417
OCAK-ŞUBAT 2021
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Mimarın Adı Yok…
    Deniz İncedayı, Prof. Dr., MSGSÜ Mimarlık Bölümü, Mimarlar Odası Genel Başkanı

  • Depremin Ardından İzmir: İhmal Nerede, Sorumluluk Kimde?
    A. Muzaffer Tunçağ, Eski İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı, Eski Konak Belediye Başkanı
    Özgür Bozdağ, Öğr. Gör. Dr., DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü
    İlker Kahraman, Dr., Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması

 

TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve Talas Belediyesi tarafından Talas Mevlana Mahallesi kentsel parkının tasarım potansiyelinin doğrultusunda güncel ve geleceğe yönelik kentsel yaşam kalitesinin artırılması ve kamusal kullanım senaryolarının geliştirilmesi amacıyla açılan fikir yarışması sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak açılan yarışmada 57 proje değerlendirmeye alındı, 3 eşdeğer ödül, 3 mansiyon ve 2 satınalma ödülü verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Mustafa Yalçın (Talas Bel. Bşk.), Halil Çevik (Mimar, Mimarlar Odası Kayseri Şube Bşk.), İsmail Güngör (Talas Bel. Bşk. Yrd.), Etem Mezgitli (Talas Bel. Bşk. Yrd.), Halil Işık (Mimar, Talas Bel. Özel Kalem Müd.)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Kemal Demir (Mimar)

Deniz Dokgöz (Mimar), Hakan Evkaya (Mimar), Evren Erdin (Şehir Plancısı), Özlem Kevseroğlu (Peyzaj Mimarı)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Eda Velibaşoğlu (Mimar), Erman Ağmaz (Şehir Plancısı), Feyza Kiraz (Peyzaj Mimarı)

RAPORTÖRLER

Eda Nur Akşehirlioğlu (Mimar), Burcu İmamoğlu (Mimar), Murtaza Er (Mimar), Fatma Feyza Has Bak (Şehir Plancısı)

EŞDEĞER ÖDÜL

İBRAHİM EYUP mimar, HAKAN DENİZ ÖZDEMİR mimar, OLCAY OVALI EYUP mimar

JÜRİ RAPORUNDAN

Tüm alanı bir bütün olarak; kentsel, kamusal bir rekreasyon ve etkinlik alanı olarak değerlendirme çabası ile mekânsal kurgunun sert ve yumuşak yüzeyleri tanımlama çabası, önerilen işlevleri bütüncül bir dil ve mekânsal hiyerarşiye uygun olarak açık, yarı açık ve kapalı mekan kurgusu olumlu bulunmuştur. Topoğrafyanın potansiyeli doğrultusunda gerekli konumlanış ile mekânsal biçimlenişlerin ve akışkanlığın yeterli nitelikte ele alınmış olması önemli bulunmuştur. Önerilen peyzaj tasarımında kurgulanan ve Talas’ın tarihsel bağlamından gelen üretim peyzajına yer verilmesi olumlu bulunmuştur. Peyzajda kademelenmenin hissedilmesi, yer yer üçüncü boyuttaki yeşilin hareketleri, teraslamalar olumlu bulunmuştur. Açık alan etkinliği olarak önerilen işlevlerin ekolojik yaşamı desteklemesi, kırdan kente öykünen tasarımsal kararlar başarılı bulunmuştur. Bitkisel peyzajda önerilen form, boyut, renk, mevsimsel döngü, işlev gibi farklılıklara gidilmesi ve bu anlamda bitkiyi tasarıma dahil etme çabası olumludur. Çevresel döngünün kurgulanması ve bu anlamda doğaya sunduğu iyileştirici katkı başarılı bulunmuştur. Ancak, önerilen mekan birimlerinin topoğrafyada kaybolma çabası olumlu bulunmakla birlikte engelsiz tasarıma yönelik çözümler ve sert yumuşak düzenlemede geometrik tekdüze biçimlenişin aşırı olması eleştirilmiştir.

