334
MART-NİSAN 2007
 

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY

TÜRKÇE ÖZET

GELECEK SAYILAR

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: KENTLER VE MEYDANLARI

  • Çevre, Kent, Mimarlık
    Jale Erzen

    Prof.Dr., ODTÜ Mimarlık Bölümü

    SANART Estetik ve Görsel Kültür Derneği Başkanı

MİMARLIK’tan 334KÜNYE

MİMARLIK’tan 334

N. Müge Cengizkan

Türkiye Mimarlık Politikası Hayata Geçiyor!

Politikanın oluşturulma sürecine, Oda yayınlarında uzun bir süredir yoğun olarak yer veriyoruz. Politika metninin toplumla buluşma zamanı geldiği inancıyla, Mimarlar Odası bir kampanya başlatıyor. Önümüzdeki günlerde yankılarını ulusal basından da duyacağınız yoğun bir bilgilendirme ve paylaşım ortamı kurulması hedefleniyor.

Mimarlık politikasının geliştirilmesi ve uygulanması yolunda ilerlerken, ulusal ortamda dikkate alınması gereken önemli bir konu, meslek kuruluşlarının ve kamu otoritelerinin bu süreçte alacağı roller olacak. Dünyadaki örneklere baktığımızda, mimarlık politikası üretme süreçlerinin çoğunun meslek kuruluşları tarafından, konuyla ilgili tüm çevrelerle iletişim ve işbirliği haline yürütüldüğünü ve bunun sonrasında devlet kurumlarıyla resmî politika haline dönüştürülebilecek şekilde çalışmalar yapıldığını görmekteyiz. Bu anlamda, önümüzdeki süreçte Mimarlar Odası öncülüğünde herkese çeşitli görevler düşmekte: Mimarlık eğitimi, mesleğin geliştirilmesi ve mimarlık kültürünün tanıtımı ile ilgili her tür kurumsal yapı ve örgütlenme, merkezî ve yerel yönetimler, nitelikli yapılı çevrenin kaliteli bir yaşam getireceği konusunda bilinçlenen bir toplum ve tabii ki mimarlar. Dergi içeriğinde konuya ayrıntılarıyla değiniyor; son haline getirilen politika metnini yayımlıyoruz.

Bu sayının dosyası kentler ve meydanları üzerine. Meydan kavramının farklı toplumlardaki fiziksel karşılığı, Türkiye kentlerinde meydan var mıdır, sorusuna verilen yanıtlarla biçimlenen süreğen tartışmaya açıklık getiriyor. Bu çerçevede, tarihsel bağlamı ile aktarılan İstanbul, İzmir ve Bursa ile Kuzey Kıbrıs’tan Gazimağusa’daki meydanlar örnekleme alanı oluşturuyorlar.

Kentsel estetik konusuna, SANART Estetik ve Görsel Kültür Derneği tarafından düzenlenen I. Türkiye Estetik Kongresi tartışmalarını aktararak değiniyoruz. “Estetik Pratikler ve Estetik Söylem” başlığı altında gerçekleştirilen kongrenin ana hedefi, 9-13 Temmuz 2007 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak XVII. Uluslararası Estetik Kongresi’ne Türkiye’den katkıları derlemekti. Mimarlar Odası, Uluslararası Estetik Kongresi’nin ana destekçilerinden biri olarak, bu alandaki çalışmaları yayın ortamına kazandırmaya devam edecek.

Bu sayıda, ayrıca, MİMARLIK dergisi olarak gelecek sayılarımızda ele almak istediğimiz konulara yer verdiğimiz “Gelecek Sayılar” bölümüne dikkat çekmek istiyoruz. Mimarlar Odası’nın başlattığı Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirasının Belgelenmesi, Korunması ve Değerlendirilmesi Projesi kapsamında “CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLIĞI”; yeni konut yerleşimlerinde gözlenen değişimleri ve dönüşümleri ele alan “mimarlık ve tüketim”, “politikalar, yasalar, kentsel dönüşüm projeleri ve lüks konutlar”, “yeni konut eğilimlerinde medyanın etkisi” ve “konut projelerinin tipolojik irdelemesi” başlıklarına değinecek “YENİ KONUT EĞİLİMLERİ VE MİMARLIK” ve her daim mimarlık gündeminde olan “YARIŞMALAR” konusu üzerine yazılar için çağrıda bulunuyor, katkılarınızı bekliyoruz.

Bu icerik 3783 defa görüntülenmiştir.