377
MAYIS-HAZİRAN 2014
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: 2014 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ

YAYINLARKÜNYE
DOSYA: 2014 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ

Giriş
Mimarlar Odası’nın her iki yılda bir düzenlediği ve bu yıl XIV. dönemi gerçekleştirilen Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri sahiplerini buldu. Yüksek bir katılımla gerçekleşen 2014 döneminin Seçici Kurulu, 209 eserin / 285 pano i ...
XIV. / 2014 Ulusal Mimarlık Ödülleri ÖDÜL ADAYLARI

YAPI DALI Ödül Adayları

SANCAKLAR CAMİSİ, Büyükçekmece-İstanbul (ÖDÜL)

EMRE AROLAT

WORKINN HOTEL, Çayırova-Kocaeli

CAN ...


MİMAR SİNAN BÜYÜK ÖDÜLÜ: ERSEN GÜREL
“Meslek yaşamı boyunca mimarlığı bir kültürel üretim alanı olarak algılayışı, doğaya ve yapılı çevreye olan saygılı duruşu, meslek örgütlenmesindeki özverili çabaları, eğitim alanına verdiği katkılar, gelecek nesillere örnek teşkil eden meslek etiği tutumu, tekil yapıdan kent ölçeğine uzanan ve geniş bir yelpazede çeşitlenen duyarlı çözümleri, bitmez tükenmez enerjisi, mütevazı kişiliği yanında kararlı ve tutarlı tavrı nedeniyle, Sayın ERSEN GÜRSEL’e Mimar Sinan Büyük Ödülü verilmiştir.” ...
ANMA PROGRAMI 2014-2016 ERNST A. EGLI (1893-1974)
“Ülkemizde bulunduğu 1927-1940 yılları arasında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde yönetici ve eğitimci olarak mimarlık eğitimi programında çağdaş anlayışlara açılan reformu gerçekleştiren; uygulamacı mimar-şehirci olarak tasarladığı ve Maarif Vekaleti’ne bağlı olarak kurduğu Mimarlık Bürosu vasıtasıyla gerçekleştirilen 50’ye yakın proje ve yapılar ile 20’ye yakın şehir planı tasarımıyla Türkiye’de “modern mimarlık” hareketinin daha iyi anlaşılması, malzeme ve teknolojinin yerel boyutlarıyla anlaşılıp bir yeni bileşimde yorumlanması, mimarlık, şehircilik ve sanatın birbiriyle ilintilerinin daha yakından kavranması için emek veren; günümüzde yapılarının bir bölümü ilgisizlik ve yıkılma tehdidiyle karşı karşıya bırakılan; ülkesi İsviçre’ye döndükten sonra da Türkiye’ye ilgisini aynı konularda yazarak ve tartışarak sürdüren ERNST ARNOLD EGLI’nin Türkiye mimarlığına olan büyük katkısının Mimarlar Odası Anma Programı çerçevesinde önümüzdeki iki yıl boyunca çeşitli yayın ve etkinliklerle gündeme getirilmesi, belgelenmeye ve değerlendirilmeye başlanmasına karar verilmiştir.” ...
MİMARLIĞA KATKI DALI Başarı Ödülü: İLHAN TEKELİ
“Elli yıldır Türkiye’nin mimarlık, planlama, coğrafya disiplinlerine yaptığı düşünsel ve araştırmaya dayalı bilimsel katkıların yanı sıra, sosyal bilimler, tarih, siyaset bilimleri alanlarındaki çalışmalarında ve emeğinde katılımcı, demokratikleşmeyi özendirici, örgütleyici ve düşünmeyi-felsefe yapmayı teşvik edici tutumuyla bütün ilgili alanlarda yeni kuşakların yetişmesinin önünü açan; ulusal ve uluslararası eğitim kurumları ile araştırma ve sivil toplum kuruluşlarında verdiği ders ve seminerlerle genç kuşakların ve farklı toplum kesimlerinin eğitim alma ve bilgelenmeleri için çalışan; yorulmak bilmez emeğini yazarak, tartışarak, örgütleyerek, düşüncesini esirgemeden paylaşarak özveriyle sunan; bu çalışmalarıyla Türk toplumunun mekân çalışmalarındaki vicdanı olma özelliğine kavuşan, kimliğini edinen, Sayın İLHAN TEKELİ’ye Mimarlığa Katkı Dalı Başarı Ödülü verilmiştir.” ...
MİMARLIĞA KATKI DALI Başarı Ödülü: H. BESİM ÇEÇENER
“Taşınmaz kültür ve doğa varlıklarının gerek tekil yapı ölçeğinde, gerekse tarihî çevre bağlamında belgelenmesi ve korunması konusunda Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu (GEEAYK) döneminden başlayarak uzun yıllar boyunca verdiği büyük emek ve özverili çabalarıyla, ülkemizde koruma kültürünün yerleşmesine katkıda bulunan, Sayın BESİM ÇEÇENER’e Mimarlığa Katkı Dalı Başarı Ödülü verilmiştir.” ...
SEÇİCİ KURUL RAPORU

Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, çeyrek asırlık bir zaman diliminde iki yılda bir düzenli olarak Türkiye mimarlık ortamının düşünme ve uygulama alanlarındaki üretimlerini belgeleyerek, birer dönem kesiti halinde mimarlık ortamının ve kamuoy ...


