341
MAYIS-HAZİRAN 2008
 
MİMARLIK'tan
MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: Söylem ve Mimarlık

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY
TÜRKÇE ÖZET
YAYINLARKÜNYE
DOSYA: Söylem ve Mimarlık

Söylem Üzerine Manifesto
Gürhan Tümer

Prof. Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü

Bir yanda nesneler, eşyalar, kavramlar, eylemler, düşünceler, düşler, yani "şeyler" vardır.

 

Bir çakıltaşı, bir futbol topu, bir buğday tanesi, bir çınar ağacı, bir pire, bir deve, bir bulut, bir cinayet, Picasso'nun bir tablosu bu ...


“Özgürlük” Söylemi ve Mimarlığın Özgürleşme Deneyimi
Emel Kayın

Yrd.Doç.Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü

Mimarlık tarihi, mimarların özgürlük arayışlarının sayısız denemeleriyle yazılmıştır. Varolan karşısında özgürlüklerini ilan edişlerinin ve aynı anda kendilerine sınırları ve kuralları farklı, yeni bir hapishane inşa edişlerinin. Somut ya da soyut, f ...
Çağdaş Mimarlık Söylemleri ve Doğabilimsel Bilgi: “Yeni” Mimarlık için “Yeni”den Bilimsel Kavramlar
Ülkü İnceköse

Dr., Öğr. Gör., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

Son yıllarda, özellikle 1990 sonrası dönemde, mimarlık evreninde doğabilimsel bilgiye, özellikle de fizik ve biyolojinin bilgisine olan ilgi odaklanması dikkat çekicidir. Fizik ve biyolojideki son gelişmeler, Zaha Hadid, Greg Lynn, Sanford Kwinter, J ...
J.G. Ballard Yazınında Mimari Söylem
Zeynep Tuna Ultav

Öğr. Gör. Dr., İzmir Ekonomi Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Foucault'nun söylem kuramında savladığı, "söylemsel olmayan hiçbir alan olmadığı" düşüncesinden yola çıkarak, mimarlığın da, disipline ilişkin kuramsal alandaki varlığını tanımlayan bir söylemsel alanının varolduğu ve bunun da mimarlık disipli ...
Anıtlaştırma Söyleminin Dönüşümü: Gelibolu Savaşı'nı (Karşı)-Anıtlaştırmak
Ahenk Yılmaz

Araş.Gör., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

Bir bilgi alanında ya da bilgi alanlarının kesişiminde oluşan söylemler zaman ve yer bağlamlarında farklı ivmelerle dönüşür. Mimarlık bilgisinden beslenen ya da onunla kesişen söylemlerin dönüşümünü gözlemlemenin en verimli yolu, çoğu zaman ...