314
KASIM-ARALIK 2003
 
MİMARLIK'TAN

ODADAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

SORUŞTURMA 2003:
MİMARLIK GEÇMİŞİNİ DEĞERLENDİRİYOR

DOSYA: MİMARLIK EĞİTİMİ 2003

KENT TARİHİKÜNYE
MEA ARCHITECTURA MEA CULPA

Başka Türlü Mimarlar

Gürhan Tümer

Prof. Dr, DEÜ Mimarlık Bölümü, Dergi

Yayın Kurulu Üyesi

Mimar var, mimar var. Mimardan mimara fark var. Bütün mimarlar bizim bildiğimiz türden, yani örneğin, Sinan gibi, Le Corbusier gibi, Sedat Hakkı Eldem gibi mimar değil. Onların mimarlığı, gerçek anlamda değil, mecaz anlamda.

Örnekse, işte Tanrı. Kimileri, Evren’i tasarladığı, biçimlediği ve dahası, yarattığı için onu “Evren’in mimarı” olarak niteliyorlar.

Bu gibilerin haksız oldukları, “mimar” sözcüğüne böyle bir anlam yüklenirse, Tanrı’nın en büyük mimar olmadığı ileri sürülebilir mi?

Bence hayır.

Konuya böyle yaklaşıldığında, Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mimarı sayılmaz mı?

Bence evet.

Böyle daha başka mimarlardan da söz edilebilir. Örneğin, Bay A., bir ülkenin ekonomisinin mimarı olabilir. Eğer Bay A. iyi bir mimarsa, o ülkenin ekonomisi iyiye; yok, eğer kötü bir mimarsa, o zaman da kötüye gider.

Kimbilir, belki de her insan, kendi mutluluğunun ya da mutsuzluğunun başmimarıdır.

Ya peki, şu gazete ilânıyla aranan mimarlar nasıl mimarlar sizce?

Bu icerik 3540 defa görüntülenmiştir.