406
MART-NİSAN 2019
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

AYAŞ EVLERİ

M. Faruk Soydemir, Şubat 2018, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayınları, Ankara, Türkçe, 198 sayfa.

Faruk Soydemir’in Ayaş evlerini kapsamlı olarak ele aldığı yeni kitabı Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayınları’ndan çıktı. Evlerin özgün yönlerinin arandığı kitabın tanıtım metni ise şu şekilde: “Ayaş’ta çok sayıda kültür mirası örneği vardır. İlçede 250’ye yakın cami, çeşme, konak ve sivil mimarlık örneği bulunmaktadır. Tescilli yapıların büyük kısmı çarşı çevresinde ve kuzeydeki vadi yamaçlarında toplanmıştır. Bölgede tescilli yapılar; Hacımemi Mahallesi, Dervişimam Mahallesi, Camiatik Mahallesi, Hacıveli Mahallesi, Ömeroğlu Mahallesi ve Şeyhmuhittin Mahallesi gibi yerlerde yoğunlaşmaktadır. Bu mahallelerde konutlar, dar sokaklarda neredeyse sırt sırta olacak şekilde çok sık bir doku meydana getirmektedirler. Ayaş evleri, genellikle 2-3 katlıdır ve az sayıda da olsa bazı evlerde ara kat bulunmaktadır. Ara katlar zemin katla 1. kat arasında düzenlenmiştir. Ayaş’taki koruma çalışmalarına 2004 yılında başlandı. Kaymakamlık tarafından yaptırılan cephe düzenlemesi projeleri bu dönemde uygulandı. Kitapta, Ayaş’taki kültür varlığı olan tescilli yapıların, özelikle genel yapım teknikleri incelenmekte ve analiz edilmektedir. Tescili yapıların taban kaplamaları, tavan kaplamaları, çıkmalar, pencereler, kapılar, ahşap dolaplar, ahşap sedirler, çıkma altlarındaki eli böğründe, koçbaşlar, çatılar ve şaçaklar anlatılmıştır. 17 tescilli yapının plan tipolojileri araştırılarak, çizimleri ve tescilli yapıların bir bölümüne ait koruma projeleri örneklerle kitapta yer bulmuştur. Ayrıca çok sayıda fotoğraflarla belgeleme çalışması yapılmış ve kitaba konulmuştur. Bu çalışma ile birlikte, Ayaş’ın zengin kültürel mirasının geniş çevrelere yayılması Ayaş’ın tanıtımı kadar uygulama ortamına da hız kazandıracaktır. Kitapta yer alan projeler Ankara 1 no.lu Kültür Varlıklarını Bölge Koruma Kurulu tarafından uygun görülerek onaylandı ve projelerin bir bölümünün restorasyon uygulamaları yapıldı. Özellikle mimarlık bölümü lisans ve lisansüstü öğrencileri ile konuya duyarlı yurttaş bu çalışmadan faydalanabilecektir. Bu nedenle, Ayaş’ta başlayan geleneksel dokunun korunması yönündeki çalışmalara devam edilerek somut uygulamalara geçilmeli ve kültür mirasımız gelecek kuşaklara kimlikli bir şekilde aktarılması yönündeki çabalar desteklenmelidir.”

Bu icerik 1861 defa görüntülenmiştir.