333
OCAK-ŞUBAT 2007
 

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY

TÜRKÇE ÖZET

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Albert Gabriel’in İzinde
    Mathilde Pinon-Demirçivi

    Doktora Öğrencisi, Paris-IV Sorbonne Üniversitesi. Araştırmacı, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü

    Pierre Pinon

    Prof., Paris-Belleville Mimarlık Fakültesi. Danışman, Institut National

MİMARLIK’tan 333KÜNYE
YARIŞMALAR

TBMM KÜTÜPHANE-ARAŞTIRMA MERKEZİ ARŞİV BİNASI VE GENEL SEKRETERLİK HİZMET BİNASI YAPI KOMPLEKSİ İLE ZİYARETÇİ KABUL BİNASI

TBMM Yerleşkesi’ne yapılması düşünülen kütüphane-araştırma merkezi, arşiv binası ve genel sekreterlik hizmet binası kompleksi ile ziyaretçi kabul binası için açılan mimari proje yarışması Eylül ayında sonuçlandı. TBMM çalışanlarının ve araştırmacıların daha uygun koşullarda çalışmalarını sağlama ve kütüphane, araştırma ve arşiv birimlerini düzenli ve güvenli bir yapı içine taşıma ana fikrinden yola çıkan yarışmada, katılan 38 proje arasından yapılan değerlendirme sonucunda 3 ödül, 5 mansiyon ve 3 adet satınalma ödülü verildi. Yarışmanın kolokyumu 22 Eylül 2006 tarihinde TBMM binasında gerçekleştirildi ve projeler 10 gün süreyle aynı mekânda sergilendi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Bülent Arınç (TBMM Başkanı)

Rauf Bozkurt (TBMM Genel Sekreteri)

Cengiz Köksal (TBMM Genel Sekreter Yardımcısı, Teknik)

Ünsal Çakmak (TBMM Teknik Daire Başkanı, Makine Müh.)

Sacit Aslantekin (Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Mustafa A. Aslaner (Y. Mimar)

Yıldırım Yavuz (Y. Mimar Prof. Dr.)

Mustafa Aytöre (Mimar)

Lale Balas (İnş. Müh., Doç. Dr.)

Abdi Güzer (Y. Mimar, Doç. Dr.)

YEDEK ÜYELER

Meral Begimgil (İnş. Müh., Yrd. Doç. Dr.)

Lütfü Yazıcıoğlu (Y. Mimar, Yrd. Doç. Dr.)

RAPORTÖRLER

Serpil Başkurt (Mimar, TBMM İşletme ve Yapım Müdürlüğü)

Ergin Can (İnş. Müh., TBMM İşletme ve Yapım Müdürlüğü)

1. ÖDÜL

CEM AÇIKKOL mimar, KAAN ÖZER mimar

JÜRİ RAPORUNDAN

Bu öneri vaziyet planında gösterdiği duyarlılık ve program çözümündeki titizliliği ile öne çıkmaktadır. Projenin arazide bıraktığı boşluklar ve kod farklarının ele alınışı ile işlevlerin birleriyle olan ilişkileri ve kitleye yansıma biçimleri olumlu bulunmuştur. Benzer biçimde Meclis arazisinin teklif kitle tarafından tarif edilme biçimi ve meclis binası ile oluşturulan süreklilik de olumludur.

MİMARİ PROJE RAPORUNDAN

Yarışmanın amacı, TBMM Yerleşkesi içerisinde, mevcut Genel Sekreterlik binasının da içinde olduğu yarışma alanında, birbirlerinden bağımsız çalışan üç farklı işlevi yüklenecek yapılardan oluşacak bir kompleksin tasarımıdır. Birinci etapta, mevcut Sekreterlik binasına dokunmadan, yeni genel sekreterlik binasını inşa etmek, taşınma eylemi bittikten sonra binayı yıkarak, 2. etap olan kütüphane, araştırma merkezi ve arşiv binasını inşa etmek, tasarım stratejimizin esasını oluşturmaktadır. Korunması istenen ağaçlara dokunmadan, yeni nizamiyenin önünde oluşturulan dış avlu (giriş avlusu) , yeni genel sekreterlik binası içinde oluşturulan iç avlu ve TBMM Yerleşkesi, meclis ziyaretçi yaklaşım ana aksı ile bağlanarak, dış mekânların sürekliliği sağlanmıştır.

2. ÖDÜL

RIFAT GÖKHAN KOÇYİĞİT y. mimar, BİLGE BULUT AKSAZ mimar

JÜRİ RAPORUNDAN

Bu öneride etaplamaya gösterilen duyarlılık, dış mekân ölçeğinde ulaşılan kaliteler, bina ve yeşil alan kullanım kararları ile meclis binalarına olan yaklaşım olumlu bulunmuştur. Benzer biçimde konferans salonu ve diğer salonların ortak fuaye anlayışı içinde çözülmesi, kütüphane ve hizmet binasının aynı cephe bütünlüğü içerisinde tek bina olarak algılanmasına karşın içeride birbirlerinden ayrılması projenin başarılı yönlerindendir.

