406
MART-NİSAN 2019
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Kentsel Belleğin İzleri Üzerinden Akhisar Eski Belediye Meydanı Ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık Ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması

 

Akhisar kent merkezinde yer alan eski Belediye binası, Merkez Cami, eski Kız Meslek Lisesi, tarihi Park Sineması’nın belirlediği açık alanlar ile halen kullanım dışı olan eski Belediye binasının kentsel ve kamusal kullanım senaryolarının geliştirilmesi amacıyla açılan fikir yarışması sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan yarışmada 64 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül ve 5 mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Salih Hızlı (Akhisar Bel. Bşk.), Adnan Kazmaoğlu (Mimar), Mine Zeren (Mimar), Azmi Açıkdil (Mimar), Mehmet Çelik (İnşaat Müh.)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

JÜRİ BAŞKANI Deniz Dokgöz (Mimar)

A. Emel Göksu (Şehir Plancısı), Ayhan Usta (Mimar), Seçkin Kutucu (Mimar), Arzu Kutkam Nuhoğlu (Peyzaj Mimarı)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Evren Erdin (Şehir Plancısı), Emre Torbaoğlu (Mimar), Defne Akşin Akyol (Peyzaj Mimarı)

RAPORTÖRLER

Nergiz Hızlı (Mimar), D. Nur Akdere (Mimar), Kübra Taşköprü (Şehir Plancısı), Demet Uyar (Mimar), Kürşat Yılmaz (Mimar)

 

1. ÖDÜL

İBRAHİM TOLGA HAN mimar, ÇAĞLAR BARIŞ mimar, ECE DOĞAN mimar, FATMA GÖKÇEN KARA mimar, EDİS BENGİ ERCİYES peyzaj mimarı, SEVCAN UÇLAR şehir plancısı

Yardımcı: Yunus Salün

PROJE RAPORUNDAN

Anadolu kentleri kendilerine özgü kentsel kurguları, kültürel ve sosyal yaşamın bir yansıması olan yalın, ölçekli ve organikleşmiş kamusal merkezleri ile tanımlanırlar. Önerilen proje Akhisar şehrinin geçmişindeki kentsel merkez olma kimliğine sahip olan proje alanının yeni kamusal işlevler ve mimari / peyzaj dokunuşları ile dönüşümüdür. Makro düzeyde yeni Belediye binası ile proje alanı arasındaki aks belirginleştirilerek kent içerisindeki iki kamusal odağın belirgin şekilde birbirleri ile ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. Bu "bellek yolu" kentsel merkezin formal programları ile yeni proje ile ortaya koyulan ve yoğunlukla informal programların olduğu yeni meydan arasında kentin geçmişi ve bugünü arasında güçlü bir bağ kurar. Projenin en önemli unsuru olan "meydan" ise proje alanındaki farklı sosyal ve ticaret akslarının kesişiminde şekillenir. Bu yeni merkez aynı zamanda Kaymakamlık, Öğretmenevi ve Müze binasının olduğu diğer alt merkezin doğrusal uzantısında yer alır.

JÜRİ RAPORUNDAN

Önerinin, kentsel analizlerden hareketle, üst ölçeklerden başlatarak tutarlı ve kapsamlı biçimde gerekçelendirmesi; yarışma alanı içi önerdiği sistematik kurgu; Kültür Park bölgesinden başlayarak meydan kullanımına doğru kademeli ve hiyerarşik kurguya sahip açık alan kullanım önerileri geliştirmesi; kent meydanı olarak önerdiği alanı 3. boyutta ölçeklendiren, geleneksel kullanım alışkanlığına işaret eden ve altında çeşitli işlevlerin varoluşuna olanak tanıyabilecek bitkisel destekli hafif üst örtü öngörmesi; çevre yapılar arasında tarifli, tanımlı ve kullanışlı meydan ve çeşitli ölçeklerde kentsel boşluklar tanımlaması; eski Belediye binasının yeniden işlevlendirilmesi kapsamında Belediye müzesi önerisi, bu öneri çerçevesinde geliştirilen mekân organizasyonu ve tasarım yaklaşımına içkin olan hassasiyet; meydan tasarımının ihtiyaç duyduğu donatıları fraktal bir tasarım anlayışı ile ele alarak çözümlemesi olumlu bulunmuştur. Ayrıca tüm bunları sürdürülebilir bir tasarım yaklaşımıyla gerçekleştirmesi övgüye değer görülmüştür. Bununla birlikte Jüri, projenin gelişmesine olanak sağlamak üzere; tarihî sinema yapısı ile meydan arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi; Kültür Park ile meydan arasında daha geçimli, kullanışlı bir ara yüz ve kullanım biçimleri tariflenmesini önermektedir.

2. ÖDÜL

SIDDIK GÜVENDİ mimar, OYA ESKİN GÜVENDİ mimar, BARIŞ DEMİR mimar, MESUT YEŞİLTEPE şehir plancısı, EDA EKİM YILMAZ peyzaj mimarı

Yardımcılar: Ebru Elif Aydın, Egehan Savgı, Beyza Portakal

3. ÖDÜL

ÖZLEM EREN AKAYDIN mimar, MEHMET HAKAN AKAYDIN mimar, ENES YALIM peyzaj mimarı, OKAN ERKILIÇ şehir plancısı

Yardımcılar: Emine Gün, Elif Sena Işık

1. MANSİYON

LEBRİZ ATAN KARAATLI mimar, SACİT ARDA KARAATLI mimar, CİHAN ŞEHLA şehir plancısı, SÜVEYDA BAYRAKTAR ATAGÜR peyzaj mimarı

2. MANSİYON

FIRAT DOĞAN mimar, BURCU KIRCAN DOĞAN mimar, CEREN ÖZCAN şehir plancısı,

GÜLÇİN ÖZDEMİR peyzaj mimarı

3. MANSİYON

CEMİL HAMDİ OKUMUŞ peyzaj mimarı, EZEL YAĞMUR ÇEBİ OKUMUŞ mimar, PAŞA KAYA mimar, EGE KASKA AKİT peyzaj mimarı, MERT AKİT şehir plancısı

Yardımcılar: Burcu Balaban, Emre Kul

4. MANSİYON

ERVİN GARİP mimar, S. Banu GARİP mimar,  KAMER ÖZAYDAN peyzaj mimarı, CANSU BEYHAN şehir plancısı

Yardımcılar: Samet Küçükbay, Fatma Karakaya

5. MANSİYON

DEREN UYSAL mimar, SELEN ÖZDOĞAN şehir plancısı ve mimar, GÜRCÜ BURCU ENGİN peyzaj mimarı

Yardımcılar: Levent Tanju Uysal, Nedim Kemer

Bu icerik 2760 defa görüntülenmiştir.