377
MAYIS-HAZİRAN 2014
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: 2014 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ

YAYINLARKÜNYE
DOSYA: 2014 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ

MİMARLIĞA KATKI DALI Başarı Ödülü: H. BESİM ÇEÇENER

“Taşınmaz kültür ve doğa varlıklarının gerek tekil yapı ölçeğinde, gerekse tarihî çevre bağlamında belgelenmesi ve korunması konusunda Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu (GEEAYK) döneminden başlayarak uzun yıllar boyunca verdiği büyük emek ve özverili çabalarıyla, ülkemizde koruma kültürünün yerleşmesine katkıda bulunan, Sayın BESİM ÇEÇENER’e Mimarlığa Katkı Dalı Başarı Ödülü verilmiştir.”

BİYOGRAFİ

1934 yılında doğmuştur. 1961 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden (DGSA) mimar olarak mezun olmuştur. 1963 yılından itibaren İstanbul Belediyesi Planlama Müdürlüğü’nde İstanbul’un çeşitli kesimlerinin imar planlaması, özellikle de Üsküdar ile ilgili planlar üzerinde beş yıl çalışmıştır. Ardından belediyenin Eski Eserler Bürosu’na şef olarak atanmıştır. 1971 yılı sonunda belediyeden ayrılıp Kültür Bakanlığı’na geçmiş ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun (GEEAYK) genel sekreterliğini yaklaşık on yıl yürütmüştür. Bu süreçte eşi ve meslektaşı Engin Çeçener ile birlikte İstanbul ve Anadolu’nun pek çok yerini sokak sokak dolaşarak fotoğraf ve eskizlerle belgelemiş ve bunları tescil ettirmiştir. 1980 yılının Ocak ayında bu görevden alınıp İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde “eylemsiz oturma” görevine atanmıştır. 1987 yılında kendi isteği ile emekliliğe ayrılmıştır. Devlete yaptığı son hizmet ise 20 Ocak 1993 tarihinde seçildiği İstanbul II Numaralı Koruma Kurulu üyeliğidir. Yaklaşık üç yıl başkanlığını da yaptığı bu kurulda rutin işlerin dışında, eski çalışmalarında edindiği birikimleri yansıtan 20’nin üzerinde rapor kaleme alarak Kültür Bakanlığı’na iletmiştir. “Korumacı” olarak tanınmasına karşın kendisini “kent plancısı” olarak kabul etmektedir. Mesleki çalışmalarının yanında hobi olarak resim çalışmalarına da zaman ayırarak resim sergileri açmıştır.

Mimarlar Odası’nın ve değişik kurumların yayınlarında pek çok makale ve yazının yanı sıra aşağıda başlıcaları belirtilen kitapları yayımlanmıştır:

İstanbul’un Kültür ve İmar Sorunları, 1995, MO İstanbul BK Şubesi Yayını, İstanbul.

İmar Hukuku ve Kentleşme Sürecindeki Olumsuzluklar, Ekim 2000, MO İstanbul BK Şubesi Yayını, İstanbul.

Üsküdar Merkez Mahalleleri Osmanlı Dönemi Su Uygarlığı Eserleri, Şubat 2007, Üsküdar Belediyesi, İstanbul.

Üsküdar Anıları “Eski Üsküdar Yaşantısından Kesitler”, 2008, Kaknüs Yayınları, İstanbul.

Beylerbeyi Kültür ve Doğa Varlıkları Kılavuzu, Haziran 2008, MO İstanbul BK Şubesi Yayını, İstanbul.

Eminönü Hanlar Bölgesi Anıtsal Eserler Kılavuzu, Kasım 2011, MO İstanbul BK Şubesi Yayını, İstanbul.

Anıtlar Yüksek Kurulu Yılları, Söyleşi: Şener Özler, Aralık 2013, MO İstanbul BK Şubesi Yayını, İstanbul.

• 5 CD’lik sözlü tarih, Mimarlar Odası Arşivi.

Bu icerik 2471 defa görüntülenmiştir.