341
MAYIS-HAZİRAN 2008
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: Söylem ve Mimarlık

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY
TÜRKÇE ÖZET
YAYINLARKÜNYE

TÜRKÇE ÖZET

ÖDÜL

XI. Ulusal Mimarlık Ödülleri Sahiplerini Buldu / Derleyen: N. Müge Cengizkan

Mimarlar Odası’nın her iki yılda bir düzenlediği ve bu yıl XI. dönemi gerçekleştirilen Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nde Seçici Kurul çalışmalarını tamamladı. Bu dönem, 129 mimarın, 137 eser / 172 pano ile katılımı değerlendirmeye alındı.

 

Pritzker Ödülü Jean Nouvel’e / Derleyen: Derin İnan

Mimarlık dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Pritzker Ödülü, 2008 yılında, Fransa’nın en büyük mimarlık ofislerinden birine sahip olan ve hem Fransa’ya hem de diğer pek çok ülkeye yayılmış bir proje ağına sahip olan Jean Nouvel’e verildi.

 

ETKİNLİK

Yirminci Yılında Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi ve Kongrenin Geleceği / Mehmet Saner

Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi 20-22 Mart 2008 tarihlerinde Bursa’da toplandı. 1989’dan bu yana her yıl düzenlenen kongrenin bu yılki teması “Erk ve Mimarlık”tı.

 

UIA II. Bölge ve Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu İstanbul’da Yapıldı / Derleyen: Tuğçe Selin Tağmat

Mimarlar Odası, 21-22 Şubat 2008 tarihlerinde İstanbul’da Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu (FABSR) ve Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) II. Bölge çalışma toplantılarına evsahipliği yaptı. Programa paralel olarak, “Karadeniz: Ortak Yaşam Alanımız-Sorunlar ve Olanaklar” temalı bir panel düzenlendi.

 
GÜNCEL

Avrupa Mimarlar Konseyi Başkanı Juhani Katainen ile Söyleşi
Uluslararası Mimarlar Birliği Başkanı Gaeten Siew ile Söyleşi

Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu (FABSR) ve Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) II. Bölge çalışma toplantıları için İstanbul’a gelen UIA ve ACE başkanları, kentsel dönüşüm / kentleşme politikası, modern dönem yapılarının korunması, mimarlık politikası, sürekli mesleki gelişim uygulamaları ve UIA 2008 Torino’ya doğru mesajlar konusundaki sorularımızı yanıtladılar.
 
DOSYA: Söylem ve Mimarlık Editör: Gürhan Tümer
Bu dosya toplam beş yazıdan oluşuyor. “Söylem Üzerine Manifesto” başlıklı ilk yazı Gürhan Tümer’in. Tümer, bu yazısında 20. yüzyılda oldukça yaygın bir biçimde kullanılan, günümüzde ise daha az rastlanan bir anlatım türünü gündeme taşımayı deniyor; bu dosyanın konusunu oluşturan “söylem” kavramını tanımlıyor; onun işlevlerini, gerekliliğini, yararlarını ve yaratıcı yönünü ortaya koyuyor. İkinci yazı, Emel Kayın’ın ve “ ‘Özgürlük’ Söylemi ve Mimarlığın Özgürleşme Deneyimi” başlığını taşıyor. Kayın, yazısında “özgürlük” kavramını, önce felsefenin, daha sonra da mimarlığın söyleminde ele alıyor ve sonuçta modern mimarlıkta “özgürlük” kavramına ilişkin bir söylem geliştiriyor. Üçüncü yazı, Ülkü İnceköse imzalı. “Çağdaş Mimarlık Söylemleri ve Doğabilimsel Bilgi: ‘Yeni’ Mimarlık için ‘Yeni’ den Bilimsel Kavramlar” başlıklı bu yazısında İnceköse, 19. yüzyılda doğabilimlerindeki yeni söylemlerin mimarlık söylemine nasıl aktarıldığını, nasıl yansıtıldığını somut örneklerle gösteriyor. “J.G. Ballard Yazınında Mimari Söylem” başlıklı dördüncü makalenin yazarı Zeynep Tuna Ultav, mimarlık-edebiyat ilişkileri kapsamında bir bilimkurgu yazarının, J.G. Ballard’ın distopia niteliğindeki romanlarında, modern mimarlığa yönelttiği eleştirel söylemi, mimarların aynı konudaki eleştirel söylemleriyle karşılaştırıyor. Ahenk Yılmaz’ın kaleme aldığı beşinci yazı “Anıtlaştırma Söyleminin Dönüşümü: Gelibolu Savaşı’nı (Karşı)-Anıtlaştırmak” başlığını taşıyor. Bu yazıda anıtlaştırmayla ilgili iki farklı söylemin yapılan anıtları nasıl biçimlediği Gelibolu Savaş Alanı özelinde irdeleniyor.
 
YARIŞMA
Kahramanmaraş Kültür Parkı Ulusal Mimari Yarışması
Kahramanmaraş kent merkezinde yer alan ana caddelerin kesiştiği bir kavşak noktasında tanımlanan yarışma alanı için açılan yarışmada toplam 74 adet proje değerlendirilip, 3 adet ödül, 5 adet mansiyon ve 10 adet satınalma ödülü verildi.
 
MİMARLIK ELEŞTİRİSİ
Babalarını Yiyen Çocuklar: Günümüz Kentleri / Şevki Vanlı
Cumhuriyet döneminden bugüne kent planlama yaklaşımlarına eleştirel bir kısa tarihçe sunan yazar, son dönemde özellikle TOKİ eliyle yürütülen ve kentin niteliğiyle oynayan yoğunluk artışına, içerisinde devasa alışveriş merkezleri barındıran yeni kent merkezlerinin yaratılmasına değiniyor. Yeni yerleşim alanlarının mevcut kentle bütünleşmesine ve varsa şehrin planı, yoksa şehrin plan yapısı içinde mevcuda aykırı büyük merkezlerin artmasına odaklanıyor.
 
CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLIĞI
Yitirilen Bir Modern Mimarlık Örneği: Karşıyaka Orman İşletme Müdürlüğü 25 Numaralı Hizmet Binası / Feyzal Özkaban
Karşıyaka semti, Cumhuriyet sonrasında İzmir’in kent merkezindeki nitelikli konut stokunun büyük ölçüde yanması ve mübadele sonrası gelişmeler nedeniyle cazip hale gelmiştir. Bu bölgedeki Cumhuriyet dönemi konut yapılarına değinen yazar, devlet eliyle üretilen ve döneminin tipik yapılarından olan bir apartman yapısını, yere ve döneme özgü barındırdığı niteliklerle ele alıyor.
 
MEA ARCHITECTURA MEA CULPA
Modernizme İmzalarını Atanların İmzaları / Gürhan Tümer
Modernizm, iki üç kişinin işi değildir. Modernizm, üç beş, beş on kişinin işi de değildir. Modernizmin altına imzalarını atanların sayısı oldukça fazladır. […] “Dört büyüklerin” yani, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Walter Gropius dörtlüsünün katkıları ise çok önemlidir. Modernizmin altına atılmış onca imza varken, bu sayfada, yalnızca ve yalnızca o dört mimarın imzalarına yer vermemin nedeni budur.

Bu icerik 2617 defa görüntülenmiştir.