314
KASIM-ARALIK 2003
 
MİMARLIK'TAN

ODADAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

SORUŞTURMA 2003:
MİMARLIK GEÇMİŞİNİ DEĞERLENDİRİYOR

DOSYA: MİMARLIK EĞİTİMİ 2003

KENT TARİHİKÜNYE
ODADAN

ANTAKYA BİLDİRGESİ:

“Bugün 6 Ekim 2003, Dünya Mimarlık Günü: Yaşasın Kentler!”

3 Ekim 2003 tarihinde Adana Şubesi ve Antakya Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu Yerel Yönetimler Reformu Paneli ve 4-5 Ekim 2003 tarihinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantıları ışığında ve 6 Ekim 2003 Dünya Mimarlık Günü değerlendirmeleri çerçevesinde, Antakya özeli ve Türkiye genelinde, özetle şu değerlendirmeler ve öneriler dile getirildi:

“ ... TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu, Antakya’nın merkezde birçok belediyeler ile parçalanmış olan kent strüktürü nedeniyle, kentin geleceğe yönelik planlarının ve gelişiminin eşgüdüm ve bütünsellik içerisinde gerçekleşemeyeceğini, bu nedenle bütüncül bir anlayışla tüm çevre belediyelerini kapsayacak ‘Çevre Düzenleme Planlarının’ hazırlanması, Antakya’nın kültürel mirası olan ve hala bir bütünlük arz eden tarihi kent dokusunun, içindeki kültürel muhtevası ve yaşantısı ile geleceğe intikalinin sağlanması; deprem ve sel gibi doğal afetler nedeniyle pek çok Mimari ve Kültürel değerini yitirme riski altında yaşayan bir kent olan Antakya ve çevresinin ‘Doğal Afetler Master Planı’nın hazırlanması gerektiğine inanmaktadır.”

“Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle yerel yönetimlerin, kentlerin “imar düzeni”ndeki olumsuzluklar yetmezmiş gibi, çarpık kentleşmeye yeni çarpıklıklar ekleyen kararlar almaya başladıklarını, yoğunluk artıran, özel imar hakları veren uygulamalara yöneldiklerini öğrenmekteyiz. Yerel yönetimlerin aldıkları yanlış karar ve uygulamalarına, Mimarlar Odası, tüm Şubeleri ve Temsilcilikleri ile, karşı çıkmakta, uyarılarda bulunmakta ve gerektiğinde yasal yollara başvurmaktadır. Odamız bu “kent suçu” anlamındaki uygulamalara karşı girişimleri nedeniyle, zaman zaman baskı ve tehdit altında kalmakta, Odamızın yasal girişimleri çeşitli biçimlerde engellenmeye çalışılmaktadır. Halkımızın, tüm kentlilerin, kamuoyunun Odamızın haksızlığa, kent suçlarına karşı mücadelesinde yanında olacağına inanıyoruz.”

Bu icerik 1585 defa görüntülenmiştir.