418
MART-NİSAN 2021
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

MİMAR NEJAT ERSİN
(ed.) Selda Bancı, Ocak 2021, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, Türkçe, 328 sayfa. ...
BAŞKA BİR MİMARLIK MÜMKÜN
(yay. haz.) Mert Ayaroğlu, Tayfun Gürkaş, Aralık 2020, Mimarlar Derneği 1927 Yayınları, Ankara, Türkçe, 112 sayfa. ...
YENİ ÜZERİNE SPEKÜLASYONLAR - MİMAR, MİMARLIK, KENT
(yay. koor.) Deniz Can, Selda Bancı, Aralık 2020, (yay. haz.) Selda Bancı, Deniz Can, Müge Cengizkan, Sıla Karataş Başoğlu, Esin Kömez Dağlıoğlu, Neslihan Şık, Mimarlar Derneği 1927 Yayınları, Ankara, Türkçe, 200 sayfa. ...
BALYANLAR-OSMANLI MİMARLIĞI VE BALYAN ARŞİVİ
Büke Uras, Şubat 2021, (ed.) N. Müge Cengizkan, Korpus Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, Türkçe / İngilizce, 352 sayfa. ...
KENT HAKKI: SOSYAL ADALET VE KAMUSAL ALAN MÜCADELESİ
Don Mitchell, Ekim 2020, (çev.) Aydan Çavdar, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, Türkçe, 368 sayfa. ...
MİMAR DOĞAN’LAR… ÜÇ DOĞAN
(der.) Ceren Çıplak Drillat, Ocak 2021, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, Türkçe, 152 sayfa. ...
HANEDEN EV HALİNE: “TÜRK EVİ”NDE MİMARİ, DÜZENLEME, PRATİK
Seyhan Kurt, Mart 2021, İletişim YayınlarI, İstanbul, Türkçe, 248 sayfa. ...
İÇ’TEN ‘İÇ’E: MİMARLIKTA “İÇ” MESELESİNİN EKONOMİ-POLİTİK SERÜVENİ
Murat Çetin, Ocak 2021, Nika Yayın, Ankara, Türkçe, 552 sayfa. ...
MİMARLIKTA ORANTI
August Thiersch, Ocak 2020, (çev.) Nihat Ülner, Janus Yayıncılık, İstanbul, Türkçe, 128 sayfa. ...
İSTANBUL'UN YABANCI VE LEVANTEN MİMARLARI
Cengiz Can, Eylül 2020, Arketon Yayıncılık, İstanbul, Türkçe, 248 sayfa. ...
LE CORBUSIER TÜRKİYE’DE: İZMİR NAZIM PLANI (1939-1949)
Didier Laruche, Jean-Lue Maeso, Volker Ziegler, Haziran 2020, Kırmızı Kedi Yayınları, İstanbul, Türkçe, 240 sayfa. ...