314
KASIM-ARALIK 2003
 
MİMARLIK'TAN

ODADAN MİMARLIK DÜNYASINDAN SORUŞTURMA 2003:
MİMARLIK GEÇMİŞİNİ DEĞERLENDİRİYOR

DOSYA: MİMARLIK EĞİTİMİ 2003 KENT TARİHİKÜNYE
KENT TARİHİ

Christoph Sattler ile Berlin’de İzlenen Güncel Kentsel Politikalar Üzerine
Söyleşi: Selcen Tuncer

Y. Mimar

Berlin ve Ankara’nın Kentsel Gelişimi Semineri, 24-25 Nisan 2003 tarihlerinde Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Alman Kültür Merkezi’nin ortak çabalarıyla gerçekleşti. Seminerde, 1990 sonrası Berlin’de ve Ankara’da planlanan ve uygulanan kentsel gelişim projeleri ve politikaları tartışıldı. Berlin’de Potsdam ve Liepzig meydanları için 1991 yılında açılan kentsel tasarım yarışmasını, ortağı Heinz Hillmer ile birlikte kazanan ve seminerde bu konuda bir sunuş yapan Christoph Sattler ile Selcen Tuncer söyleşti. MİMARLIK’ın iki sayı boyunca Berlin’i yüzyıl başı kentsel gelişim süreci ile birlikte aktarma çabaları, kentin son dönem kentsel politikalarına değinen bu yazı ile noktalanıyor. ...
SANAYİ DEVRİMİ KENTİ BERLİN – II *: KENT GELİŞİMİ SÜRECİNE BİR BAKIŞ
Cihan Arın

Dr. –Ing., Mimar ve kent plancısı

Berlin, Uluslararası Mimarlar Birliği UIA’nın 2002’de gerçekleşen kongresine ev sahipliği yaparak “Günümüzde iyi mimarlık nedir?” tartışmalarının gündemine oturdu. Bir önceki sayımızda, Uluslararası Yapı Sergisi IBA’da, kent yenilemesi alanında uzman olarak görevler üstlenen Cihan Arın’ın, kentin oluşum yıllarından, II. Dünya Savaşı sonrasında sosyalist ve kapitalist sistemin yan yana varolduğu döneme kadar uzanan yazısının ilk bölümüne yer vermiştik. Bu sayıda ise, kentin günümüze kadar uzanan gelişim sürecinde “Çift Berlin Dönemi”nden, 1989’da duvarın yıkılmasından sonraki “Tek Berlin Dönemi”ne uzanan yazı, günümüzde yaşanan kentsel problemlere değinen ikinci bölüm ile noktalanıyor. ...