418
MART-NİSAN 2021
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

“10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri” Proje Yarışması

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi”nde terör eyleminin yaşandığı 10 Ekim 2015 tarihinin toplumsal hafızada canlı tutulması, İzmir içinde 10 Ekim’in hatırlanacağı ve anılacağı bir kamusal alanın kente kazandırılması amacıyla açılan proje yarışması sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan yarışmada 30 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül, 3 mansiyon ve 2 satınalma ödülü verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Ertuğrul Tugay (İzmir B.B. Genel Sek. Yrd.), Hasibe Velibeyoğlu (Şehir Plancısı - İzmir B.B. Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müd.), Binnaz Bilge Ersan Düzgün (Peyzaj Mimarı – İzmir B.B. Yeşil Alanlar Planlama Proje Şb. Müd.), Hasan Gazi Gülay (Heykeltıraş, Kamu Emekçileri Sendikası Temsilcisi), Mustafa Özdağ (10 Ekim Barış Derneği İzmir Temsilcisi)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Bülent Çınar (Heykeltıraş, MSGSÜ Heykel Bölümü Öğr. Üyesi)

Hanife Neris Yüksel (Heykeltıraş, Akdeniz Üniversitesi Heykel Bölümü Öğr. Üyesi), Emel Karakaya Ayalp (Şehir Plancısı), Özlem Şenyol Kocaer (Şehir Plancısı), Özay Yerlikaya (Peyzaj Mimarı), Serdar Uslubaş (Mimar), Erce Funda (Mimar)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Feral Geçer Sargın (Şehir Plancısı), Ayşe Gevrek Gözsoy (Peyzaj Mimarı)

RAPORTÖRLER

Erdem Denizlioğlu (Arkeolog), Esen Kesecioğlu (Heykeltıraş), Neşe Taşke Arıkut (Şehir Plancısı)

1. ÖDÜL

SEZGİN KARAMAN peyzaj mimarı, BAHA YURTTAŞ mimar, FARUK MAKULOĞLU peyzaj mimarı

PROJE RAPORUNDAN

Projenin amacı, parkın kentliler için bir nefes alma alanı niteliğini devam ettirirken,10 Ekim ve temsil ettiği değerleri hatırlatacak, yaşatacak bir anıt / anı mekânının kente kazandırılmasıdır. Mevcut parkın konumu, mevcut bitki dokusu, fiziksel nitelikleri ve kentli tarafından kullanım alışkanlıkları göz önüne alınarak, 10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri’nin, bir toplanma mekânından çok bir anımsama, anımsatma ve anma mekânı niteliğini taşıması hedeflenmiştir. Tasarımın ana odağında 1 cm kalınlığında 103 çelik siluet yer almaktadır. Her bir parça / siluet farklı bir insanın izdüşümüdür, bu nedenle her bir siluet farklı tasarlanmıştır. 103 çelik siluet raylar üzerinde hayat çemberinde hareket edebilmekte, hayatın onlara çizdiği kaderi-rayı takip edip eyleme geçmekte ve 10.04 anında birbirleriyle bütünleşmektedir. 10.04’ten sonra ise bir araya gelerek oluşturdukları aydınlıkla sonsuzluğa bir ışık olarak yürümektedirler. Bu eylem aydınlığa bir yürüyüştür. Sonsuzluğa bir yürüyüş. Hareket edebilirlik, tasarımı durağan bir anıt yerine yaşamın-eylemin dinamizmini, siluet içindeki boşluk “void” ise diğer boyutu  ölümü, yok olmanın tanımsız boşluğunu betimler. Bu anlamda mevcut bir park içine yerleştirilmiş bir anıt önerisinin ötesine geçen ve alanın çevresel ilişkilerini de gözeterek parkın bütününe yönelik, bütüncül bir kamusal alan elde etmeyi hedefleyen, yapısal ve bitkisel tasarım önerileri geliştirilmiştir.

JÜRİ RAPORUNDAN

Dairesel tasarımın ölçeğinin küçültülebileceği, esnek bir proje olduğu ifade edilmiştir. […] Plastik dilin özgün olması ve kurguyu alana yansıtabilmiş olması, toplanmaya uygun bir anı alanı yaratılmış olması, uygulamada esnek bir yapı, kentsel belleğe olumlu katkı ve sirkülasyon konularında başarılı bir proje olduğu düşünülmüştür. Projeye ait raporun detaylı yazıldığı ve 10 Ekim Katliamı ile oluşturduğu kurgu hikayesi güçlü bulunmuştur. Anıt alanı ve toplanma alanı içerisinde yapılan yerleşimin mevcut ağaç dokusuna olumsuz etkiler yaratacağı düşünülmüş olsa da tasarımın esnek olmasından ötürü bu olumsuzluğun giderilebileceği düşünülmektedir. Tasarımın güney sınırında araç yolu ve yaya kaldırım sınırına riayet ederek projenin yeniden düzenlenmesi / uygulamada revizyona gidilmesi gerekmektedir. Projede blok olarak tasarlanmış oturma gruplarının parçalanması ve güneydeki kaldırım alanında artırılması önerilmiştir.

2. ÖDÜL

SONER KIYASOĞLU mimar, SAMET ARSLAN mimar, HASAN EMRAH ÖZARSLAN peyzaj mimarı

3. ÖDÜL

FURKAN ŞANLI mimar, BETÜL TOKDEMİR peyzaj mimarı

1. MANSİYON

SİNEM COŞKUN peyzaj mimarı, BÜŞRA GÜLER mimar, İREM COŞKUN mimar

2. MANSİYON

GÜLHİS DUYGUN GÜRKIVRAK mimar, HALİL İBRAHİM BAYINDIR mimar, SERENGÜL TURGUT peyzaj mimarı

3. MANSİYON

İLKİM GÜVEN mimar, ILGAZ EKŞİ peyzaj mimarı

SATINALMA

FULİN KAPICI mimar, EFE KURTOĞLU mimar, BEYLEM DOĞA TABUR mimar, TOLGA AYHAN peyzaj mimarı

SATINALMA

DİLARA KUŞ peyzaj mimarı, ASLI AKÇAY şehir ve bölge plancısı, EMİNE ATABAŞ mimar, UTKU ALİ GÜLE

Bu icerik 1272 defa görüntülenmiştir.