334
MART-NİSAN 2007
 

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY TÜRKÇE ÖZET GELECEK SAYILAR MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: KENTLER VE MEYDANLARI

  • Çevre, Kent, Mimarlık
    Jale Erzen

    Prof.Dr., ODTÜ Mimarlık Bölümü

    SANART Estetik ve Görsel Kültür Derneği Başkanı

MİMARLIK’tan 334KÜNYE
DOSYA: KENTLER VE MEYDANLARI

KENTLER VE MEYDANLARI
Dosya Editörü

NESLİHAN TÜRKÜN DOSTOĞLU

Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Bir mekânı okumak, o mekânın sadece mimari veya kentsel açılardan değil, tüm sosyal, ekonomik ve politik bağlamları ile birarada ele alınmasını gerektirir. İnsanların kullandığı ilk kamusal mekânlardan biri olan meydanlar, tarihsel süreçte üstlendikl ...
İnsanlar, Kentler ve Meydanlar
Gürhan Tümer

Prof. Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü

BİNBİR KENT, BİNBİR MEYDAN

Bu dünyada pek çok kent, o kentlerde de pek çok meydan vardır.

Ulus Meydanı Ankara’da, Taksim Meydanı İstanbul’da, Konak Meydanı İzmir’dedir. Türkiye’nin bu üç büyük kentinde, daha başka meydan ...


Kentsel Kimlik ve Canlılık Bağlamında Meydanlar: KUZEY KIBRIS’TA BİR MEYDANA BAKIŞ
Derya Oktay

Prof. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Kent mekânları ile ilgili sorunlar ilk kez 20. yüzyılın ikinci yarısında gündeme gelmiş olup, Modernist uygulamalar kapsamında binalar tasarlanırken dış mekânların dikkate alınmadığı yaklaşımların neden olduğu fiziksel ve toplumsal çevre sorunları bu ...
19. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul Beyazıt Meydanı ve Kentsel Mekâna Yönelik Tasarım İzleri: Aks, Arkad, Yapı Yüzü
Neşe Yeşilkaya

Dr., Öğr.Gör., Gazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Bu yazıda(1), 1860’lı yıllardan itibaren İstanbul’da yaşanan kent mekânına yönelik tasarım yaklaşımları Beyazıt Meydanı üzerinden irdelenmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısına ait detaylara geçmeden önce, Beyazıt Meydanı’nın İstanbul’un modernleşme t ...
“Dönüştürülmüş” Bir Meydan: İzmir Konak Meydanı’na Analitik Bir Yaklaşım
Rengin Zengel

Yrd. Doç .Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü

Fiziki mekâna yansıyan farklı yaşam biçimlerinin ve kentlerin kültürel geçmişlerinin somutlaştığı kamusal mekânlar olarak meydanlar, kentsel mekânın kimliğini biçimlendiren en önemli enerji alanlarıdır. Çevresi yapılarla belirlenmiş kentsel açık alan ...
Meydanlarda Kullanıcı Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir İnceleme: BURSA ORHANGAZİ MEYDANI
Ece Şahin

Araş. Gör., Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Meydanlar kentsel doku içerisinde binalarla sınırlanarak tanımlanan, çeşitli etkinliklerin gerçekleşmesine olanak sağlayan toplanma alanlarıdır. Krier’ye göre, meydan insanların kullanmayı keşfettiği ilk kentsel mekândır. Açık alan etrafında konutlar ...