325
EYLÜL-EKİM 2005
 
MİMARLIK'tan

Öğrenci Yarışması: Aşırı

Topluma Yansıyanlar

Gelecek Kongrelere Doğru…

uia2005istanbul

  • İzlenimler

    Zuhal Ulusoy

    Yrd.Doç.Dr., Bilkent Üniversitesi, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım BölümüKÜNYE

MİMARLIK'tan

N. Müge Cengizkan

1996 Barselona, 1999 Beijing, 2002 Berlin derken, UIA Kongreleri’nin 2005 İstanbul durağı da tamamlandı. Sonraki evsahipleri sırasıyla 2008’de Torino ve 2011’de Tokyo. Uluslararası Mimarlar Birliği yürüttüğü çalışmaları her 3 yılda bir tartışıyor, yeni rotalar çiziyor ve yeni yönetimini UIA Genel Kurulları’nda belirliyor. Genel Kurul’a paralel olarak düzenlenen ve her geçen dönem daha kapsamlı etkinlikleri barındıran UIA Kongreleri tarihinde İstanbul, bir nirengi noktası oluşturacak gibi görünüyor.

Çok katmanlı bir kültüre sahip ülke Türkiye, Kongre’nin yapıldığı muhteşem kent İstanbul, ‘yer’ine çok iyi oturan bir kongre teması “Kentler: MimarlıkLARın Pazaryeri” ve Kongre’yi besleyen unsurların çok çeşitliliği -25 ana konuşmacı, 558 sunuş, 107 sergi ve diğerleri- buna katkıda bulunan nedenler. Ve ardından topluma yansıyanlar: 341 kez görsel basında, 1019 kez yazılı basında yer alan Kongre haberleri / yorumları. Sayıya gelmeyecek niteliksel değerleri ise daha önemli yer tutacak gibi görünüyor. Diğer UIA Kongreleri arasındaki yerinden çok, Türkiye’deki yeri ve etkileri giderek daha önem kazanıyor.

Kongre, Türkiye’de bugüne kadar düzenlenen en büyük mimarlık etkinliği olarak yerini aldı.

Yeni sözlerin ortaya konabileceği, ve daha önemlisi, bu sözlerin toplumun bakış açısına, anlayış değişikliklerine ve hatta mimarlıkla ilgili yasal düzenlemelere kadar yansıyarak Türkiye mimarlığının niteliğini yükseltecek yeni etkinliklerin yapılabilmesi için umut ve güven verdi.

Kongre için ‘methiyeler düzmek’ yoluyla ya da ‘dayanaksız tepkiler’ göstererek, bu tür büyük organizasyonların ardından çabuk yargılar üretiliyor. Yargı üretmenin en sağlıklı yolu ise, öncelikle Kongre’de ‘neler olduğunu’ bilmek. MİMARLIK’ın bu sayısında, herkesin Kongre’nin yapısı gereği kaçırdığı etkinliklere, Kongre’nin içeriğine odaklanmak istedik. Katkılarınızla izlenimlere gelecek sayılarda daha fazla yer verme düşüncesiyle, Kongre’de ele alınan temaları, düzenlenen sergiler, forumlar, sunulan bildiriler, yayımlanan kitaplar ile aktarmaya çalıştık. Kongre içeriğinin yoğunluğu düşünüldüğünde ele aldıklarımızın Kongre’nin belli başlı etkinliklerinin bir kesiti olduğu görülecektir.

Kongre sonrasında UIA 2005 İstanbul Kongresi ‘külliyatı’nın yayımlanması için çalışmalara başladık. Böylelikle, daha derinlemesine inceleme olanağı yaratabilmeyi diliyoruz. Bir dizi biçiminde kurgulanan ‘külliyat’ta, ana konuşmacı sunuşlarının tam metinlerinin ve temalar çerçevesinde gruplanmış bildirilerin ayrı ayrı kitaplara dönüştürelerek yeralması düşünülüyor.

Bir Kongre katılımcısının 2008 Kongresi evsahibi Torino’ya iletilmek üzere mesaj panosuna iliştirdiği notta değindiği gibi:

“7 July 2005 - It is not finished yet!” (7 Temmuz 2005 - Henüz bitmedi!)

_________________________________________________________________________

Düzeltme:

* 324. sayıda “Kamuda Bir Mimar: Çelen Birkan” başlıklı yazıda kapakları yer alan “Restorasyon-Belgeler” dizisi kitapları Vakıf İnşaat Restorasyon Yayınları arasında yayımlanmıştır.

* 321. sayıda “Memleketimden Mimarlık Manzaraları” başlıklı yazıda adı geçen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kampusu yapıları Yusuf Ziya Günaydın’a aittir.

Bu icerik 2632 defa görüntülenmiştir.