EŞDEĞER ÖDÜL

GÜLŞAH GÜNEŞ mimar, İSMAİL KOCATAŞ mimar

Yardımcılar: Bilge Akbulut, Yakup Akdağ

JÜRİ RAPORUNDAN

Alt ve üst farklı kotlarda yer alan ana ulaşım akslarının arasında kalan boşluğun meydan(lar), kentsel hizmet birimleri, performans alanları ile farklı deneyimler sunması dolu- boş mekan kurgusu ve bu kurguyu besleyen hizmet birimlerinin konumlanışı olumlu bulunmuştur. Kent çayırı kurgusu ile üretilen kentsel mekânın net bir dille tanımlanmayarak kamusal ilgilinin artırılma çabası önemli bulunmuştur. Peyzaj tasarımında “çayır” metaforundan hareketle geliştirilen hem kavramsal hem tasarımsal süreç ve bunun projeye yansımaları başarılı bulunmuştur. Mahalle kültürüne de gönderme yapan “çayır” olgusu, meydan tasarımında aranılan bütünleyici, toplayıcı gücünü artırmakta ve tarihsel bağlam ile ilişki kurmuştur. İşlevsel olarak öngörülen çarşı, amfi, peyzaj terasları ve bunu yaparken kurduğu yapısal strüktürel saçaklarla desteklenmesi, mevcut aksları güçlendirmekte, iklimsel verilere göre her mevsim kullanılabilirliğine ve aksların yönlendirici etkisine olumlu katkılar sunmuştur. Ancak meydanların birbirleri ile ilişkilerinde yeterli nitelik ve niceliğe ulaşılmaması ile tasarımın ifade tekniğinin zayıflığı eleştirilmiştir. Alt ve üst kot ile buluşma çabasının yeterli olgunluğa ulaşmaması eleştirilmiştir. Bitkisel ve yapısal peyzajda önerilen malzeme ve bitkilendirmelere dair söylemlerin geliştirilmesi peyzaj karakteristiğinin geliştirilmesi anlamında tavsiye kararı olarak önerilmektedir.

EŞDEĞER ÖDÜL

LEVENT ARIDAĞ mimar, OKAN AKTAŞ mimar, HASRET GÜL ATMACA mimar, TUGAY YILMAZ mimar

Yardımcılar: Kübra Mutlu, Eda Esen, Tutku Mutlu

JÜRİ RAPORUNDAN

Mekânsal kurguya yönelik mevcut hizmet birimlerinin tasarım unsuru olarak kurguya dahil etme çabası, alt meydan ve amfinin buluşma / paylaşma niteliğinin öne çıkması, önerilen kültür köprüsünün meydanı tanımlayan-besleyen biçimlenişe sahip olunması olumlu bulunmuştur. Ayrıca bu köprü yapının altında kurgulanan etkinlik alanının kamusal kullanımı zenginleştirme potansiyeli kıymetli bulunmuştur. Öneri köprü yapının kamusal alanı ölçeklendirme ve tanımlama çabası değerli bulunmuştur. Peyzaj tasarımında kurgulanan yeşil sürekliliği hedefleyen yaklaşımı ile ulaşılabilir yeşil kent meydanı fikri olumlu bulunmuştur. Bitkisel peyzajda mevsimsel döngüyü tasarımın bir parçası halinde kurgulaması, aynı zamanda canlı habitatın yaşamına olanak veren tasarımsal veriler başarılıdır. Geri dönüşümün öneminin vurgulanması, sarnıç sistemine değinilmesi Talas’ın tarihsel bağlamı ile de ilişki kurması açısından olumludur. Her yaştan insanın bu alanda yer almasına imkan veren açık alan etkinlikleri ve hobi bahçeleri gibi üretim peyzajına yer vermesi başarılıdır. Aynı zamanda bağ kültürüne de gönderme yaparak yere bağlı kurulan bağlamı yerin ruhunu güçlendirmiştir. Ancak parkın üst zemin kotunun mevcut yapılar ve alt zeminle birleşme çabasında topografik düzenlemenin yeterli olgunluğa ulaşamaması eleştirilmiştir. Kültür köprüsünde önerilen işlevlerin yeterli mekân zenginliğine katkıda bulunması beklenmektedir. Tasarımsal anlamda alan boyunca gezen bisiklet ve yürüyüş rotalarının yer yer alanı bölen etkiye neden olması, tasarımda yer yer karşılaşılan istinat duvarları bölücü etkiye neden olması anlamında eleştirilmiştir.

EŞDEĞER MANSİYON

CAN KALINSAZLIOĞLU mimar, OSMAN CAN BAGATIR mimar, GÜLÜMSER ÖZDEMİR mimar

Yardımcılar: Ece Kandemir, Ezgi Güven

EŞDEĞER MANSİYON

GÜMÜŞ ÇİMEN mimar, KÜBRA GÜLHAN mimar

EŞDEĞER MANSİYON

FAZIL AKDAĞ mimar, İSMAİL ERDİ HALİS mimarlık öğrencisi, AHMET FARUK BAYRAK mimarlık öğrencisi

SATINALMA

KEMAL GÜVENÇ mimar

SATINALMA

SELİM ATAK mimar, CANSEN MOLVA mimar

Bu icerik 1589 defa görüntülenmiştir.