390
TEMMUZ-AĞUSTOS 2016
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: 2016 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ

  • Arazi ve Şeyler
    Pelin Tan, Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje Yarışması

Lüleburgaz Belediyesi tarafından yüksek standartları ile kentte ulusal ve uluslararası ölçekte sporcu yetişmesine katkı yapacağı gibi, kentlinin sportif ve yazlık rekreatif etkinliklerinde de ev sahibi olacak bir yüzme akademisi elde etmek amacıyla açılan mimari proje yarışması sonlandı. Serbest, ulusal ve iki aşamalı olarak açılan yarışmayla elde edilecek projede yer alacak mekânların alanın doğal peyzajı ile bütünleşerek kullanım niteliklerini zenginleştirecek yönde ele alınmış olması beklendi. Yarışmanın ilk aşamasında 33 proje değerlendirmeye alındı, ikinci aşamaya kalan 8 proje arasından, 3 ödül ve 5 eşdeğer mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Emin Halebak (Lüleburgaz Bel. Bşk.), Kevser Özkan (Lüleburgaz Bel. Bşk. Yrd.), Rasim Aslan (Lüleburgaz Bel. Bşk. Yrd.), Necmi İnci (Lüleburgaz Bel. Bşk. Yrd.), Gökhan Kaya Atay Plan (Proje Md.)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Hüseyin Sinan Omacan (Mimar)

, Ali Cengizkan (Mimar), Feride Önal (Mimar), Yakup Hazan (Mimar), Deniz Dokgöz (Mimar), A. Yeşim Çağlayan Kaptanoğlu (Peyzaj Mimarı), Erdinç Keskin (İnşaat Mühendisi)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Ozan Öztepe (Y. Mimar), Yıldırım Gigi (Y. Mimar), Murat Özyavuz (Peyzaj Mimarı), Saadet Gökçe Gök (İnşaat Mühendisi)

RAPORTÖRLER

Zeynep Tüfekçioğlu (Endüstri Mühendisi), Burcu Bağcı (Mimar), Gizem Pilavcı (Mimar)

1. ÖDÜL

EREN BAŞAK mimar, MERAL ÖZDENGİZ BAŞAK mimar, DENİZ DİLAN KARA mimar

Yardımcılar: Hamza Utku Karakaya

PROJE RAPORUNDAN

Yapılaşma doğu-batı doğrultusunda uzanan üç dilimden oluşur: güneyde otoparklar, ortada alle ve kuzeyde akademi yapıları. Her üç dilim de topografya ile uyum içinde araziye yerleştirilmiştir. Şehirle alan arasında bir yaya ulaşımı sürekliliği bulunmayışından alana ulaşımın araçlarla sağlanacağı öngörülmüştür. Yapılaşmanın güneydeki ilk dilimi, ziyaretçilerin alana ana yaklaşımını oluşturan otoparklardır. […] Otoparklar kuzey yönünde bir saçakla tariflenen alle ile sınırlanmıştır. Alle otoparkların her noktasından alana giriş imkanı sunar. Aynı zamanda kuzey çeperi boyunca konumlanmış olan akademi yapılarını birbirine bağlayan ana yaya armatürü olarak işlev görür. Burası, kent dışında, doğal peyzaj içinde yer alan tesislerin yarı kentsel sosyal etkileşim mekânıdır. Bu niteliği, akademi yapılarına ek olarak alleye açılan kafeterya ve satış üniteleri ile desteklenmiştir. Alle, doğu-batı doğrultusunda uzanırken topografya ile uyumu gözetilmiştir; topografyaya göre kademelenerek yükselir. Allenin kuzey çeperi boyunca akademi yapıları, işletmede kolaylık sağlamak üzere ortaklaşa işlevlerine göre öbeklenerek konumlanmıştır. […] Önerilen yapıların arkitektoniklerinin en belirgin ögesi, yer yer cephelerle bütünleşerek kütlesel etki yaratan çatı formlarıdır. Keskin kırıklı çatılar, arazideki koruluklar ve topografyanın yumuşak kıvrımlarına kontrast bir karakter sunarlar.

JÜRİ RAPORUNDAN

Projenin ana yerleşim kararları, kapalı ve açık havuzu kurgularının yerle bütünleşik ele alınması, oluşturduğu allenin mevcut topografya verileri ışığında tepe, ağaç grupları ile doğrudan kurduğu görsel ve fiziksel ilişki, tasarımın mimari dilinin özgün bir biçimde ele alınmış olması bu biçimlenmenin fonksiyonel içerikle bütünleşik biçimde ele alınması, tasarımın iç mekân çözümlemelerindeki olgunluk düzeyi olumlu bulunmuştur. Açık ve yeşil alanlardaki yaya öncelikli sirkülasyonun, arazi topografyasına uyumu olumlu bulunmuştur. Taşıyıcı sistem raporu yetersiz bulunmuştur. Kullanılacak malzeme detaylarının, yalıtım sistemi bilgisi, taşıyıcı sistem tasarımı ve analizinin detaylı bir şekilde verilmemiş olması eleştirilmiştir.

2. ÖDÜL

FATİH YAVUZ mimar, SEDEN CİNASAL AVCI mimar

Yardımcılar: Ahmet Kazu, Tuna Bozankaya, İbrahim Yavuz, Bengü Büyükkayacı, Özge Diler Himes, Yücel Hüseyin Sala, Baran Ekinci, Su Sarıhan, Ayşe Dağoğlu, Zeynep Demirhan, Özlem Kurtçu

3. ÖDÜL

OKNUR ÇALIŞKAN mimar

MANSİYON

GÜVEN ŞENER mimar, ŞİRİN BAYRAM mimar, TUĞÇE ERCAN mimar

Yardımcılar: Sefa Kayhan, Duygu Binici

MANSİYON

BOĞAÇHAN DÜNDARALP mimar

Yardımcılar: Hakan Tung, Çağrı Helvacıoğlu, Serhang Dellal

MANSİYON

ZUHAL KOL mimar, ZEHRA SEDAY AYGÜN mimar

Yardımcılar: Carlos Zarco Sanz, Sara Palomar Perez, Jose Luis Hidalgo

MANSİYON

EMRAH AKPINAR mimar, AHMET ÜSTEKİDAĞ mimar

MANSİYON

İSKENDER HÜSEYİNKULU mimar, DOĞUKAN ABACI mimar

 

Bu icerik 3627 defa görüntülenmiştir.