314
KASIM-ARALIK 2003
 
MİMARLIK'TAN

ODADAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

SORUŞTURMA 2003:
MİMARLIK GEÇMİŞİNİ DEĞERLENDİRİYOR

DOSYA: MİMARLIK EĞİTİMİ 2003

KENT TARİHİKÜNYE
DOSYA: MİMARLIK EĞİTİMİ 2003

Mimarlık Eğitimi 2003

editörler:

Neslihan Türkün Dostoğlu

Cânâ Bilsel

Uluslararası ilişkilerin yeni boyutlar kazandığı günümüzde, dünyada Mimarlık mesleğinin geleceği ve alması gereken yeni duruşlar tartışılmakta. Mesleğin geleceğinde doğrudan belirleyici olan mimarlık eğitimi kaçınılmaz olarak bu tartışmaların odağında yer alıyor. Bir yandan UIA’nın çeşitli platformlarında, öte yandan Avrupa Birliği’nin bütünleşme çabaları içerisinde mimarlık eğitimine çağın koşullarına göre yeniden biçim verilmesi planlanıyor ve ülkeler arasındaki farklı uygulamaların en az düzeye indirilerek karşılıklı öğretim üyesi ve öğrenci değişiminin, en önemlisi düşünce akışının arttırılmasına çalışılıyor. Kurumlarında Avrupa Birliği’ne uyumu hedefleyen bugünün Türkiye’sinde ise bir yandan mimarlık eğitiminin AB standartlarında yeniden düzenlenmesi, eşkredilendirme (akreditasyon) süreçlerinin başlatılması girişimleri sürdürülürken, öte yandan ülkenin kendine özgü koşulları içerisinde mimarlık eğitimi çok farklı düzeydeki sorunlarla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkenin sürekli çoğalan genç nüfusunun artan talebi karşısında her yıl yeni üniversiteler ve yeni mimarlık bölümleri açılmakta. Bugün Türkiye’de mimarlık bölümlerinin sayısı 30’a, KKTC’deki bölümlerle birlikte 35’e ulaşmış bulunuyor. Günümüzde mimarların Türkiye’nin yapı sektöründe yeterince yer alamadıkları, ülkemizin gelecekte mimarlarından daha etkin bir biçimde yararlanacağı varsayılsa bile bu sürecin hiç de planlı bir biçimde gerçekleşmediği açık. Her yıl yenileri açılan mimarlık bölümlerinin önemli bir kısmında yetişmiş öğretim elemanı açığı bulunması ise eğitimin niteliği konusunda haklı sorular doğuruyor. 10-12 Aralık 2003 tarihinde İstanbul’da toplanacak olan II. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nda tüm bu sorunlar çeşitli boyutlarıyla tartışılmış olacak. Bu dosyanın da tartışmalara katkısının olacağını umuyoruz.

MİMARLIK dergisinin 310’uncu sayısında, Türkiye ve KKTC’deki çeşitli mimarlık bölümlerinden öğrencilerle Şubat 2003’te yapmış olduğumuz açık oturum bir dosya olarak yayınlanmış, burada öğrenciler birebir deneyimledikleri mimarlık eğitimini eleştirel bir duruşla değerlendirmiş, önemli konu ve sorunlara dikkat çekmişlerdi. 314’üncü sayıdaki bu dosyada ise mimarlık eğitimini eğitimcilerin kalemiyle ele alıyoruz. Mimarlık bölümlerinin katkılarıyla 2003 yılına ait sayısal veriler üzerinden hazırladığımız durum saptamasının ardından, Prof. Hakkı Önel ve Prof. Dr. Necati İnceoğlu’nun Mimarlık ve Eğitim Kurultayı komisyon çalışmalarının amaç ve izleklerine ilişkin değerlendirme yazıları yer alıyor. Doç. Dr. Nur Çağlar Avrupa Mimarlık Okulları Birliği EAAE’deki tartışma ve çalışmaları, Prof. Dr. Ülker Çopur ise özet olarak ABD’de mimarlık eğitimindeki düzenlemeleri aktarıyor. Hasan Kıvırcık’ın yazısı ise yakın geçmişte mimarlık eğitimine ilişkin yasal düzenleme girişimlerini ve Mimarlar Odası platformlarında yapılan tartışmaları ele alıyor.

Bu icerik 1327 defa görüntülenmiştir.