393
OCAK-ŞUBAT 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Habitat III’ün Ardından
    Ayşe Ege Yıldırım, Dr., Şehir Plancısı-Koruma Uzmanı, ICOMOS BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Temsilcisi

  • Bir Mülteci Kampı ‘Ethos’u Üzerine
    Ömer Faruk Günenç, Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü
    Sıtkı Karadeniz, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması

İzmir Selçuk Belediyesi tarafından kentin mevcut tarihsel kimliğine ek olarak, kültürel kimliği geliştirmek, genç nüfusun kenti tanıması ve sahiplenmesini sağlamak, gençlerin kaliteli zaman geçirebileceği nitelikli mekânlar inşa etmek amacıyla İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan yarışmada elde edilecek kültür ve gençlik merkezinin kentin tüm tarihinin bir yansıması olmasını hedeflendi. 299 şartnamenin alındığı yarışmada 262 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül ve 5 mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Dahi Zeynel Bakıcı (Selçuk Bel. Bşk.), Niyazi Pınar (Selçuk Bel. Danışmanı), Tülay Ayarman (Selçuk Bel. Bşk. Yrd.)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Tamer Başbuğ (Mimar)

Cem Sorguç (Mimar), Ebru Yılmaz (Mimar), Deniz Dokgöz (Mimar), A.Caner İnce (İnşaat Mühendisi)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Ahenk Yılmaz (Mimar), Onur Özkoç (Mimar), İbrahim Bakım (İnşaat Mühendisi)

RAPORTÖRLER

Cansu Bakıcıol (Mimar), Pınar Miri (Mimar)

 

1. ÖDÜL

MERT VELİPAŞAOĞLU mimar, DİDEM YAVUZ VELİPAŞAOĞLU mimar

Yardımcılar: Yusuf Ertaş, Mine Sak

PROJE RAPORUNDAN

Projede temel olan şey hareketin kütleye uyguladığı değişimdir. Arsaya çarpan tüm yollardan hareketi içeri alır, içeride sürprizli alanlarla kullanıcıyı karşılayan bir şemaya dönüşür. Proje yoğun konut dokusu içinde tören alanı, spor alanı ve rekreasyon bölgesinde oluşan yeşil grubuna eklemlenerek yeni bir boşluğa dönüşür. Bina yalnızca bir salon değil tek bir gösteri alanı olarak çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Sahne yalnızca salona ait değildir. Tüm arsayı gösteri alanı olarak kullanan bir sahnedir. Tüm arsa ve tüm program sahneye bakar. Bu anlamda seyirci ve oyuncu doğrudan ilişkilidir. Tüm arsa gösteri salonu olarak çalışma potansiyeline sahiptir. Dış mekan etkinliklerinde tüm kolonat içi de seyir alanı olarak kullanılma potansiyeline sahiptir. Salon dönüşebilir niteliktedir. Gerektiğinde perdelerle kapanarak özelleşebilen salon, yine arkasında açık hava sinemasına dönüşür.

JÜRİ RAPORUNDAN

Yalın bir fikri kararlı bir tavırla ortaya koyması ve bu kararlılığı mekânsallaştırma becerisi olumlu bulunmuştur. Kavramsal yaklaşımında kullandığı tarihsel referansların biçimsellikten uzak, mekânsal ve çağdaş yorumu projenin en güçlü tarafıdır. Açık ve kapalı kamusal mekânların esnek çözümü başarılı bulunmuştur. Orta avlunun sürekli bir yaşam potansiyeli taşıması ve yer altında yapısallaşmayan bir üst/kentsel peyzajın doğal yaşamı desteklemesi, kent için sahne mekânına dönüşüyor olması olumlu bulunmuştur. Zemin kotta oluşturduğu kütle organizasyonunun her yönden yaklaşımda kent ile kurduğu yatay ilişkinin kuvvetli ve sürekliliğinin güçlü olması, kültür ve gençlik merkezi içinde yer alan tüm mekânlara kolayca ulaşılabilir olması ve kentsel yaşama eklemlenmesi başarılı bulunmuştur.

2. ÖDÜL

AHMET ÜNVEREN mimar, ANIL EREN İPEK mimar

3. ÖDÜL

ERVİN GARİP mimar, BANU GARİP mimar

Yardımcılar: Samet Küçükbay, Murat Gürsu

1. MANSİYON

DEREN UYSAL mimar

2. MANSİYON

GÖRKEM GÜVENÇ mimar, DENİZ KURT ERTAŞ mimar, İBRAHİM ANIL BİÇER mimar

Yardımcılar: Andrea Perego, Francesco de Felice, Cemal Ertaş

3. MANSİYON

CEM İLHAN mimar, TÜLİN HADİ mimar

Yardımcı: Hande Sermet Topönder, Saruhan Oflaz, Sezin Beldağ, Utku Bilgili, Su Kapkın

4. MANSİYON

KEMAL SERKAN DEMİR mimar, ECE TÜRKEL DEMİR mimar, M. ZAFER AKDEMİR mimar

5. MANSİYON

M. ZİYA İMREN mimar, CENGİZ ÇAĞATAY AKBAŞ mimar

Yardımcılar: Gökhan Yarar, Özgü Özcan

Bu icerik 3977 defa görüntülenmiştir.