311
MAYIS-HAZİRAN 2003
 
MİMARLIK'TAN

ODADAN MİMARLIK DÜNYASINDAN

OKURLARDAN

DOSYA: SORUŞTURMA 2003
MİMARLIK GEÇMİŞİNİ DEĞERLENDİRİYOR

KENTSEL TASARIM VE KORUMA PROJESİ YARIŞMASI: ANTALYA KARAOĞLU PARKI, BELEDİYE BİNASI VE ÇEVRESİ

MİMARLIK VE KENT

KORUMA

  • YARARSIZ MİMARLIK
    Gürhan Tümer, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık BölümüKÜNYE
KORUMA

KORUMA KURAMLARINDA “ÖZGÜNLÜK” KAVRAMI ÜZERİNE
Ülkemizde koruma anlayışının, korunacak nesnenin “yenisi gibi” olmasına verilen değere indirgendiği, yani Riegl’ın terimiyle “eskilik değeri”nin köreltilmesiyle özgünlüğünün yok edilmesine doğru kaydığı söylenebilir. Bu bağlamda, 1994 yılındaki Nara Konferansı sonucu ortaya konan “Nara Bildirgesi”, dilimize geç kazandırılmış olsa da, “özgünlük” kavramına getirdiği bakışla öne çıkıyor. ODTÜ Mimarlık Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan “Ankara Bildirgesi” ise, Avrupa kökenli koruma kuramlarını aynen kabullenmeyip, Türkiye’ye “özgü” olan değerlerle yorumlanarak ortaya konuyor. Bölümün son yazısı ise, “özgünlük” kavramı üzerine kurgulanan bu iki bildirge üzerine değerlendirmeleri içeriyor. ...
2000’Lİ YILLARIN TÜRKİYE'SİNDE KORUMA SORUNSALI VE AYKIRI BİR BELGE: Nara Belgesi 1994
N. Gül Asatekin

Doç. Dr., ODTÜ Mimarlık Fakültesi,

Restorasyon Ana Bilim Dalı.

Kültür ve doğa varlıklarımızın korunması için çeşitli çalışmalar bilimsel düzeyde sürerken, bunların uygulamaya aktarılmasındaki sorunlar giderek büyüyor. Korumanın uygulama yöntemlerindeki zenginleşme, ne yazık ki yıkma / yoketme / değiştirme yönünd ...
TÜRKİYE'DE KÜLTÜREL DEĞERLERİN RESTORASYONUNA YÖNELİK ANKARA BİLDİRGESİ *
ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğrencileri

Tuncay Akbulut, Çağdaş H. Bora, Gül Devrim Demirel, Hakan Gökberk, Bora Işık, Aysun İnan, Elvan Odabaşı, Ilgın Önal, Aysel Öztürk, Kerem Topuz, Eylem Uludağ

Koruma / restorasyon konusundaki kuramsal yaklaşımların irdelendiği bu tür gelişmelerle, ülkemiz koşullarının karşılaştırıldığı bir ders süresince, 2000-2001 ders yılı boyunca, öğrencilerimle birlikte çok heyecanlı ve yaratıcı tartışmalar yaşadık. Bu ...
NARA BELGESİ “AYKIRI” MI, “ALIŞILDIK” MI?
M. Levent GEDİZLİOĞLU

Mimar

Dergi Yayın Kurulu’nda yazıları değerlendirirken ilgi ve heyecanla okuduğum yazılardan birisi, N. Gül Asatekin’in, “2000’li Yılların Türkiyesi’nde Koruma Sorunsalı ve Aykırı Bir Belge: Nara Belgesi 1994” başlıklı yazısına referans oluşturan, “2000 Yı ...