311
MAYIS-HAZİRAN 2003
 
MİMARLIK'TAN

ODADAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

OKURLARDAN

DOSYA: SORUŞTURMA 2003
MİMARLIK GEÇMİŞİNİ DEĞERLENDİRİYOR

KENTSEL TASARIM VE KORUMA PROJESİ YARIŞMASI: ANTALYA KARAOĞLU PARKI, BELEDİYE BİNASI VE ÇEVRESİ

MİMARLIK VE KENT

KORUMA

  • YARARSIZ MİMARLIK
    Gürhan Tümer, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık BölümüKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

Sit Alanlarında Yapılaşma İzni

Hükümet, ek kaynak yaratmak amacıyla, kamu arazilerinin satışını öngören ve sit alanlarında yapılaşmaya izin veren bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Bu tasarıya göre, hazine arazisindeki gecekondu alanları, sahiplerine satılmak üzere belediyelere devredilecek ve 1. derecede doğal sit alanı olan arazilere, toplam alanın % 6’sına kadar yapılaşma izni verilecek. Maliye Bakanlığı ise, üzerinde çalışılan tasarının gecekondu affını içermediğini belirtiyor.

Bu icerik 671 defa görüntülenmiştir.