340
MART-NİSAN 2008
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY
TÜRKÇE ÖZET
YAYINLARKÜNYE

MİMARLIK DÜNYASINDAN

XI. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödül Töreni

 

Mimarlar Odası’nın her iki yılda bir düzenlediği Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nin 11. dönemi için başvurular sona erdi. Abdi Güzer, Tülin Hadi, Cengiz Kabaoğlu, Uğur Tarhan ve Atilla Yücel’den oluşan Seçici Kurul, Nisan ayı içerisinde değerlendirmesini yaptıktan sonra, Mimarlar Odası 40. Genel Kurulu’na paralel olarak, 18 Nisan 2008 tarihinde Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleştirilecek. Sergi daha sonra, Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 25 Nisan–2 Mayıs 2008 tarihleri arasında izlenebilecek. Belirlenen program çerçevesinde yurtdışında ve Türkiye kentlerinde dolaşacak sergiye her geçen gün daha fazla katılım sağlanıyor. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’ne ilişkin her türlü bilgiye ödülün web sitesi aracılığıyla ulaşılabiliyor.

 

Ulusal Mimarlık Sergisi’nin yurtiçi ve yurtdışı programı ise şöyle:

 

Mart 2008

Ulusal Mimarlık Ödülleri Retrospektifi 1988-2006
Tarih: 3-16 Mart 2008
Yer: Başkent Üniversitesi, GST ve Mimarlık Fakültesi, ANKARA

XI. Ulusal Mimarlık Sergisi, 2008
Tarih: 18 Nisan 2008
Yer: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, ANKARA

Nisan 2008

XI. Ulusal Mimarlık Sergisi, 2008
Tarih: 25 Nisan- 2 Mayıs 2008
Yer: Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi, ANKARA

 

Mayıs 2008

Ulusal Mimarlık Ödülleri Retrospektifi 1988-2006
Tarih: 6-30 Mayıs 2008
Kent: Memphis, Tennessee, ABD

 

Ekim 2008

XI. Ulusal Mimarlık Sergisi, 2008
Tarih: 6-12 Ekim 2008
Kent: İZMİR

 

►► www.mo.org.tr/ulusalsergi
 
 
 
 
 
 
 
 
MİMARLIK Web Sitesi Güncellenerek Yayınını Sürdürüyor
 
1963 yılından beri aralıksız yayınını sürdüren MİMARLIK dergisi, 2003 yılından beri dijital olarak MİMARLIK dergisi web sitesinden izlenebiliyor. Derginin, dağıtımı bittikten hemen sonra son sayısı metinleri ve görselleri ile web ortamına aktarılıyor. Geriye dönük tarama olanaklarıyla zenginleştirilen sitede, tüm sayıların içeriğinin girildiği arşiv çalışmaları sürüyor.
 
►► www.mo.org.tr/mimarlikdergisi
 
 
 
ACE Konferansı: “Geleceği Tasarlamak: Pazar ve Yaşam Kalitesi”
 
Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE), yapılı çevre kalitesinin Avrupa’da sürdürülebilir büyüme ve gelişme için yaşamsal önemde olduğunu vurgulamayı ve mimarlık mesleğini AB gündeminde daha öncelikli bir konu haline getirmeyi amaçlayan bir örgüt. Bu kapsamda mimarları politikacılar, merkezî/yerel yöneticiler, ekonomistler ve siyaset bilimcilerle biraraya getirmek üzere 10 Nisan 2008’de Belçika-Brüksel’de “Geleceği Tasarlamak: Pazar ve Yaşam Kalitesi” temalı bir konferans düzenliyor. Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso’nun himayesinde gerçekleştirilecek olan konferansta, sürdürülebilir gelişimin toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutları ve tüm bu boyutların kesişimindeki kültürel boyut ana oturumları oluşturuyor.
 
Aşağıdaki kapsamda düzenlenecek oturumlar çerçevesinde, karar alıcılar ve politikacılarla yapılı çevre konusunda rol alan paydaşlar arasında fikir alışverişinde bulunulması ve somut öneriler üretilmesi bekleniyor:
 


Sosyal boyut: Mimarlığın toplumsal bütünleşmedeki rolü; mimarlığın getirdiği katma değer ve iyi mimarlığın topluma olumlu etkileri; yaşam kalitesi ve refahın yapılı çevreyle üretilmesi; toplumsal yatırımların getirileri...


Ekonomik boyut: Pazar ve yapılı çevre kalitesi; yapılı çevre maliyetlerinin değerlendirilmesi; kısa vadeli siyasi kararların yapılı çevre kalitesine getirdiği olumsuzluklar ve uzun vadeli program yapma ihtiyacı; kalitenin tanımı ve salt ekonomik verilerle değerlendirilmesinin getirdiği sorunlar; farklı sözleşme ve iş yapma biçimleriyle proje ve sonuç ürün kalitesi arasındaki ilişkiler...


Çevresel boyut: Yapılı çevrenin sürdürülebilirliği; Avrupa Kentlerinde Sürdürülebilirlik İçin Leipzig Şartı; hızla artan bir büyümeyle karşı karşıya olan kentsel alanlarda mekânın ve kaynakların doğru bir şekilde yönetilmesi için öneriler; mimarlık politikaları...


Kültürel Boyut: Dengeli kentsel ve mekansal gelişimde kültürün anahtar rolü; bölgesel ve kentsel politikalarda mimarlık; toplumsal bütünleşmede mimarlığın rolü; mimari kalitenin kentler ve bölgeleri çekim alanı haline getirmesi.


