333
OCAK-ŞUBAT 2007
 

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY

TÜRKÇE ÖZET

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Albert Gabriel’in İzinde
    Mathilde Pinon-Demirçivi

    Doktora Öğrencisi, Paris-IV Sorbonne Üniversitesi. Araştırmacı, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü

    Pierre Pinon

    Prof., Paris-Belleville Mimarlık Fakültesi. Danışman, Institut National

MİMARLIK’tan 333KÜNYE
YAYINLAR

YAYINLAR

İSTANBUL: BİR KENT YORUMU / AN URBAN COMMENTARY

Sema Soygenis / Murat Soygeniş, 2006, Birsen Yayınevi, İstanbul; 248 sayfa (Türkçe-İngilizce).

İstanbul’un tarihsel gelişimi içerisinde kentin morfolojisini oluşturmuş yapı dokusunu Tarihî Yarımada, Beyoğlu ve Boğaz çevresinde belirlenen yürüyüş eksenlerinde, “promenatlarda” dolanarak inceleyen kitap, kültürel ve sosyal çeşitliliği yansıtan yerleşme örüntülerini ve kentsel mekânları keşfetme yolunda atılmış bir adım. Doğu, Batı uygarlıklarının etki ve karşıtlıklarını yansıtan yapısıyla önem taşıyan kent dokusundaki katmanlaşmayı ortaya çıkarabilmek, katmanların ortaya çıkardığı örüntüyü kent mekanları bağlamında algılayabilmek, kentin kimliğini okumak açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda İstanbul promenatları belli bir geçmişin, onun çeşitliliğinin tespiti anlamında önem taşımakta ve bir yaya kenti olan İstanbul’un yürüyen insana vereceği mekansal etkinin güçlendirilmesinde önemli yer tutmaktadır. Kent mekanlarının açılımlarının ve deniz ile bağlantısının vurgulanması, algılanması İstanbul’un bu tarihsel özelliğine atıf yaparak onu yaşatmak açısından önem taşımaktadır. Tarihî Yarımada’da seçilen on iki promenad ve Beyoğlu ve Boğaziçi promenadları ile toplam on dört kentsel eksen, meydan ve yollarda oluşan dış mekânları, tarihsel ve mimari öneme sahip iç mekânları ile bütüncül bir şekilde ele alınıyor.

ŞEHRİN MİMARİSİ

Aldo Rossi, Ekim 2006, Çev. Nurdan Gürbilek, Kanat Yayınları, İstanbul; 244 sayfa.

Yaklaşık 40 yıl önce, 1966’da İtalyan öğrenci hareketleri döneminde yayımlanarak, modern mimarlık anlayışının ‘naif işlevselciliğine’ karşı eleştirel bir görüş sunan ve şehirle mimarlık arasında savunduğu ilişkiler ile dikkat çeken Rossi’nin Şehrin Mimarisi kitabı (The Architecture of the City), ilk kez Türkçe olarak yayımlandı. Bu kitapla Rossi, kentleri oluşturan mimarlığın bir yandan da şehirlerin kolektif belleği ile olan ilişkisinden etkilendiğini savunurken, bu bağlamda şehrin morfolojisi ve mimarlık arasındaki etkileşime farklı bir okuma getiriyordu. Tüketim mekanizmalarının bıktırıcı nakaratları -kopuş, değişim ve sözde yenilikler– yerine kalıcılık ve tekrara yoğunlaşarak, bu mekanizmaların zorlama bir yaratıcılık beklentisiyle ajite ettiği mimarı bu yükten kurtarıp, zaten orada olanı, gizil olanı okumaya/anlamaya/ortaya çıkarmaya davet eden kitap, Türkçe mimarlık literatürünün zenginleşmesi yolunda atılan önemli bir adım.

DEĞİŞEN MEKÂN:

Mekânsal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış 1923-2003

Derl. Ayda Eraydın, Mayıs 2006, Dost Kitapevi Yayınları, Ankara; 485 sayfa.

Mekânın değişken karakteri ve Türkiye’de Cumhuriyet’in kurulmasından bu yana hızlı bir değişim gösteren mekân politikaları üzerine farklı görüş ve inceleme yazılarını bünyesinde toplayan kitap, kalkınma planlarından, sanayileşme hareketlerine, toplumsal yapının sosyal ve kültürel değerlerini etkileyen çeşitli değişimlerin mekâna yansıyan etkileri üzerine geniş bir araştırma alanına yayılıyor. Her şeyin hızla değiştiği küresel ortamın etkisiyle mekânsal dinamiklerin yeniden tanımlanması gerekli hale geliyor. Derleme, bu amaçla, alanda yapılmış önemli çalışmaları biraraya getiriyor. Konuyu sadece kentsel planlama, mimari farklılaşma veya koruma çalışmaları bağlamında ele almayıp, yerel yönetimlerin yapılanması, iktisadi ve teknik altyapının kurulması ve örgütlenmesi, kırdan kente göç, sınıflar arasındaki ilişkiler, kimi bölgelerdeki seçkinleştirme girişimleri gibi temalarla değerlendirerek geniş bir perspektif sunuyor.

…İZMLER: Sanatı Anlamak

Stephen Little, Ağustos 2006, YEM yayın, İstanbul; 159 sayfa.

Batı sanatının erken Rönesans’tan günümüze uzanan tarihini biçimlendiren akımlardan öne çıkanların toplandığı kitap, hem akımlar hem de sanatçılar hakkında örnekler barındırıyor. Bazı akımların sanatçılar üzerinden aktarıldığı, bazılarının ise sanatın ötesinde kültürün öteki alanlarına uzanan geniş akımların parçaları olarak tanımlandığı bu rehber niteliğindeki kitapta, her akım hakkında kısa bilgiler veriliyor. Çoğu sanat akımının başlıca sanatçıları, anahtar sözcük listesi, akımı tanıtan metin, akımın özelliklerini yansıtan başlıca yapıtlar, fotoğraflar ve tanımları, gezilmesi önerilen müzeler/galeriler ve tanıtılan akımla benzerliği ya da bütünüyle karşıtlığı olan öteki akımlar listeleniyor.

Bu icerik 5228 defa görüntülenmiştir.
Sema Soygenis /Murat Soygeniş
Aldo Rossi