YAPI DALI Başarı Ödülü: SANCAKLAR CAMİSİ, Büyükçekmece-İSTANBUL

Mimar: EMRE AROLAT

“Yapı dili ve kurgusunun yerleşik cami mimarisi tipolojisi karşısında biçimsel ve sembolik arayışlardan uzak duruşu, malzeme seçimindeki incelikli tavrı, yapının girişinden başlayarak ibadet mekân ...


YAPI DALI Başarı Ödülü: NEF İLKOKULU, Gültepe-İSTANBUL

Mimar: CAN ÇİNİCİ

“Kentin sosyal donatı alanlarının oldukça kısıtlı / sınırlı ve fiziksel yapılaşmanın yoğun ve zayıf olduğu bir doku içinde, gerek arsa çeperinde gerekse yapı ...


YAPI DALI Başarı Ödülü: NoXX APARTMANI, Beyoğlu-İSTANBUL

Mimar: CEM SORGUÇ

“İçinde konumlandığı çevreyle ilişkisi bağlamında yüzyıl başı yapı karakterine göndermede bulunması, alışılagelmiş apartman tipolojisi karşısında malzeme seçimi ve strüktürel elema ...


YAPI DALI Başarı Ödülü: İTÜ MERKEZİ DERSLİK BİNASI, Ayazağa-İSTANBUL

Mimarlar: HASAN ŞENER, AHSEN ÖZSOY

“Yalın kitle formunun temel bileşeni olarak tasarlanan değişken ve geçirgen cephe karakteri, iç mekân kurgusunun malzeme, renk ve strüktürel ifadesinin olgunluğu, ...


YAPI DALI / KORUMA-YAŞATMA Başarı Ödülü: TCDD HANGAR BİNALARI RESTORASYONU, Nazilli-AYDIN

Mimar: ŞERİFE TÜRK DERİN

“Aydın Nazilli'de 1881 tarihli TCDD Hangar Binaları'nın restorasyon ve yeniden kullanımını hedefleyen uygulama, ayrıntılı bir belgeleme aracılığıyla yapı grubu üzerind ...


PROJE DALI Başarı Ödülü: ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MİMAR SİNAN KAMPUSU, Melikgazi-KAYSERİ

Mimarlar: ALİŞAN ÇIRAKOĞLU, ILGIN AVCI

“Yerleşkeyi oluşturan doğrusal blokların karma bir kullanım ile sadece yatay düzlemde değil, düşeyde de biraraya getirilerek üç boyutlu bir alternatif / yenili ...


PROJE DALI Başarı Ödülü: KONYA YAŞAM MERKEZİ, Selçuklu-KONYA

Mimarlar: MEHMET V. KÜTÜKÇÜOĞLU, H. ERTUĞ UÇAR

“Önerdiği güçlü iç ve dış mekân kurgusu ile yenilikçi ve özgün bir yorum getirmesi, bütüncül / bütünleyici bir yaklaşım sergilemesi, seçilen doğal malze ...


FİKİR SUNUMU DALI Ödülü: TOTEM

Eser Sahibi: AHMET KORFALI

“Kaygı duyduğu ve ait olduğu yapılı çevre için önerdiği ütopik ve ekolojik yaklaşımın yanı sıra, ironi ile gerçek dünyaya ait sorunların başarılı grafiksel anlatımı ...


14. Ulusal Mimarlık Sergisi Hakkında Kimi Gözlemler ve Yorumlar
Haydar Karabey, Seçici Kurul Başkanı

Başlarken galiba her dönem Ulusal Mimarlık Sergileri’nin mimarlar için bir yarışma alanı olmadığını, kapsadığı dönem içinde mimarlık dünyamızda gerçekleşen düşünce, davranış ve ürünlerin kesitini belgeleyen bir sergi olduğunu bir kez daha ...


XIV. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Kapsamında “Koruma-Yaşatma” Dalındaki Katılımlar Üzerine Görüşler
Nur Akın, Seçici Kurul Üyesi

XIV. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında “Yapı / Koruma-Yaşatma” dalına bu dönem 11 proje gönderilmiş, ancak grup içinden 4’ü (1 kentsel tasarım, 2 anıtsal tek yapı ve 1 sivil mimarlık örneği restor ...


XIV. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri: NİCELİK VE NİTELİK
Ferhat Hacıalibeyoğlu, Seçici Kurul Üyesi
Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, 1988 yılından bugüne dek Türkiye’de mimarlık mesleğine dair üretimlerin sergiler, ödüller ve yayınlar aracılığı ile gündeme getirildiği yerleşik kurumsal bir oluşumdur. Bu oluşumda sergiler, güncel mimarlık ortamı ...