362
KASIM-ARALIK 2011
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

 • Yerin Deneyimlenmesi: KAYAKÖY
  Dilay Güney, Yrd. Doç. Dr., Beykent Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
  Levent Arıdağ, Yrd. Doç. Dr., Beykent Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

YAYINLARKÜNYE
ETKİNLİK

MEK VI’da “Mimarlık Eyleminin Gelişimi ve Çeşitlenmesi” Tartışılıyor

Derleyen: İlker Ertuğrul

Mimarlık mesleğinin tüm paydaşlar tarafından tartışmaya açıldığı Mimarlık ve Eğitim Kurultayları’nın altıncısı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nin evsahipliğinde 16-18 Kasım 2011 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek. Bugüne kadarki kurultaylarda mimarlığın geleceği, formasyonu, eğitimin yeniden yapılanması, sürekliliği ve kalitesi tartışılırken, bu yıl ağırlıklı olarak “meslekteki parçalanma ve çeşitlenme” tartışılacak.

Kurultayın teması “Mimarlık Eyleminin Gelişimi ve Çeşitlenmesi” olarak belirlenmişti. Oluşturulan çalışma grupları, belirlenen tema ve gündemlerle çalışmalarına başladı ve dönem içinde oluşturulan alt komisyonlarla birlikte bugüne kadar 30’un üzerinde toplantı gerçekleştirdi.

Birinci kurultaydan itibaren sürekliliği olan çalışma gruplarından “Mimarlık Lisans ve Lisansüstü Eğitimi” Çalışma Grubu, mimarlığın yoğun gündemini oluşturan üç farklı konuda alt komisyonlar oluşturdu ve ayrıntılı çalışmalar üretmiş, bununla birlikte bir çalıştay gerçekleştirdi:

 1. Mimarlık Bölümü (Lisans ve Yüksek Lisans Programları) Açılması ve Sürdürülmesinde Aranacak Asgari Koşulları Belirleme Komisyonu
 2. Mimarlık Bölümlerinin İçinde Yer Aldığı İdari Yapılanmalardaki Çeşitlenme ve Farklılıkları İnceleme Komisyonu
 3. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Mimarlık ve Yapı Temel Alanında İnceleme Komisyonu
 4. Mimarlığın Paydaşları Arasındaki İlişkiler, Etkileşim ve Değerlendirme Çalıştayı

Kurultayın sürekli çalışma gruplarından bir diğeri olan “Mimarlık Eğitiminde Staj” Çalışma Grubu ise üç farklı alanda bilgi toplamak üzere komisyonlar oluşturdu:

 1. Profesyonel Mimarların Staj Değerlendirmelerini Araştırma Komisyonu
 2. Öğrencilerin Staj Değerlendirmelerini Araştırma Komisyonu
 3. Uluslararası Mimarlık Ortamında Staj Araştırma Komisyonu

Mimarlığın güncel gündemi üzerinden belirlenen kurultay ana teması, her dönem farklı bir konuya ağırlık veriyor. Bugüne kadarki kurultaylarda mimarlığın geleceği, formasyonu, eğitimin yeniden yapılanması, sürekliliği ve kalitesi tartışılırken, bu yıl ağırlıklı olarak meslekteki parçalanma ve çeşitlenme tartışılacak. Bu gündemleri araştırmak üzere kurgulanan “Mimarlıkta Güncel Eğilimler” Çalışma Grubu, mimarlar, mimarlık öğrencileri, mimarlık sektör temsilcileri ve halktan kişiler üzerinde yaptığı araştırmaların sonuçlarını paylaşacaklar.

Mimarlık ve Eğitim Kurultayları sürecinde ortaya çıkan üçlü yapıdan ikisi olan “Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi” ve “Mimarlık Akreditasyon Kurulu” 2006 yılından itibaren çalışmalarını sürdürüyor; deneyim ve birikimlerini kurultaya sunarak tartışma ve değerlendirmeye sunuyorlar. Bu yıl da, bu iki yapının geldiği nokta, mimarlık kamuoyu ile paylaşılacak. Üçlü yapının sonuncusu olan “Mesleğe Kabul Kurulu” için ise, hukuki zeminin olgunlaşması ve çalışma esaslarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Bu yıl oluşturulan “Mesleğe Kabul Kurulu” öncelikli olarak kurultaya yönelik çalışma üretecek, kurultaydan gelen değerlendirmelere göre oluşum sürecini devam ettirerek yapının hayata geçirilmesi için çalışma yapacak.

