390
TEMMUZ-AĞUSTOS 2016
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: 2016 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ

  • Arazi ve Şeyler
    Pelin Tan, Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Bornova Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması

İzmir Bornova Belediyesi tarafından bölgedeki tüm çocukların yaşamlarını zenginleştirici; çocuklar, okullar ve aileleri için merak, yaratıcılık ve öğrenmeyi destekleyen katılımlı programlar ve sergiler sağlayan ve kent için alternatif cazibe noktası olmaya aday bir merkez yaratmak amacıyla açılan mimari proje yarışması sonlandı. Serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak açılan yarışmayla elde edilecek projenin, mekân / mekânsal deneyim ile çocuk gelişim alanları arasındaki ilişkiyi temel alarak, programı esnek / dönüşebilir ya da özel bir tema üzerinde yorumlanması beklendi. Yarışmada 58 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül ve 5 mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Olgun Atila (Bornova Bel. Bşk.), Zerrin Gençtürk (Bornova Bel. Bşk. Yrd.), Deniz Dayangaç (Bornova Bel. Kentsel Tasarım Md.), Eda Şeyda Aksel (Psikolog), Ömer Yılmaz, (Mimar)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Hikmet Gökmen (Mimar)

Zehra Akdemir (Mimar), Deniz Alkan (Y. İnşaat Mühendisi), Halil İbrahim Alpaslan (Mimar), Semra Uygur (Y. Mimar)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Özgür BİNGÖL (Mimar), İlker KAHRAMAN (Mimar), Onur Kutlukaya (İnşaat Mühendisi)

RAPORTÖRLER

Sevinç Egercioğlu (Mimar), Halime Tamtürk (Mimar), Mehmet Yiğitsoy (Mimar), Zerrin Kayrak (Mimar)

1. ÖDÜL

ORKUN ÖZÜER mimar, KEREM ÇINAR mimar, G. RABİA EVKAYA mimar

PROJE RAPORUNDAN

Yapıya yaya yaklaşımı batı cephesinden bir yarık ile sağlanmaktadır. Oluşturulan tanımlı boşluk yapıyı saran sergi duvarları ve iklimsel verilere uygun olarak şekillenen saçak ile çevrelenmiştir. […] Atölyeler, kafeterya, satış birimleri ve çok amaçlı salon bahçe ile doğrudan ilişkili olarak zemin katta kurgulanmıştır. Bu mekânlar esnek kullanıma olanak sağlamaktadır. Açılabilen cam cepheler mekânlar ve bahçe arasındaki keskin sınırı ortadan kaldırmakta ve bütünleştirmektedir. S ergi holü simgesel bir amfi ile bahçe kotuna bağlanmaktadır. Sergi holü farklı ve sürekli değişen ve gelişen sergileme biçimlerine uygun olarak esnek bırakılmıştır. Zemin altında çözümlenen sergi holü ışık bacaları ile doğal aydınlatmaya imkân sağlamaktadır. Okuma salonu ve ofisler birinci katta çözümlenmiştir. Okuma salonu önündeki teras ile daha sakin bir konumda bulunurken bahçe ile görsel bir ilişki kurmaktadır. Bahçeden bağlanan merdiven ile okuma salonuna bağımsız bir ulaşım sağlanmaktadır. Bu bağlamda atölyeler, çok amaçlı salon, kafeterya gibi tüm mekânlar bağımsız bir girişe sahip olmaktadır. Açık alanda düzenlenmesi beklenen simülasyon mekanları kütle kurgusu içinde değerlendirilmiştir.

JÜRİ RAPORUNDAN

Sakin, tevazu içinde yalın duruşu ile sunduğu ortam övgüye değer bulunmuştur. Avlu ve yapı bütününün, kullanıcılara sunduğu güvenli ve özgür ortam, günümüz yapılaşmasına örnek oluşturacak niteliktedir. Sakin duruşunun aksine avlu ve sergi mekânı süreç içinde farklı kullanımlar ile zenginleşecek niteliktedir. İhtiyaç programının yorumu yeterli olgunluktadır. Giriş holünden sergi mekânına inen amfinin taşıyıcı ile bağımlılığı ve eğimi eleştirilmiştir İç bahçeye bakan cephe yüzeylerinin mimari dili sert bulunmuştur. Avlunun doğal hava dolaşımını kısıtlayan tasarım niteliği, bodrum kattaki sergi alanının doğal ışık ve doğal havadan – tepede açılan çatı ışıklıklarına rağmen- yeterince yararlanmıyor olması, ıslak hacimlerin yetersizliği ve sergi alanından yangın kaçışı ile ilgili önlemlerin alınmaması eleştirilmiştir.

2. ÖDÜL

Ö. EMRE ŞAVURAL mimar, SEDEN CİNASAL AVCI mimar, RAMAZAN AVCI mimar, FATİH YAVUZ mimar

Yardımcılar: İbrahim Yavuz, Yücel Hüseyin Sala, Baran Ekinci, Özlem Kurtçu, Zeynep Demirhan, Su Sarıhan

3. ÖDÜL

DERYA EKİM ÖZTEPE mimar, OZAN ÖZTEPE mimar

Yardımcılar: Zsofia Török, Umut Sert

1. MANSİYON

DENİZ DOKGÖZ mimar, FERHAT HACIALİBEYOĞLU mimar

Yardımcılar: Bora Örgülü, Gülcan Afacan, Ahsen Düşgün, Derya Dokgöz, Ela Hacıalibeyoğlu

2. MANSİYON

C. KUMRU ALPAYDIN mimar

Yardımcılar: Şeyda Nur Turunç Güneysoy, Görsel Güneysoy

3. MANSİYON

BARIŞ DEMİR mimar, SIDDIK GÜVENDİ mimar, BURAK PELENK mimar

Yardımcılar: Soyer Bayraktar, Dilara Demiralp, Damla İçyer

4. MANSİYON

EMRAH AKPINAR mimar, AHMET ÜSTEKİDAĞ mimar, SERKAN KOCABAY mimar

5. MANSİYON

OKAN TURAN mimar, EMRE GÜNAY mimar

Yardımcılar: Refia Güngör, Ferhat Odabaşı, Pelin Postacı, Bünyamin Üstün, İbrahim Odabaşı, Gürkan Manay

 

Bu icerik 3675 defa görüntülenmiştir.