMARLIK'TAN

Mayıs-Haziran 2003 / 311

Türkiye’nin 1923’ten 2003’e, 80 yıllık zaman dilimindeki çağdaş mimarlık ürünlerini belgelemek için bir anket/soruşturma çalışması gerçekleştirdik. Çalışmanın sonuçları ve buna ilişkin değerlendirme, bu sayımızın dosya konusunu oluşturdu. Dosyaya temel oluşturan soruşturmayı, uygulamacı mimarlardan akademisyenlere, mimarlık yayıncılarından Oda örgütlenmesi içerisindeki kişilere kadar yaygınlaştırmaya çabaladık. Ulaşmayı başardığımız yaklaşık 500 kişi arasından, yanıt veren kişi sayısı, ne yazık ki beklediğimiz kadar çok olmadı. Fakat, çalışmayı bu sayımızda sonlandırmayıp, Oda üyesi 30.000 mimara ulaşmanın yollarını araştırmak istiyoruz. Bu nedenle önümüzdeki sayılarda farklı kişilerin, değişik açılardan değerlendirmelerini de dergimizde bulacaksınız. Size göre “Türkiye’nin ‘önde gelen’ 20 yapısını/yapı gruplarını” değerlendirme kriterlerinizle birlikte mimarlikdergisi@mimarlarodasi.org.tr adresinden ya da faks yoluyla en geç 1 Ağustos 2003 tarihine kadar bize ulaştırmanız, daha nesnel sonuçlara ulaşmamızın ve elinizdeki sonuçları genişletmenin önünü açacak. Soruşturmaların belirli aralıklarla, farklı konular bağlamında tekrarlanması dileğiyle ...

Önümüzdeki sayılarda ele almak istediğimiz dosya konuları, “Odadan” bölümünde yer alıyor. Yeni sayımızın dosyası, Temmuz 2005’te İstanbul’da toplanacak olan 22nci UIA Dünya Kongresi’nin belirlenen ön temaları üzerine olacak. Kongrenin akademik / bilimsel / mesleki içeriğinden sorumlu olan Bilim Komitesi, henüz bu temalar üzerinde çalışıyor. Kısa bir süre içerisinde netleşecek olan temaları daha yaygın tartışabilmek ve kongre çalışmalarına katkıda bulunmak üzere hazırlanacak dosya, MİMARLIK için büyük önem taşıyor.

UIA 2005 İstanbul Kongresi kapsamında vurgusu giderek artan “kent” teması, MİMARLIK’ta sürekli gündemde tutulan bir konu. Antalya ve Denizli ile başlattığımız, kentlerin son dönem mimarlık ürünlerini belgeleme amaçlı “Mimarlık ve Kent” bölümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Fethin 550. yılı” için planladığı “550 proje” ile, İstanbul yer alıyor. Belediyenin projeler bütünü için ayırdığı 5.5 milyar doların yanı sıra, kutlamalar için 550 sanatçıyı davet etmesi gibi uzayan 550’ler listesi oluşturulmuş. Projeler her ne kadar “Ulaşım”, “Yapı”, “Altyapı”, “Su”, “Çevre”, “Sağlık-Spor”, “Eğitim-Kültür”, “Sosyal”, “Bilgi-İşlem” yatırımları başlıkları altında sınıflandırılsa da, çoğunun fiziksel yapılanmalar olduğu görülüyor. Sütlüce Kültür Merkezi ölçeğindeki büyük yapılarla, kentin büyük semtlerindeki meydanlarda yer alacak müzikli ve ışıklı havuz düzenlemeleri yan yana. Deprem tehdidi altındaki İstanbul’da, belediyenin tüm çabasını yoğunlaştırıp etkili ve gerçekçi projeler üretmesi gerekirken, belli bir önem atfettiği “550 proje” içerisinde depreme ilişkin bir çaba görememek üzücü. Depreme karşı geliştirilecek önlemlerin bu projelerin ana konusunu oluşturması gerekirken, bir alt başlık bile olmaması, hatta tüm fiziksel yapılanmalarda depremin etkilerine karşı bir tedbir geliştirilmemesi ise kaygı verici. Sayımızın bu bölümünde, “550 projeye” ilişkin genel bir perspektif çizmeye çalıştık. Gelecek sayımızın “Mimarlık ve Kent” bölümünde ise Adana yer alıyor.

Her yeni depremle birlikte “Yapı Denetimi” konusu yeniden gündeme getirilip, tartışılır; tıpkı yaşadığımız üzücü Bingöl Depremi sonrasında da olduğu gibi. Mimarlar Odası’nın öncelikli konularından biri olan yapı denetimi, 9-11 Mayıs tarihleri arasında Bursa-Kirazlıyayla’da yapılan Danışma Kurulu’nun önemli gündem maddelerinden biriydi. “UIA 2005 İstanbul”, “Örgütlenme” ve “Meslek İçi Eğitim”in tartışıldığı kuruldan çıkan görüşleri, yine gelecek sayımızın “Odadan” bölümünde bulacaksınız.

* * *

Siyasal iktidarın imar affı ve “orman vasfını yitirmiş” alanları Anayasa’yı değiştirerek satışa sunması girişimlerinin yanısıra, sit alanlarında yapılaşmaya izin verecek düzenlemeler yoğun biçimde gündemimizde yer almalı. Kültür ve Turizm bakanlıklarının birleştirilmesi ise tarihi ve doğal mirasa karşı, siyasal iktidarın tavrını ve bakış açısını ortaya koyuyor. Gündemdeki konular hakkında yanlışlık ve eksiklikler ortaya konarak, etkin biçimde kamuoyu görüşü oluşturulmalı. MİMARLIK olarak bize düşeni, katkılarınızla üstlenmeye hazırız.

N. Müge Cengizkan

Bu icerik 2627 defa görüntülenmiştir.