406
MART-NİSAN 2019
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

KENTİN SURETLERİ: MEKÂN VE GÖRSEL POLİTİKA

Bülent Batuman, Şubat 2019, Dipnot Yayınları, İstanbul, Türkçe, 212 sayfa.

Bülent Batuman'ın kaleme aldığı Dipnot Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı, toplumsal mücadeleler açısından görsel olanın kentsel politika için önemine odaklanıyor. Kitabın tanıtım metni ise şu şekilde: “Türkiye’de kentsel araştırmaların çoğunlukla siyasal iktisat çerçevesinde geliştiği tespitinden hareket eden kitap, bu alanın kültür çalışmaları ile ilişkilendirimesi gerektiğini savunuyor ve bu yönde bir katkı olarak görsel kültür ile kentsel siyaset arasındaki ilişkiye odaklanıyor. […] Görselliğin, modern kenti deneylemenin başlıca biçimi olduğu kabulünden hareket eden çalışma, kentsel tahayyülün ve görsel mekân temsillerinin siyasal boyutlarını, Türkiye kentlerinin 20. yüzyıldaki dönüşümü üzerinden tartışıyor. Altı bölümün her birinde başka bir görsel mecra (fotoğraf, belgesel film, kartpostal, melodram, karikatür, dijital imaj) aracılığıyla kurulan mekân temsillerini ele alan araştırma, bu temsillerin siyasal süreçler içinde salt tahakküm aracı olmayıp farklı iktidar biçimlerinin üretiminde işlevsel olabildiklerini göstermeyi amaçlıyor.”

Bu icerik 1555 defa görüntülenmiştir.