386
KASIM-ARALIK 2015
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
ANMA

Niyazi Duranay’a mektup

Yücel Gürsel, Mimar

Sevgili Niyazi Abi,

Tanışıklığımızdan bu yana yaklaşık kırk beş, Emine ile evliliğime nikâh şahitliğinden bu yana kırk bir yıl geçti. Seninle hiç mektuplaşmadık. Bu sana ilk mektubum. Mimarların ve Mimarlar Odası’nın özgün ve öncü mücadelesinin, altmışlı yılların ikinci yarısında ve yetmişli yıllarda İstanbul’da biçimlenişi, bizi biraraya getirdi.

Ne günlerdi! Yükselen emek ve demokrasi mücadelesi, sosyalizm perspektifi, genç mimarları, yarışmacı ve rekabetçi bir ortamda; Şaban Ormanlar, Müşfik Eren gibi sosyalistleri ve senin gibi Kemalist devrimcileri buluşturdu. Kuşkusuz demokratik ortam ve demokrat olmak bizi birbirimize bağlayan temel harçtı. Ama sen Niyazi Abi, bütün gruplarla, kuşaklarla ve kişilerle, sadece İstanbul özelinde değil ülke genelinde, sadece mimarlar arasında değil tüm teknik elemanlar arasında, açık ve samimi ilişkileri sürdürebilen, az bulunur kişilerden biri oldun. Son zamanlarda anılarını yazıyor olduğunu söylemiştin bir karşılaşmamızda. Ama senin mücadeleci kişiliğin, yaşamla dolu dolu ilişkin buna fırsat bıraktı mı bilemiyorum.

Ankara ODTÜ’de gerçekleşen son Mimarlar Odası Genel Kurulu’nda, bir grup İstanbul delegesinin fotoğrafını çekip, Mimarlık Vakfı’na bağış toplama girişimin unutulur mu? Akşam yemeğinde memleketin hal-i pür melali konuşulurken Samsun’a doğru bir yürüyüş önermen unutulur mu?

Niyazi Abi, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin özgün çoğulcu mücadele geleneğinin, Odanın tümünü etkileyen ve dönüştüren iki sürecini anımsatmak isterim. 1976 yılı Şube Genel Kurulu’nda dört ayrı liste yarıştı. İçinde senin yer aldığın liste çoğunluk olmak üzere, diğer üç listeden birer kişi seçilerek, dört listenin temsil edildiği bir yönetim oluştu. Bu yönetim, aldığı demokratik kararlarla, hem odanın yönetim süreçlerinde hem de TMMOB İstanbul Koordinasyon Kurulu çalışmalarında dönüştürücü bir rol oynadı.

1986 yılı Şube Genel Kurul sürecinde, ortak tek liste çalışması sizin büronuzda yapıldı, mutabakat sağlanmasına rağmen iki liste yarıştı, 4+3’lük bir yönetim ortaklığı oluştu. Bu yönetim ortaklığı ve anlayışı, İTÜ Taşkışla Binası’nın otele dönüştürülmesine ve Tarlabaşı yıkımlarına karşı tarihsel bir mücadele başlattı.

Niyazi Abi bilirsin, odamız çalışanları, odamızın mücadelesini benimsemiş, özverili kişiler olmuşlardır hep.

Mektubuma son verirken, önce gidenlere, Şaban Ormanlar’a, Müşfik Erem’e, Engin Omacan’a, Oktay Ekinci’ye, Memik Yapıcı’ya, Şener Özler’e, avukat Fuat Boylan’a, mutemet Tahsin Türk’e selamlarımı söyle.

Ana Taşıyıcılar

Örgüt politikasının oluşmasına ve sürekliliğine katkı yapan kişilikler vardır. Onların sayısı arttıkça örgütün demokratiklik düzeyi yükselir.

Bu kişilikler yönetme hırsı olmaksızın yönetimi etkiler. Gerek duyulduğunda göreve hazırdırlar. Başarıyı sahiplenmezler, her şey birlikte yapılmıştır. Onlara her zaman güvenebilirsiniz. Art niyetleri yoktur.

İşte bu kişilikler örgütün ana taşıyıcılarıdır. Yapıyı ayakta tutarlar. Ama aynı zamanda örgütün çalışma anlayışını, ilkelerini, ana çizgisini zaman içinde bir kuşaktan ötekine taşırlar.

Zaman zaman pek yerinde olmasa da, onların sözlerinin bir ağırlığı vardır. Bu ağırlığın bilincinde olarak örgüt politikasını ve yöneticileri eleştirirken hassas davranırlar, çünkü onlar her şeyden önce örgütten yanadırlar, sonra da genel çizgisini benimsedikleri yönetimi destekleme gereğini duyarlar. Ama bilirler ki çizginin tutarlılığı eleştiri ile sağlanır. Yine de yönetimi yıpratmama kaygısı çoğunlukla ağır basar. Keşke basmasa, keşke yönetimler de bu eleştirilere daha fazla kulak verse.

Bazen biraz fazla heyecanlanır, soğukkanlılıkları ile bağdaştıramadığınız çıkışlar yapabilirler, “acaba kasıtlı mı yaptı?” diye düşünürsünüz. Duygularının düşüncelerini bastırdığı özel anlar olabilir.

“Nasıl bilirdiniz?” diye sorulursa, işte seni böyle bilirdik Niyazi Abi.

Giderayak bütün bunları düşünmemize vesile olduğu için Mimarlar Odası’nın Niyazi Duranay’ına bir kez daha teşekkürler.

Güven Birkan

Bu icerik 2476 defa görüntülenmiştir.