314
KASIM-ARALIK 2003
 
MİMARLIK'TAN

ODADAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

SORUŞTURMA 2003:
MİMARLIK GEÇMİŞİNİ DEĞERLENDİRİYOR

DOSYA: MİMARLIK EĞİTİMİ 2003

KENT TARİHİKÜNYE
ODADAN

UIA 2005 İSTANBUL KONGRESİ’NE DOĞRU

UIA 2005 Onur Komitesi

19 Haziran 2003 günü İstanbul’da yapılan Koordinasyon Konseyi toplantısında, o tarihe kadar kesinleşen Onur Komitesi üyeleri hakkında bilgi verildi. Bu üyeleri onaylayan Konsey, UIA Altın Madalyası almış kişilere de çağrıda bulunulmasını kararlaştırdı. Bu karar uyarınca söz konusu kişilere de çağrı mektubu gönderildi. Ekim 2003 itibariyle Onur Komitesi şu kişilerden oluşuyor: Doğan KUBAN (Kongre Onursal Başkanı, Mimarlık Profesörü, İstanbul);

Charles CORREA (Mimarlık Profesörü, Hindistan & ABD); Oktay EKİNCİ (Mimar, Eski TMMOB Mimarlar Odası Başkanı, İstanbul); Fumihiko MAKİ (Mimarlık Profesörü, Japonya);

Gülsün SAĞLAMER (Mimarlık Profesörü, İTÜ Rektörü); Vassilis SGOUTAS (Mimar, Eski UIA Başkanı, Yunanistan); Doğan TEKELİ (Mimar, İstanbul).

UIA 2005 Bilim Komitesi

Koordinasyon Konseyi’nin önerileri doğrultusunda, Bilim Komitesi üyeliği için çağrı mektubu gönderilen isimlerden Prof. Shukur Askarov (Mimarlık Profesörü, Özbekistan); Sara Topelson de Grinberg (Eski UIA Başkanı,Meksika) ve Prof. Budi Sukada (Mimarlık Profesörü, Endonezya) çağrıyı kabul ettiler. Bilim Komitesi, üyeleri tamamlandıktan sonra İstanbul 2005’in teması ve akademik programı üzerinde çalışacak. Kongre’ye sunulacak çalışmalarla ilgili ilk çağrının Şubat 2004 içinde gönderilmesi planlanıyor.

Evsahibi Ülke Düzenlemeleri: Pazaryeri Tasarım Yarışması Hazırlanıyor

Pazaryeri’nin kurulacağı Konferans Vadisi’ndeki mekansal düzenlemeler ve sergi/tezgâh elemanları konularında bir tasarım yarışması açılması için şartname hazırlıkları Tasarım Kurulu tarafından başlatıldı. Yarışmanın Aralık ayı başında duyurulması, yarışmacılara üç aylık bir proje hazırlama süresi tanınması ve kazanan projelerin Mayıs 2004’e kadar belirlenmesi planlanıyor.

UIA 2005 Çalışmalarından Kısa Kısa Kısa ...

* 19 Haziran 2003 günü yapılan Koordinasyon Konseyi Toplantısı’nda, İstanbul’un bir kent olarak taşıdığı özellikleri dikkate alınarak katılımcı sayısının 10.000’e doğru tırmanabileceği, hazırlıkların buna göre yürütülmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

* UIA Konsey toplantıları sırasında belirtilen görüş, öneri ve uyarılar dikkate alınarak, Açık Hava Tiyatrosu’nun üstünün kapatılması konusunda Organizasyon Komitesi tarafından girişimler başlatıldı. Bu amaçla, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere bazı resmi kurumlar ve özel kuruluşlarla ilişkiye geçildi.

* İstanbul 2005 hakkında Türkiye’deki mimarlara bilgi vermek ve Mimarlar Odası’nın Kongre’yle ilgili çalışmalarının planlanması ve eşgüdümü amacıyla Organizasyon Komitesi, bir dizi toplantı düzenledi. Bu kapsamda 11 Ağustos’ta İzmir’de düzenlenen toplantıyı 6-11 Eylül’de Karadeniz Bölgesi’ndeki bazı kentlerde yapılan toplantılar izledi.

* İstanbul 2005 Kongresi’nin yanı sıra “Yaşasın Kentler” yarışmasıyla ilgili bilgi ve sunuşlar içeren bir CD-ROM hazırlanarak Mimarlar Odası’nın bütün Şubelerine gönderildi.

* 18-20 Eylül tarihleri arasında Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen XV. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi’ne UIA 2005 Kongre Başkanı Suha Özkan ile Bilim Komitesi Sekreteri Aydan Balamir katılarak İstanbul 2005 konusunda bilgi verdiler.

