314
KASIM-ARALIK 2003
 
MİMARLIK'TAN

ODADAN MİMARLIK DÜNYASINDAN SORUŞTURMA 2003:
MİMARLIK GEÇMİŞİNİ DEĞERLENDİRİYOR

DOSYA: MİMARLIK EĞİTİMİ 2003 KENT TARİHİKÜNYE
DOSYA: MİMARLIK EĞİTİMİ 2003

Mimarlık Eğitimi 2003
editörler:

Neslihan Türkün Dostoğlu

Cânâ Bilsel

Uluslararası ilişkilerin yeni boyutlar kazandığı günümüzde, dünyada Mimarlık mesleğinin geleceği ve alması gereken yeni duruşlar tartışılmakta. Mesleğin geleceğinde doğrudan belirleyici olan mimarlık eğitimi kaçınılmaz olarak bu tartışmaların odağınd ...
2003 Yılında Türkiye’de Mimarlık Eğitimi: Sayısal Veriler Üzerinden Bir Durum Saptaması
Neslihan Türkün Dostoğlu

Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Cânâ Bilsel

Yrd. Doç. Dr., ODTÜ Mimarlık Bölümü

Mimarlık Dergisi Yayın Kurulu’nda, yayına hazırlamayı üstlendiğimiz ‘Mimarlık Eğitimi’ dosyasının içeriği tartışılırken öncelikle Türkiye’de mimarlık eğitiminin günümüzdeki durumunun ortaya konulması gereği üzerinde fikir birliğine varıldı. Bu çalışm ...
Kurultay’a Giderken...
Hakkı ÖNEL

Prof., Y. Mimar, YTÜ Mimarlık Bölümü

Mimarlık ve Eğitim Kurultayı I - II

Düzenleme Kurulu Başkanı

Son dönemde hızlanan ve evrensel boyutlar kazanan toplumsal değişimler bağlamında mimarlık sanatı ve mimarlık mesleği, dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeniden sorgulanmakta ve özellikle verilen eğitimin yeterliliği konusu, Uluslararası Mimarlık Örgü ...
Mimarlık Eğitiminde Akreditasyon Süreci
Necati İnceoğlu

Prof. Dr., YTÜ Mimarlık Bölümü

Akreditasyon Atölyesi Yürütücüsü

Mimarlar Odası İstanbul Şubesi koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren komisyonumuz, ilk raporunu İstanbul’da düzenlenen mimarlık eğitimi toplantısında sunmuş ve komisyonda oluşan görüşleri tartışmaya açmıştı. Bu toplantıda sunulan sonuçları aşağıd ...
Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Şekillendirme Çalışmaları Sürerken Mimarlık Eğitiminin Geleceği Üzerine Düşünce ve Eylemler: HANYA BULUŞMALARI
Nur Çağlar

Doç. Dr.

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Avrupa ülkelerinin eğitim alanında sürdürmekte olduğu bütünleşme projesi Avrupa Yüksek Öğretim Alanı yaşama geçirilmesi sürecinde gerçekleştirilen bir dizi etkinlik kısaca Bolonya Süreci olarak anılmaktadır. Bolonya Süreci’ni oluşturan etkinliklerde( ...
Amerika Birleşik Devletleri Mimarlık Programlarının Akreditasyonu
Ülker Çopur

Prof. Dr., Rogers Williams Üniversitesi,

Mimarlık, Sanat ve Tarihi Koruma Okulu

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Mimarlık Okulları, NAAB (National Architectural Accrediting Board) tarafından akredite edilmektedir. Akreditasyon sadece profesyonel derece veren mimarlık programları için geçerlidir. Bunlar 5 senelik profesyonel mim ...
Yasalarla Mimarlık Eğitimi Serüveni
Hasan Kıvırcık

Y. Mimar, MİMARLIK Yayın Kurulu Üyesi

Yıl 1998, Mimarlar Odası Olağanüstü Genel Kurulu, Bursa Uludağ’da gerçekleştiriliyor. Gündemin asıl maddesi mimarlık ortamında yıllarca tartışılmış olan “meslek yasası”. Gerekli mutabakat sağlanmış ve artık mimarların da yazılı bir yasası (yasa tasar ...