417
OCAK-ŞUBAT 2021
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Mimarın Adı Yok…
    Deniz İncedayı, Prof. Dr., MSGSÜ Mimarlık Bölümü, Mimarlar Odası Genel Başkanı

  • Depremin Ardından İzmir: İhmal Nerede, Sorumluluk Kimde?
    A. Muzaffer Tunçağ, Eski İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı, Eski Konak Belediye Başkanı
    Özgür Bozdağ, Öğr. Gör. Dr., DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü
    İlker Kahraman, Dr., Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması

 

TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve Melikgazi Belediyesi tarafından Kayseri’nin çağdaş kent yaşamını zenginleştirecek yeni bir buluşma noktası tarifleyen ve üreten, özgün önerilerin geliştirilmesi amacıyla açılan fikir yarışması sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak açılan yarışmada 138 proje değerlendirmeye alındı, 3 eşdeğer ödül, 3 mansiyon ve 2 satınalma ödülü verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Mustafa Palancıoğlu (Harita Müh., Melikgazi Bel. Bşk.), Halil Çevik (Mimar, Mimarlar Odası Kayseri Şube Bşk.), Gökhan Kömürcü (Mimar, Melikgazi Bel. Bşk. Yrd.), Furkan Ergüneş (Şehir Plancısı, Melikgazi Bel. Fen İşleri Müd.)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Burak Asiliskender (Mimar)

Murat Çağlar Baydoğan (Mimar), Melike Altınışık (Mimar), Ramazan Avcı (Mimar), Sevince Bayrak (Mimar)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Alper Aksoy (Mimar), Fatih Boydak (Mimar), Hakan Mahiroğlu (Mimar)

RAPORTÖRLER

Canan Faraşoğlu (Mimar), Kaan Zontul (Mimar), Yasemin Yağmur (Mimar)

 

EŞDEĞER ÖDÜL

F. ASLI YALÇIN mimar

JÜRİ RAPORUNDAN

Önerinin yarışma konusunu, “kenti bulma, kent ile buluşma” noktası olarak ele alması; kentte yaşanan mekânsal değişimi projenin kavramsal arka planı olarak kurgulama fikri takdir edilmiştir. Güncel teknolojileri kullanarak, modern kente dair kaygılar üzerinden deneyim üretmesi ve bu bireysel deneyimlere dayanarak mekân oluşturma çabası olumlu bulunmuştur. Yaya akışını tarif eden vaziyet planı kararları, sura yaklaşırken bireyi yavaşlatan ve bulunduğu alana özgü duyarlı bir deneyim alanına çeviren, ana fikirle bütünleşmiş peyzaj yaklaşımı projenin güçlü yönlerindendir. Rüzgar gibi alana özgü çevre koşulunu deneyimsel bir tasarım ögesine dönüştürmesi olumlu bulunmuştur. Ancak, farklı iklim koşullarına özgü korunaklı bir mekânsal çözüm geliştirilmemesi ve oturma eylemi için öneriler sunulmamış olması tartışılmıştır. Bunlarla birlikte, geçmiş ve “an”ı deneysel olarak bir araya getirerek buluşma noktası tanımına getirdiği çok boyutlu bakış açısından dolayı öneri, oy çokluğu ile eşdeğer ödüle layık görülmüştür.

EŞDEĞER ÖDÜL

İSMAİL KOCATAŞ mimar, GÜLŞAH GÜNEŞ mimar

Yardımcılar: Bilge Akbulut, Yakup Akdağ

JÜRİ RAPORUNDAN

Önerinin, her geçen gün yeni bir krizle karşılaşılan küresel ortamın eleştirisini, yer ve bağlamdan bağımsız ve bir o kadar da yarışma alanına özgü bir bakışla ortaya koyması takdir edilmiştir. Makine öğesi aracılığı ile kenti ve kentliyi sürekli düşündüren pratiklerle kışkırtıcı ve farklı mekânlar kurabilme potansiyelleri ilham verici bulunmuştur. Buluşmayı kuran ana eylemin zemin tasarımına indirgenmeden, çelişkiler ağı üretilerek yaratılması ve bireyi düşündürerek buluşmanın esas öznesi haline getirmesi yaratıcı bulunmuştur. Ana fikri aktarmak için kullanılan temsil araçlarının yarışma ortamına sağladığı katkı kayda değerdir. Öneri, buluşma eylemini yeniden tarif eden kavramsal çerçevesinin mekânsal bir kurguya dönüşmedeki başarısından dolayı oy birliği ile eşdeğer ödüle layık görülmüştür.

EŞDEĞER ÖDÜL

İLAYDA AKAK mimar, ALP FAHRİ ARDIÇ mimar, YİĞİT DENKTAŞ mimar

Yardımcı: Esra Ergün

JÜRİ RAPORUNDAN

Önerinin mevcuttaki “katılaşmış ilişkiler sistemini günlük hayatın basınçları” ile yapı sökümüne uğratmaya dayanan kavramsal çıkış noktası takdir edilmiştir. Öneri, halkla etkileşime giren nesneler üzerinden alanı her seferinde yeniden kurgulayarak yeni ve etkileşimli kamusal boşluklar ve buluşma mekânları üretmektedir. Hem iskele strüktürü gibi takılıp-sökülebilir hem de dubaların hafif ve dönüşebilir bir sistemle kurgulanması önerinin ana fikrini güçlendirmektedir. Vaziyet planındaki yerleşim kararları ve strüktürün cadde ile sıfır bitmesi tartışılmasına rağmen, iskele strüktürünün farklı senaryolara imkan vermesi, dubaların hem gölge hem oturma elemanı olarak buluşma noktası tarifine katkısı ve projenin kavramsal çerçevesini mimariye dönüştürmesindeki başarısı nedeniyle oy birliği ile eşdeğer ödüle layık görülmüştür.

1. MANSİYON

ELİF AĞAOĞLU mimar, BEYZA PORTAKAL mimar

2. MANSİYON

ERDEM DOKUZER mimar, EREN TÜMER mimar

Yardımcılar: Ece Sultan Karacık, Salih Boyraz, Sinan Akkuş

3. MANSİYON

ORHAN ERSAN mimar

Yardımcı: Gülcan Afacan

SATINALMA

ESRA NUR GÜNDÜZ mimar, FURKAN BAYIR mimar, KÜBRA GÜLHAN mimar

SATINALMA

İLKNUR GÜL mimar

Yardımcılar: Gülüzar İlhan, İbrahim Özvariş

SATINALMA

İREM KORKMAZ mimar

Bu icerik 1607 defa görüntülenmiştir.