333
OCAK-ŞUBAT 2007
 

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY

TÜRKÇE ÖZET

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Albert Gabriel’in İzinde
    Mathilde Pinon-Demirçivi

    Doktora Öğrencisi, Paris-IV Sorbonne Üniversitesi. Araştırmacı, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü

    Pierre Pinon

    Prof., Paris-Belleville Mimarlık Fakültesi. Danışman, Institut National

MİMARLIK’tan 333KÜNYE
MİMARLIK VE KENT BULUŞMALARI

Mimarlık ve Kent Buluşmaları’nın İkincisi Samsun’da Gerçekleşti

Mimarlar Odası’nın bu dönem “Türkiye Mimarlık Politikası’na Doğru, Mimarlık ve Kent Buluşmaları” başlığı altında, 6 kentte (Kayseri, Samsun, Mersin, Muğla, Gaziantep, Eskişehir) gerçekleştirmeyi planladığı kongrelerden ikincisi, 11–12 Kasım 2006 tarihleri arasında Samsun’da yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda katılımcılar “Ulaşım, Çevre Politikaları ve Mimarlık” teması çerçevesinden sunuşlar gerçekleştirirken, akşamüstü yapılan panel ve forum katılımcılara genel bir tartışma ve değerlendirme ortamı sundu.

Samsun Şubesi Başkanı Sacit Acar’ın açılış konuşmasının ardından Genel Başkan Bülend Tuna, ulaşım ve çevre politikalarının Karadeniz Bölgesi ve kıyı kentleri için önemine dikkat çekerken, konunun uluslararası ve ulusal ortamda tartışılması gerekliliğinin altını çizdi. Bu temanın özellikle Samsun’da tartışılmasının, hem Karadeniz bölgesinin dünyanın en önemli enerji nakil hatlarından biri olarak işlemesinin Karadeniz kıyı kentleri çevre dengesi üzerine yarattığı olumsuz etkileri, hem de bölgede çok tartışma yaratmış olsa da gerçekleştirilmesi engellenemeyen Karadeniz Otoyolu projesinin doğal dengeyi bozması açısından önemine dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye Mimarlık Politikası doğrultusunda bugünlerde yürütülen çalışmalara değinen Tuna, çalışmaların Türkiye’deki yapılı çevre üretimi kapsamında karşı karşıya kaldığı iki önemli konu olarak sürdürülmekte olan TOKİ projelerinin eksiklerine ve İstanbul, Ankara başta olmak üzere büyük kentlerde karşılaşılan imar politikalarının duyarsızlığına değindi.

Açılış konuşmalarının ardından söz alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferit Bernay, üniversite yerleşkesinin kurulumu ve yerleşkenin Samsun kentinin gelişiminde oynadığı role dikkat çekerken, Samsun kentinin tarihî dokusu ve yapılarını anlatan görsel bir sunum yaptı. Kongre tematik sunuşunu Prof. Dr. Haluk Gerçek gerçekleştirdi. “Ulaştırma politikalarımız sürdürülebilir mi?” sorusundan hareketle, ulaştırma projeleri adına başta İstanbul olmak üzere diğer kentlerde yürütülen çalışmaların kent içinde trafik yoğunluğunu özel araç ölçeğinden değerlendirdiğine değinen Gerçek, tam da bu nedenle, bu tip üretim politikalarının sürdürülebilir olmaktan çok, geçici olduğunu ifade etti. Sürdürülebilir kalkınma ve ulaştırma stratejilerine odaklanan sunuş, bu stratejilerin gerekliliğini sunduğu kentsel istatistikler ve verilerle desteklerken, bu konularda yapılacak bilimsel çalışmaların önemi de vurguladı.

Tematik sunuşun ardından yürütücülüğünü Barbaros Odabaş’ın yaptığı bölgesel sunuşlar gerçekleştirildi. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Reşat Sümerkan ve Münip Ali Eronat katıldığı bölgesel sunuşlarda Samsun kentinin ulaşım problemlerine, kıyı şeridinin düzenlenmesi çalışmalarına ve yaşanan problemlere değinildi. Prof. Dr. Ruşen Keleş’in yöneticiliğinde düzenlenen panele Dr. Fuat Gökçe, Haluk Gürkan, Prof. Dr. Can Hamamcı ve Erhan Öncü katıldı. Panel sunuşlarında, süregelen tartışmaları destekleyici nitelikteki sunuşlarla ulaşım konusuna, çevre politikalarına, Samsun kenti kapsamında bu tutumların yarattığı çevresel etkilere ve sürdürülebilir ulaşım politikaları için geliştirilebilecek çeşitli alternatif ve uygulamalara değinildi. Toplantı, Prof. Dr. Şengül Öymen Gür tarafından yönetilen ve katılımcıların soruları ve tartışmalarıyla şekillenen forum ile sonlandı.

Kongrenin ikinci günü ise Amasya kentine düzenlenen teknik gezide İkinci Beyazıt Külliyesi, Yalı Boyu Mahallesi, Kaya Mezarları ve Kızlar Sarayı’nın ziyaret edildi. Kentin nehir ile kurduğu ilişki ve gelişmekte olan kıyı düzenlemelerinin incelendiği gezi ile program sona erdi.

Buluşmaların üçüncü toplantısı 13-14 Ocak 2007 tarihinde Mersin’de “Göç, Barınma ve Mimarlık” teması altında gerçekleştirilecek.

PROGRAM

13-14 Ocak 2007 MERSİN

Tema: “Göç, Barınma ve Mimarlık”

10-11 Mart 2007 MUĞLA

Tema: “Kıyı Planlaması ve Mimarlık”

12-13 Mayıs 2007 GAZİANTEP

Tema: “Kültürel Değişim ve Mimarlık”

14-15 Temmuz 2007 ESKİŞEHİR

Tema: “Sanayi Kentleri ve Mimarlık”

Bu icerik 3405 defa görüntülenmiştir.