* Yurtdışında düzenlenen bazı uluslararası toplantılarda İstanbul 2005 konusunda sunuşlar yapıldı, çeşitli tanıtım malzemeleri dağıtıldı. Bunların başlıcaları 26-29 Haziran’da Belgrad’da yapılan ACCEE Genel Kurulu ve Uluslararası Mimarlar Konferansı, 12-14 Eylül’de Budapeşte’de yapılan II. Bölge Başkanlar Toplantısı, 22-27 Eylül tarihleri arasında Batum ve Tiflis’te yapılan Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu (FABSR) ve Uluslararası Mimar Birlikleri Derneği (IAUA) toplantılarıdır.

* II. Bölge toplantısına katılan Kongre Başkanı Suha Özkan İstanbul 2005’le ilgili bir sunuş yaptı. Ayrıca, Sn. Özkan ve Mimarlar Odası delegesi Aydan Erim ile Suriye Mimarlar ve Mühendisler Birliği Başkanı bir araya gelerek hazırlıklar konusunda bilgi alışverişinde bulundular. Bu toplantıda, 2004 yılı başlarında Arap ülkelerini kapsayan bir Hazırlık Toplantısı (PrepCom) düzenlenmesi kararlaştırıldı.

* Ekim ayı ortalarında Moskova’ya giden Özkan, Zodohestvo 2003 Festivali’ne katılarak İstanbul 2005’i tanıttı, ayrıca UIA Büro toplantısında Haziran 2003’ten bu yana yürütülen hazırlık çalışmaları konusunda bilgi verdi.

* UIA 2005 Organizasyon Komitesi ve Mimarlar Odası Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi Çiğdem Türkoğlu Batum ve Tiflis’teki FABSR ve IAUA toplantılarına katılarak İstanbul 2005 çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, bu iki örgütün yetkilileri ve UIA’nın 12 Ulusal Kesimi’nin temsilcileriyle yapılan toplantılarda İstanbul 2005’e katılımın örgütlenmesi konusu ele alındı.

* Kongrenin www.uia2005istanbul.org adresindeki web sitesi eylül ayının ilk haftası içinde Türkçe olarak açıldı ve internet üzerinden kayıtlar başlatıldı. Yerli katılımı teşvik için, web sitesinin açılışı özellikle Mimarlar Odası şubeleri aracılığıyla yaygın biçimde duyuruldu. Gene aynı amaçla, 2003 yılı sonuna kadar kayıt yaptıracak yerli katılımcılara kayıt ücretini taksitle ödeme olanağı sağlanmasına yönelik çalışmalar sonuçlanmak üzere. İngilizce web sitesi de ekim ayı içinde açılacak ve yabancıların İnternet üzerinden kayıtları başlayacak.

* İstanbul 2005’in ilk Bilgi Bülteni’nin UIA’nın dört resmi dilinde ve Türkçe olarak hazırlanması, basılarak yurt içinde ve dışında dağıtılması için çalışmalar ekim ayı içinde tamamlanacaktır.

* İstanbul 2005 Kongresi’nin tanıtım kampanyasını başlatmak amacıyla aralık ayının ilk yarısında bir toplantı ve resepsiyon düzenleniyor. Bu toplantı ve resepsiyona Cumhurbaşkanı, Kültür ve Turizm Bakanı, İstanbul Valisi, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra, iş dünyası ile medyadan önde gelen kişilerin katılması için çalışmalar sürdürülüyor.

* Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya Şubeleri ile Uluslararası İlişkiler Komitesi temsilcilerinden ve Mimarlar Odası Genel Sekreteri’nden oluşan bir Eşgüdüm Komitesi kuruldu. Eşgüdüm Komitesi, Organizasyon Komitesi’yle işbirliği içinde, yerli mimarların kayıt kampanyasını yürütecek ve Mimarlar Odası’nın “katılımcı Ulusal Kesim” olarak yürüteceği çalışmaların eşgüdümünü sağlayacak. Komite ilk toplantısını 14 Ekim’de İstanbul’da yaptı.

* UIA’ya ödenmesi gereken 50.000 ABD Doları tutarındaki beşinci taksit, sözleşmede öngörüldüğü gibi 1 Eylül 2003 tarihinden önce ödendi. Böylece bugüne kadar UIA’ya ödenmiş toplam tutar 400.000 ABD Doları oldu. Bundan sonra biri 2004’te, öbürü 2005’te olmak üzere 50.000’er ABD Doları tutarında iki taksit kalmış bulunuyor.

Bu icerik 1423 defa görüntülenmiştir.