393
OCAK-ŞUBAT 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Habitat III’ün Ardından
    Ayşe Ege Yıldırım, Dr., Şehir Plancısı-Koruma Uzmanı, ICOMOS BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Temsilcisi

  • Bir Mülteci Kampı ‘Ethos’u Üzerine
    Ömer Faruk Günenç, Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü
    Sıtkı Karadeniz, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

YAYINLARKÜNYE

MİMARLIK'tan

“Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil” çünkü eskisi gibi olmayan geleceği hazırlayan günümüz… Bu tartışma 2014 yılında düzenlenen 2. İstanbul Tasarım Bienali teması bağlamında yapılmış ve Bienal bizleri, bugünümüzü ve geleceğimizi sorgulayan bir noktaya getirip bırakmıştı. Geleceğe şekil veren günün koşullarının bugünlerde eskisinden farklı parametrelerle, örneğin üretim odaklı olmak yerine tüketimi önplana çıkarmak üzere, şekillendiğini ve çok hızlı değiştiğini gözönüne alırsak Bienal, geleceğin değişiminden de bahsetmenin mümkün olduğunu göstermişti. Derginin bu sayısının dosyası, 2. İstanbul Tasarım Bienali sırasında “Bir Palimpsest Kent Olarak İstanbul’da Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil” başlığıyla düzenlenen makale yarışmasında ödül alan yazılardan oluşuyor. Çok katmanlı bir kent olan İstanbul’a “palimpsest” kavramı üzerinden bakan yazılar, üst üste, iç içe birbirine eklemlenen farklı dönemlere ait izlerin birlikte okunabilmesi, birbirine referansla farklı çıkarımlara olanak tanıması gibi değerlerin önemine dikkat çekiyor. Farklı dönemleri benimsemek, günümüzde yaşadığımız “koruyamama” sorunumuzun da çözümü aslında. Geçmişin izlerini tümüyle silmek ya da aynı derecede tehlikeli olabilecek, sadece bir dönemi benimseyip parlatmak yerine, belgeci ve uzlaşmacı bir tavır göstererek sahiplenmek, barışçıl çevrelere sahip olmamızın önünü açacak. Bu sayıda ele aldığımız İzmir Kültürpark ve İstanbul Meteoroloji Müdürlüğü arsası, kentlerdeki değerli katmanların harcanmasına iki farklı örnek. Yeşil alanların yapılaşmaya açılması, kişi başına düşen aktif yeşil alanın zaten oldukça düşük olduğu kentlerimizde, nitelikli kentsel alanlarda yaşama hakkımızı elimizden alıyor.

Kentleşme sorunlarının daha büyük ölçekte ülkeler arasında da konuşulup tartışılması gerektiğinden hareketle başlatılan Habitat (BM Konut ve Sürdürülebilir Kentleşme Konferansı) konferanslarının üçüncüsü geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirildi. Konferans, zaman ve deneyim birikimiyle biçimlenen kentsel mekâna ilişkin, ülkelerin farklı yaklaşımlarının tartışılmasına olanak sağladı. Küresel ölçekte değerlendirilmesi gereken bir diğer konu ise iklim değişikliği. Sonuçları artık görmezden gelinemeyecek düzeye ulaşan, dolayısıyla sıkça konuşulmaya başlanan çevre sorunları, COP konferanslarında tartışılıyor. Kasım ayında Marakeş’te gerçekleşen COP22 sırasında açılan bir pankart, aslında konuya bakış açımızın nasıl olması gerektiğini özetliyor: “İklim Değişikliği Değil, Sistem Değişikliği” (System Change, No Climate Change)

Yeni bir yıl başlıyor, yeni umutlar dillendiriliyor... MİMARLIK dergisi olarak 2017’nin, kentsel mekânlarımızda huzurlu zaman geçirebilme özgürlüğümüzü geri kazandığımız bir yıl olmasını diliyoruz.

Aslı Tuncer Madge

Bu icerik 2350 defa görüntülenmiştir.