325
EYLÜL-EKİM 2005
 
MİMARLIK'tan

Öğrenci Yarışması: Aşırı

Topluma Yansıyanlar

Gelecek Kongrelere Doğru…

uia2005istanbul

  • İzlenimler

    Zuhal Ulusoy

    Yrd.Doç.Dr., Bilkent Üniversitesi, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım BölümüKÜNYE
Kongreden İzlenimler

Kongre’nin Ardından… Notlar…

Serpil Özaloğlu

Dr., Bilkent Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Kongre programı gerek katılımcı sayısı gerekse sunuş biçimleri açısından son derece zengindi. Pazartesi başlayan sunuşlar, paralel oturumlar, forum ve paneller arasından izleyicinin kendine uygun bir seçim yapabilmesi için kayıt sırasında verilen dokümanları programla birlikte önceden çalışması gerekiyordu. Ayrıca hem Kongre Vadisi boyunca hem de şehrin çeşitli yerlerinde açılan sergiler ve etkinlikler de vardı. Sunuşlar, araştırma ve proje içerikli sunuşlar, poster sunuşları, multimedia gösterileri, sohbet odaları, konuşmacı köşeleri, atölye çalışmaları, özel programlar gibi farklı farklı biçimlerdeydi.

Kongreye kayıtlar kongrenin son gününe kadar sürdü. 3 Temmuz, Pazar açılış gününde öğle saatlerinde katılımcı sayısı 7.000’e ulaşmıştı. Son gün açıklanan yüzdelere göre katılanların % 31’i öğrenci, bu oranın üçte biri de Türk öğrencilerden oluşuyordu. Katılımcılar kongrenin de ismini doğrularcasına dünyanın farklı köşelerindendi. Her kıtadan katılımcı vardı ve aralarda dolaşırken farklı farklı diller duyuluyordu. İngilizce daha çok ortak iletişimi sağlamak için kullanıldı. Kongre ve kültür merkezinde yer alan oturumlarda Türkçe, Rusça, İngilizce, Fransızca, İspanyolca olmak üzere beş dilde eşanlı çeviri yapıldı. İTÜ Taşkışla’da benim izlediğim atölye çalışmalarının tümünde eşanlı çeviri yoktu.

* * *

Kapanış oturumunda UIA Dönem Başkanı Jaime Lerner, şehrin büyüklüğünden ve ulusal kaynaklardan bağımsız olarak her şehrin en geç iki yılda iyileştirilebileceğini kendi uygulaması olan bir örnekle anlattı. Bunun için ihtiyaç duyulan tek şeyin iyi fikirler ve projeler olduğunu söyledi. Her mimarın bulunduğu kentte veya toplulukta mutlaka birşeyler yapabileceğini vurguladı. Formülünü de şöyle açıkladı:

İstekli olmak + dayanışma + idealizm + sorumluluk + stratejik vizyon sahibi olmak +stratejik tasarım = daha iyi bir kent ve çevre

Bir de sürdürülebilirlik kavramı üzerinde çalışırken unutmamamız gereken en önemli şeyin birlikte yaşadığımız ve çalıştığımız olduğu. Buna bağlı olarak da formüle ettiği şey:

İyi mimarlık = iyi kamusal / kentsel alanlar

Mimarlar Odası Genel Başkanı Oktay Ekinci kongrelerin kapanış oturumlarında izleyicilerin ve katılımcıların genellikle yorgun olduklarını, ama bu kongrede kapanış oturumunun havasının sanki açılış oturumu havasında olduğunu, herkesin heyecanlı ve işe daha yeni başladığımız izlenimini verdiğini söyledi. Kongre sonunda oluşturulan taslak deklarasyonu dinleyicilere okudu.

UIA İstanbul Kongresi Başkanı Suha Özkan da kongreyi organize edenlere teşekkür eden bir konuşma yaptı. Toplam 400 kişinin çalıştığı kongre organizasyonunda sponsorların yanısıra birçok gönüllü çalışanın da olduğunu belirtti.

* * *

XXII. Dünya Mimarlık Kongresi hem mesleki hem de siyasi ve toplumsal söylemleri olan bir kongreydi. Küreselleşmenin getirdiği sorunlar, yoksulluk ve kentleşme, mimarın toplumsal sorumluluğu üzerinde duruldu. Yıldız mimarlarımızla gurur duyduğumuz ayrıca belirtildi ama mimarın görevinin sadece ayrıcalıklı gruplara hizmet etmek olmadığı özellikle vurgulandı.

Kanımca yukarıda sözü edilen konuların yanısıra mimarlık eğitimi üzerine de (gerek lisans gerekse lisansüstü eğitim açılarından) çıkarsamalarda bulunabileceğimiz bir kongreydi. Mimari dil, teknik eğitim, malzeme, program, tasarım yöntemleri gibi konular ihmal edilmeden toplumsal sorumluluk bilinci açısından da eğitimin nasıl ele alınması gerektiği üzerine olumlu örnekler vardı.

Uluslararası bir ortamda tüm bu konuların konuşulup tartışılması, izleyiciler arasında kongre sırasında kurulan arkadaşlıklar ileriye dönük umutları arttırdı. Uzun vadede herkesin daha iyi bir çevre, zenginliklerin hakça paylaşıldığı bir dünya istediği ama kısa vadede de insanların bir takım temel ihtiyaçlarının hemen çözüm beklediği ve bunun için vakit kaybedilmeden çalışılması gerektiği sürekli konuşuldu.

Gençlerin heyecanı, gönüllü öğrencilerin koşuşturmaları heyecan ve umut vericiydi. Ayrıca organizasyon olarak da hem oturumlar açısından, hem geceler için planlanan sosyal etkinlikler açısından kanımca çok başarılıydı. Üç yıl sonra Torino’da yapılacak kongrede buluşmak üzere sözleşerek yeni fikirler ve düşüncelerle, zengin bir alışveriş ortamı yaşamış olarak birbirimizden ayrıldık.

Bu icerik 3152 defa görüntülenmiştir.