3. ÖDÜL

F. BOZKURT GÜRSOYTRAK mimar, DERYA GÜLEÇ mimar, HİLAL AYAZ mimar

Yardımcılar: Murat Özkan, Serap Altay, Cemre Teomete, M. Selin Hosanlı, Sameh Magdy Omar Khattab, E. Başak Alper

JÜRİ RAPORUNDAN

Bu öneride programın tek bir kompakt blok olarak ele alınması böylelikle tanımlı bir giriş meydanı elde edilmesi olumlu bulunmuştur. Yapı yalın bir geometrik düzen ve onu destekleyen bir taşıyıcı sistem üzerine kurulmuş tüm boşluklar bu düzen ve tekil kütle anlayışı içinde kalınarak gerçekleştirilmiş olup, yapının batı cephesinin hem iklim denetimi sağlamak hem de mevcut meclis yapısı ile süreklilik oluşturmak üzere masif bir cephe olarak ele alınması başarılıdır.

MANSİYON

YAKUP HAZAN mimar

JÜRİ RAPORUNDAN

Bu öneride oluşturulan tanımlı dış mekân ve kütlelerin ele alınışındaki tektonik kurgu olumlu değerlendirilmiş ancak özellikle toplantı salonunun alt ve üst katları ile kurduğu taşıyıcı sistem ilişkisi belirsiz bulunmuştur. Benzer biçimde fuaye büyüklük ve mekan nitelikleri olarak projenin öngördüğü niteliklere ulaşmasa da özellikle mimari kütle kompozisyonundaki ve çevre ile bütünleşmesindeki başarısı ve genel mimari nitelikleri nedeni ile başarılı bulunmuştur.

MANSİYON

YAVUZ SELİM SEPİN mimar

JÜRİ RAPORUNDAN

Bu projede bütün işlevlerin şartname büyüklükleri içinde kalınarak ve gerekleri yerine getirilerek titizlikle çözüldüğü gözlenmiştir. Benzer biçimde önerilen kurgu rasyonel yalın bir dil ve düzenli bir taşıyıcı sistem için zemin oluşturmuştur. Projede birim girişleri uzak ve dolaylı bulunsa da, programın çözümünde gösterdiği titizlik başarılıdır.

MANSİYON

MUSTAFA MÜRŞİT GÜNDAY mimar

Yardımcılar: İhsan Yıldırım, Ahmet Ekincioğlu, Ebubekir Küçük

JÜRİ RAPORUNDAN

Bu öneri kütlelerin bir araya gelerek oluşturduğu doku ve vaziyet olanında öngördüğü dolu boş oranları ile olumlu bulunmuş, ancak araç yolu yapı ilişkisi sorunlu bulunmuştur. Ziyaretçi kabul binasında ziyaretçi bekleme alanı yetersiz bulunmasına rağmen projenin ulaştığı mimari nitelik ve öngördüğü net çözümler başarılıdır.

MANSİYON

SEVİNÇ HADİ mimar, TÜLİN HADİ mimar, CEM İLHAN y. mimar

Yardımcılar: Ayşegül Akgül, Şefika Güner, Ceki Duşi, İmre Hadi, Cem Topçu

JÜRİ RAPORUNDAN

Bu öneri yalın kurgusu ve vaziyet planında öngördüğü parlayıcı açık alan tasarımı ile olumlu bulunmuş ancak bazı mahallerde ışık alma sorunları olduğu gözlenmiştir. Benzer biçimde orta avlu ile garaj rampası ilişkisi ve bazı birimlerin hizmet, depo bölümlerinin projede işlenmemiş olması olumsuz bulunmuştur. Projenin genelinde yakaladığı genel mimari nitelikler ve iç ilişkilerdeki çözümlerin başarısı başarılıdır.

MANSİYON

ALİ AKARSU y.mimar, KORHAN TORCU y.mimar

Yardımcılar: Murat Yüksel, Erhan Vural, Elif Aksayan, Rüstem Çakmak, Güven Çimenoğlu

JÜRİ RAPORUNDAN

Bu önerinin geometrik kurgusunda gözlenen dinamizm ve bunun zemini olan cesaret olumlu bulunmuş, ancak bu kurgunun taşıyıcı sisteme yansımalarında sorunlar gözlenmiştir. Orta platoya ulaşılmasına yönelik çıkışlar ölçek ve oran olarak zayıf bulunmuş ancak yapının nihai mimari dili ile açık alan kapalı alan ilişkisindeki denge başarılı bulunmuştur. Projenin barındırdığı alternatif mimari yaklaşımı ve mekân kaliteleri ise başarılıdır.

SATINALMA

ALAADDİN ÖZTÜRK mimar

Yardımcılar: Aysun Top, Gülin Bayraklı, Şule Topçuoğlu, Cenk Tolga Toyran

SATINALMA

N. CÜNEYT AKBULUT mimar, Z. SİMİN AKBULUT mimar

SATINALMA

CEM GÜRAY y.mimar, YUSUF İLHAN y.mimar

Bu icerik 5329 defa görüntülenmiştir.