386
KASIM-ARALIK 2015
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

MİMARLIK TARİHİ NEDİR?

Andrew Leach, Eylül 2015, (çev.) Hayrullah Doğan, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 150 sayfa.

Avustralya’da bulunan Griffith Üniversitesi’nde öğretim üyesi Andrew Leach tarafından kaleme alınan kitap, mimarlık tarihi üzerine yazan ve mimarlık tarihçilerinin çalışmalarını inceleyenlerin karşılaştığı kavramsal sorunlara bir giriş niteliği taşıyor. Kitabın tanıtım metni şu şekilde: “‘Mimarlık tarihi nedir?’ 19. yüzyılın sonundan itibaren kültürel tarih ve sanat tarihi biçiminde yaygınlık kazanmaya başlayan modern akademik alan için sorulan bir soru. Bu soruyla birlikte, mimarlık tarihi üzerine yazan ve mimarlık tarihçilerinin çalışmalarını inceleyenlerin karşılaştığı kavramsal sorunlara Andrew Leach’in incelikli üslubuyla bir giriş yapılıyor. Mimarlık tarihyazımına ilişkin yaklaşımların değerlendirildiği kitapta, tarihsel mimarlık bilgisinin oluşma, toplanma ve yayılma yolunu biçimlendiren temel sorunlar ortaya konuyor. Modern mimarlık tarihinin kendi sınırları ve ilgileri hakkında bilgi edindiği retorik, analitik ve tarihselci gelenekler irdelenerek 20. ve 21. yüzyıldaki mimarlık tarihçilerinin karşılaştıkları çatışmalar ele alınıyor. Ayrıca son dönemdeki mimarlık tarihyazımının tarihi ve mimarlığın ‘kuram dönemi’nin mimarlık tarihçileri üzerindeki etkisi inceleniyor.”

Bu icerik 2574 defa görüntülenmiştir.