393
OCAK-ŞUBAT 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Habitat III’ün Ardından
    Ayşe Ege Yıldırım, Dr., Şehir Plancısı-Koruma Uzmanı, ICOMOS BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Temsilcisi

  • Bir Mülteci Kampı ‘Ethos’u Üzerine
    Ömer Faruk Günenç, Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü
    Sıtkı Karadeniz, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

YAYINLARKÜNYE
ANMA PROGRAMI: MARUF ÖNAL

MARUF ÖNAL ve MİMARLIĞIN KURUMSALLAŞMASI: Büro Pratiği . Örgütlenme . Eğitim

MİMARLIK dergisi olarak, MARUF ÖNAL konusunda özgün araştırmalar içeren yeni katkılar için açık çağrıda bulunuyoruz.

Türkiye’nin mimarlık kültürüne katkıda bulunmuş ve bugün hayatta olmayan mimarların anısını yaşatmayı hedefleyen Mimarlar Odası Anma Programı kapsamında 2006 yılından itibaren Mimar Kemalettin Bey, Seyfi Arkan, Zeki Sayar, Haluk Baysal-Melih Birsel ve Ernst A. Egli gündeme taşınmış; 2016-2018 dönemi için ise, çalışmalarının anımsanması ve bunlara sahip çıkılması hedefiyle kapsamlı bir araştırma gerçekleştirilerek sonuçlarının çeşitli etkinliklerle kamuoyunun dikkatine sunulması için MARUF ÖNAL seçilmiştir.

Maruf Önal’ı gündeme taşımak üzere seçen XV. / 2016 Ulusal Mimarlık Ödülleri Seçici Kurulu, şunları söylemektedir: “Mimarlık eğitimine gerek akademisyen (DGSA, Yıldız Yüksek Teknik Okulu) gerek idareci (İDMMA Mimarlık Bölüm Başkanlığı; İDMMA ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dekanlık görevleri) olarak değerli katkılar sunan; mesleki örgütlenme faaliyetlerine aktif katkılarda bulunan (Mimarlar Odası 3 numaralı üyesi olarak üç dönem Genel Başkanlığı; Mimarlık Vakfı'nın kurucu üyeliği); konut, otel/motel, fabrika, ofis, sinema, şehir içi benzin istasyonları gibi geniş bir tipolojik çeşitlilik içinde 70'e yakın bilinen uygulanmış projenin mimarı olarak 67 yıllık meslek pratiği dahilinde gerek ortağı olduğu İMA ile gerekse de tekil mesleki faaliyet süreciyle Türkiye'deki modern mimarlık üretimine önemli bir kesit oluştan; yapılarının bir kısmı yıkılmış, geride kalanların da yitip gitme tehlikesi altında olan, yapılarına dair belge, çizim ve benzeri dokümanları yeterince derlenmemiş, belgelenmemiş olup Türkiye ve modern mimarlık dünyası dahilinde önemli bir dönem tanıklığı taşıyan Maruf Önal'ın Türkiye mimarlığına olan büyük katkısının Mimarlar Odası Anma Programı çerçevesinde önümüzdeki iki yıl boyunca çeşitli yayın ve etkinliklerle gündeme getirilmesi, belgelenmeye ve değerlendirilmeye başlanması...”

Mimarlar Odası Anma Programı, 2016-18 döneminde, Maruf Önal’ıntasarım ve uygulama alanında başarılı ürünler vermiş ve mesleğin eğitiminden örgütlenmesine tüm diğer alanlarında önemli görevler üstlenmiş çok yönlü bir meslek insanı olarak mimarlığın çok boyutlu çerçevesine yaptığı katkıları, “MARUF ÖNAL ve MİMARLIĞIN KURUMSALLAŞMASI: Büro Pratiği .Örgütlenme . Eğitim” başlıklı bir program çerçevesindedeğerlendirmeyihedefliyor. Program kapsamında gerçekleştirilecek araştırmalarınderlenmesive sonuç ürünlerin şekillendirilmesi sürecini, T. Elvan Altan, Afife Batur, N. Müge Cengizkan, Eyüp Muhcu ve Bülend Tuna’dan oluşan Anma Programı Komitesi üyeleri yürütüyorlar. Komite tarafından gerçekleştirilecek çalışmaların yanı sıra, Önal’ın tasarımcı, eğitimci, idareci ve örgütçü kimliğini ortaya koyacak yeni ve özgün araştırmalarıntanımlanan iki yıllık süre boyunca MİMARLIK dergisinde sürekli bir bölüm olarak yer alması planlandı.

 

 

MARUF ÖNAL BİYOGRAFİSİ

1918 yılında İstanbul Cihangir'de doğdu. Kabataş Erkek Lisesi'nden sonra girdiği DGSA Yüksek Mimarlık Bölümü'nden 1943 yılında birincilikle mezun oldu. 1943-46 yılları arasında Sedad Hakkı Eldem Atölyesi'nde proje ve yapı derslerinde asistan olarak görev aldı. 1951 yılında Abdurrahman Hancı ve Turgut Cansever ile birlikte Türkiye'nin ilk mimarlık bürolarından olan İMA’yı (İnşaat ve Mimarlık Atölyesi) kurdu. Genişleyip daralan bir kadroyla çalışmalarını sürdüren İMA, 1974 yılına kadar Önal'ın sorumluluğunda çalışmalarını sürdürdü. Profesyonel yaşamının yanı sıra akademide de aktif çalışmalar yürüttü. 1958'de Yıldız Yüksek Teknik Okulu (YYTO) Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı, 1966-68 arasında bölümü başkanı olarak görev yaptı. Prof. Hayrettin Dönmezer ile birlikte ilk "Akademi Kanunu" taslağını hazırladı.1969'da YYTO'nunİDMMA'ya dönüşümünde doçent, 1971'de profesör oldu. 1970 yılında Yapı Üretimi ve Proje Kürsüsü'nü kurdu. 1976-79 arasında İDMMA Mimarlık Bölümü Başkanlığı, 1979-82 arasında İDMMA Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, 1982-85 arasında ise Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu.

Akademik yaşamının yanı sıra, proje ve uygulamasına imzasını attığı çok sayıda yapı bulunuyordu. Katıldığı mimarlık ve şehircilik yarışmalarında 6’sı birincilik, 12’si ikincilik, 7’si üçüncülük, 7’si mansiyon olmak üzere çok sayıda ödül kazandı. Pek çok proje yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Başlıca yapıtları arasında Dr. Belen Evi, Seyhun Villası, Reks Sineması, Kaplancalı Apartmanı, Beşiktaş Motorest Restoran, Mobil Benzin İstasyonları ve Fındıklı'daki Atlantik Han sayılabilir.

Mesleğin örgütlenmesinde çeşitli aktif görevler üstlendi. Türk Yüksek Mimarlar Birliği’nde 1945’te Yönetim Kurulu Üyesi, 1946 ve 1948’de Sayman Üye, 1951-52’de Sekreter Üye olarak görev aldı. 1954 yılında Mimarlar Odası kuruluş çalışmalarına katıldı, Odanın 3 sicil numaralı üyesiydi. Odada 1. dönem (1954-56) Yönetim Kurulu Üyeliği, 4. dönem (1958-59), 13. Dönem (1967-68), 14. Dönem (1968-69), 15. Dönem (1969-70) ve 16. Dönemde (1970-71) Genel Başkanlık ve iki dönem de Onur Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 1996’da Mimarlık Vakfı’nın kurucu üyesi olarak görev aldı ve Vakfın başkanlığını yaptı. 2010 yılında aramızdan ayrıldı.

Bu icerik 2743 defa görüntülenmiştir.