Araştırma ve incelemelere de yer verilen komisyon çalışmaları Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirdikleri toplantılarda raporlarını tamamladılar. Sunulacak ve tartışmaya açılacak olan çalışma grubu raporlarının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, meslek alanına ışık tutması ve mesleki ortamın değerlendirilmesinde bir araç olması bekleniyor.

Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG) (www.mobbig.org), Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi (MİDEKON) (www.midekon.org) ve Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK) (www.miak.org) gibi yapılarla iletişim içerisinde yürütülen çalışmalarda Oda ile akademi alanı, serbest mimarlık ortamı, kamu çalışanları, öğrenciler gibi birçok paydaş birarada yer alıyor.

Bununla birlikte “Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Mimarlık Hizmetleri” Çalışma Grubu Mimarlar Odası İşyeri Temsilcilikleri Eşgüdüm Komitesi (İTEK) ile birlikte ortak çalışmalar yürüttü. 17 Eylül ve 24 Eylül 2011 tarihlerinde Gaziantep, Bursa, Trabzon ve Konya bölge toplantıları, 25 Eylül 2011’de İstanbul’da Özel Sektörde Ücretli Çalışan Mimarlar Forumu gerçekleştirildi. 22-23 Ekim 2011 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çalışan Mimarlar Kurultayı-2’nin sonuçlarına da kurultayda yer verilecek.

Mimarlık bölüm başkanlıklarının seçecekleri diploma projelerinden oluşan serginin ikincisi için de çalışmalar başladı. Son sınıf öğrencilerinin mimarlığa adım attıkları projelerden oluşan sergi, mesleğin her boyutu ile ele alınarak tartışıldığı Mimarlık ve Eğitim Kurultayları’na renk katmaya devam edecektir.

Bilgi için: www.mo.org.tr/mek

Mimarlık Öğrencileri Forumu İstanbul'da Gerçekleştirildi

(fotolar)

Mimarlık Öğrencileri Forumu, 24 üniversiteden 56 öğrencinin katılımı ile 8 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirildi. Öğrenci Temsilciler Kurulu Üyeleri Ayşe Öztaş (DEÜ) ve Emre Uğur (ODTÜ) tarafından gerçekleştirilen açış konuşmasında kurulun çalışmalarına yer verildi. 2006 yılında Mimarlar Odası 40. Genel Kurulu’nda kabul edilerek yürürlüğe giren öğrenci üye yönetmeliği kapsamında oluşturulan ilk Öğrenci Temsilciler Kurulu’nun çalışma yöntemi ve kurumsallaşma çabaları üzerinde durulan bu bölümde öğrenci çalışmalarının sürekliliğinin önemine dikkat çekildi. Mimarlar Odası adına öğrenci çalışmalarını yürüten İlker Ertuğrul, Odanın üye ve öğrenci üye yapısından bilgiler vererek, mimarlık öğrencilerini doğrudan ilgilendiren gündemlere dikkat çekti ve yeni yapılanmalar hakkında bilgilendirdi. Son olarak Mesleğe Kabul Kurulu Üyesi Metin Karadağ, Mimarlar Odası yapılanması içerisindeki geçmiş dönem öğrenci çalışmalarından başlayarak gelinen noktada ulusal ve uluslararası gelişmelerin mimarlık ortamına ve mimarlık eğitimine yansımaları üzerinde durdu.

Mimarlık ve Eğitim Kurultayı sürecinde tartışılan konuların öğrenci forumuna yansıtılması ve öğrenci görüşlerinin belirlenerek kurultaya yansıtılması hedefiyle “Mimarlık Eyleminin Gelişimi ve Çeşitlenmesi” başlıklı I. oturumda ağırlıklı olarak öğrencilerin örgütlenme ve iletişim sorunları üzerinde duruldu. Eğitim ortamındaki yetersizliklere de değinilen oturumu Ankara Şubesi Öğrenci Temsilcisi Emre Uğur yürüttü.

İstanbul BK Şubesi ve Trakya Üniversitesi Öğrenci Temsilcisi Gülşah Karakaya tarafından yürütülen II. oturumda, öğrenciler tarafından dile getirilen sorunlar, talepler ve öneriler geliştirilerek sonuç bildirisi haline getirildi.

 

Bu icerik 3977 defa görüntülenmiştir.