393
OCAK-ŞUBAT 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Habitat III’ün Ardından
    Ayşe Ege Yıldırım, Dr., Şehir Plancısı-Koruma Uzmanı, ICOMOS BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Temsilcisi

  • Bir Mülteci Kampı ‘Ethos’u Üzerine
    Ömer Faruk Günenç, Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü
    Sıtkı Karadeniz, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Aydın İli Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Aydın Efeler Belediyesi tarafından çağdaş, demokratik, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışına uygun olarak yeni bir hizmet binası elde edilmesi amacıyla açılan Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan yarışmada elde edilecek projenin, kentin yönetsel ve kamusal kullanımında odak oluşturması; yakın çevresiyle kurduğu ilişkilerde kent yaşamına katkıda bulunması; kent belleğini ve toplumsal yapıyı göz önünde tutması önemsendi. Yarışmada 68 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül ve 5 mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

M. Mesut Özakcan (Efeler Bel. Bşk.), Osman Derya Tıkır (Efeler Bel. Bşk. Yrd.), Figen Çakırtaş (Efeler Bel. Fen İşleri Md.), Barış Ekmekçi (Peyzaj Mimarı), Ömer Yılmaz (Mimar)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Dürrin Süer (Mimar)

Halil İbrahim Alpaslan (Mimar), Hüseyin Bütüner (Mimar), Kerem Piker (Mimar), Mutlu Bilgin (İnşaat Mühendisi)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Hakan Demirel (Mimar), Gökçeçiçek Savaşır (Mimar), Ruhsar Uzun (İnşaat Mühendisi)

RAPORTÖRLER

Umut Torçun (Mimar, Efeler Belediyesi),    Alper Şekerler (İnşaat Müh., Efeler Belediyesi), Elif Demiroğlu (Şehir Plancısı)

 

1. ÖDÜL

İBRAHIM EYÜP mimar, OLCAY OVALI EYÜP mimar, HAKAN DENIZ ÖZDEMİR mimar

Yardımcı: Hale Özdemir

PROJE RAPORUNDAN

Oluşturduğumuz şemada belediye binasını oluşturan kütleleri arazinin batısına birbirine gölge atacak şekilde parçalı olarak yerleştirerek avlunun günün büyük kısmında batı güneşinden korunmasını sağlanmıştır. Bu yerleşim aynı zamanda benzinlik kokusu ve gürültüsüne sırtını dönerek doğusunda avlu bırakmayı da sağlamıştır. Alanın doğusunda kültür -sosyal yapıları yerleştirilmiştir. Konferans salonu-çok amaçlı salon ve ortak fuayeleri alanın güneyine yerleştirilerek önlerinde kültür avlusu yaratılmıştır. Bu alan İzmir Bulvarı'nın gürültüsünden korunaklı hale getirilerek bu yapıların da buraya açılması sağlanmıştır. Belediye yapısının zemin katı güney tarafında geri çekilerek bu alana kent konseyi-hediyelik eşya dükkanı ve kafeterya yerleştirilerek İzmir Bulvarı hareketinin içinde olması sağlanmıştır. Meclis yapısı alanın kuzey tarafına zemin katı boşaltılarak yerleştirilmiştir. Bu şekilde hem belediye içinden hem de avludan halkın ulaşımı sağlanmış- meclis halkın kılınabilmiştir.

JÜRİ RAPORUNDAN

Projede kent yaşamının ve fiziksel çevrenin işleyişi ve potansiyelleri pek çok açıdan değerlendirilmiş, sorunlar ve öncelikler belirlenmiş ve bu doğrultuda çözümler geliştirilmiş. Belediye binası önerisinde çevre dokusu ve mahalle ölçeği ile uyumlu; avlulu ve parçalı bir kütle kurgusu önerilmiş. Farklı ölçeklere sahip dış mekân sisteminin hiyerarşik düzeni de okunabilmektedir. Projede mevcut çevredeki yaya hareketlerinin dikkate alınarak bir yerleşim önerilmesi, önerinin kentsel çevreyle bağ kurabilmesi başarılı bulundu. Tanımlanan gölgeli açık alanların iklimsel açıdan olumlu olmasının yanı sıra zengin bir kentsel mekân deneyimi sunabileceği de düşünülmüş ve olumlu bulundu. Belediye binası işlevindeki ana kütlenin tüm araziye yayılmadan olabildiğince kompakt çözülmesi, böylelikle işleyiş kolaylığı sağlamasının yanı sıra alanın topografyasına müdahaleyi azaltarak doğal peyzajın sürdürülmesine olanak tanıması açısından olumlu bulundu. Halk tarafından da kullanımı öngörülen konferans salonu, çok amaçlı salon, kreş gibi sosyal mekânların belediye binasından bağımsız çözülmesi, ayrı çalıştırılabilmesi, aynı zamanda açık alan yaşantısını da zenginleştirmesi olumlu bulundu.

2. ÖDÜL

CEREN BALKAN mimar, KEREM GANİÇ mimar, MERT KALKAN mimar, SINAN SAYIN mimar

Yardımcı: Ezgi Çiçek

3. ÖDÜL

ZEHRA AKSU mimar, EZGI BAŞAR mimar, NESLI NAZ AKSU mimar, T. NUR ÇAĞLAR mimar

Yardımcılar: Selcen Yeniçeri, Utku Coşkuner, Serkan Nurman, Ata Gün Aksu, Serpil Karaca

1. MANSİYON

EVREN BAŞBUĞ mimar, CAN ÖZCAN mimar, OĞUZHAN ZEYTİNOĞLU mimar

Yardımcılar: Gizem Elbiz, Seda Duran, Melisa Işık, Duygu Kısacık, Sevgi Pekdemir

2. MANSİYON

CIHAN SEVİNDİK mimar, ZEYNEP CANAN SEVİNDİK mimar

Fatih Mehmet İpek, Ezgi Atalayın

3. MANSİYON

BURAK YARDIMCI mimar, ALI ÖNALP mimar, GÜNEY GÜLTEKİN mimar, ERHAN ARSLAN mimar

4. MANSİYON

TAMER BAŞBUĞ mimar, HASAN ÖZBAY mimar

Yardımcılar: Dilan Sak, Deniz Kolay, Tuna Ekici, Murat Ölgün, Mahsure Köse

5. MANSİYON

FERHAT HACIALİBEYOĞLU mimar, DENIZ DOKGÖZ mimar, ORHAN ERSAN mimar

Yardımcılar: Gülcan Afacan, Bora Örgülü, Mehmet Horunlu, Nurcan Koca, Hazar Çamtepe

Bu icerik 3885 defa görüntülenmiştir.