334
MART-NİSAN 2007
 

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY TÜRKÇE ÖZET GELECEK SAYILAR MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: KENTLER VE MEYDANLARI

  • Çevre, Kent, Mimarlık
    Jale Erzen

    Prof.Dr., ODTÜ Mimarlık Bölümü

    SANART Estetik ve Görsel Kültür Derneği Başkanı

MİMARLIK’tan 334KÜNYE
GELECEK SAYILAR

MİMARLIK’a Görüşlerinizle Katkıda Bulunun…
MİMARLIK’ta ele almak, gündemde tutmak istediğimiz önemli başlıkları bu bölümden takip edebilirsiniz. Derginin meslektaşların görüşlerini paylaşacağı etkin bir platform olma niteliğini sürdürmek ve katkılarınızla güçlendirmek istiyoruz. Gönderilecek ...
CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLIĞI
Mimarlar Odası Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi’nin “Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirasının Belgelenmesi, Korunması ve Değerlendirilmesi Projesi” çalışmalarına dergi olarak katkıda bulunmak için, “Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı” başlı ...
YENİ KONUT EĞİLİMLERİ VE MİMARLIK
Son 30 yıldır, İstanbul’un sosyo kültürel ve kentsel kimliği, köklü değişimlere uğramakta; küreselleşme, uluslararasılaşma ve bilgi akış hızının artması, tüm dünyada olduğu gibi, kentin ve kent sakinlerinin değişiminde önemli rol oynamaktadır. Bu değ ...
YARIŞMALAR
Yarışmaların mimarlıktaki yeri ve önemi tartışılmaz. Bu yüzden de her zaman gündemde önemli bir yer tutar. Mimarlığın genel birikimini belli bir konuya odaklı olarak harekete geçiren önemli bir hizmet ve düşünce üretme kanalı olmasından ötürü, yarışm ...