 
Bu oturumlarda yer alacak kişiler arasında merkezi ve yerel yönetimlerden üst düzey yöneticiler, Avrupa Birliği kurumlarından yetkililer ve mimarlar bulunuyor.
 
►► www.ace-cae.org
 
 
 
 
 
 
Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi 1. Çalıştayı Yapıldı
 
Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi’nin, İstanbul’da İTÜ Taşkışla Kampusu’nda, 9 Ocak 2008 tarihinde düzenlediği “İlkeler ve Uygulamalar” başlıklı çalıştay yüksek bir katılımla gerçekleşti. Mimarlar Odası MYK üyeleri, SMGM Yürütme Kurulu üyeleri, BDK üyeleri, 21 Şubeden 50’nin üzerinde Şube Sekreteri ve SMG Sorumlusu, eğitim sağlayıcı dernek-birlik temsilcileri ve çok sayıda eğitmenin de bulunduğu 100’ün üzerinde katılımcı, sürekli mesleki gelişim sisteminin mevcut durumunu değerlendirmek ve nasıl geliştirilebileceğini tartışmak üzere biraraya geldi. Genel Başkan Bülend Tuna’nın, SMGM çalışmalarını ve hedeflerini özetlediği ve tartışılacak gündem maddelerini sunduğu açılış konuşmasının ardından, SMGM Genel Sekreteri Süleyman Mazlum SMG sisteminin dünyadaki uygulamalarına ilişkin bilgiler verdi. Sırasıyla Doğan Tekeli, Nur Esin ve Doğan Hasol tarafından yürütülen her üç oturum sonrasında katılımcıların görüş, eleştiri ve önerilerini ifade edebildikleri tartışma bölümleri gerçekleşti.
 
“SMG’de Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri-Yetkilendirme” konulu ilk oturumda SMGM Yönetim Kurulu Üyesi Ali Okan Yılmaz, Mimarlar Odası Genel Sekreteri Necip Mutlu ve Bilirkişi Eğitim Komitesi üyesi Bülend Ceylan görüş ve önerilerini dile getirdiler.
 
“SMG’de Derslerin Oluşturulması-Geliştirilmesi” konulu ikinci oturumda SMGM Genel Sekreter Yardımcısı Tülin Barutçular, SMGM Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cengizkan ve eğitmenler İlter Büyükdığan, Naime Beyazıt ve Fikret Oğuz, SMG kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin deneyim ve önerilerini sundular.
 
Üçüncü ve son oturumda ise SMGM Yönetim Kurulu Üyeleri Yücel Gürsel ve Bülent Özkaya, İstanbul BK Şubesi Sekreteri Sami Yılmaztürk, İzmir Şubesi Sekreteri Nilüfer Çınarlı ve Ankara Şubesi Sekreteri Yeşim Uysal “SMGM Yapılanması” ile ilgili eleştiri ve önerilerini dile getirdiler.
 
Çalıştay öncesi SMGM çalışmalarını yönlendiren veya yürüten oda yetkililerinden, şubelerden, eğitmen ve derneklerden alınan raporlar derlenerek çalıştay katılımcılarına dağıtıldı. Tüm sunum ve görüşler bir kitapta biraraya getirilecek.
 
 
3. Ulusal Genç Mimarlar Buluşması Düzenleniyor
 
Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Ulusal Genç Mimarlar Buluşması’nın üçüncüsü 17-19 Mayıs 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. “Mimarlık ve Teknoloji Sempozyumu” çerçevesinde şu konular ele alınıyor.
 


Tarihsel Süreç İçinde Mimarlık ve Teknoloji İlişkileri


Tarihsel süreç içinde mimari ürünün ve mimarlık eylem alanlarının teknolojik gelişmeler doğrultusunda dönüştüğü gözlemlenebilir. Bu bölüm, yapı üretimindeki yenilenmeleri, yapıları ve inşa edilmiş çevredeki değişimleri göz önünde bulundurarak, mimarlık ve teknoloji ilişkisini tarihsel süreç boyunca tartışmayı amaçlamaktadır.
 


Mimarlık ve Teknoloji İlişkileri Çerçevesinde Mimari Ürünün Tasarım, Üretim ve Kullanım Değişimleri


Bu bölümde, teknolojik gelişme ile mimari tasarım sürecinde değişen yaklaşımlar, bu değişimlerin yapı üretim süreci ile ilişkilenme biçimleri ve yapıların kullanım aşamasında ortaya çıkan farklılaşmanın etkileri tartışılacaktır.
 


Teknolojik Gelişmeler ve Mimari Eğitim İlişkileri


Bu bölümde, gerek mimari ürünün üretim ve kullanım aşamalarında gerekse eğitim teknolojilerinde gözlenen önemli dönüşümlerin mimarlık eğitimine etkileri, okul ve okul sonrası dönemler açısından tartışılacaktır.
 


Teknoloji ve Mimari Mekânın Kurgulanma İlişkileri


Bu oturumda, mimari mekânın kurgusuna dair kavramların değişen teknolojik söylemden ne kadar ve nasıl etkilendiği, bu kesişmelerin tasarım pratiklerine yansımaları tartışılacaktır.
 


Teknoloji ve Ekolojik Sorunlar


Günümüzde çevresel koşullarda artan ekolojik sorunların teknolojik kökenli olduğu, ya da teknolojinin kullanım biçimlerinden kaynaklandığı öne sürülmektedir. Oturumda, teknoloji, ekoloji ve mimarlık ilişkilerinin bu bağlamda artan önemi tartışılacaktır.
 


Mimarlık ve Teknoloji İlişkilerine Genel Yaklaşımlar


Bu bölüm yukarıdaki sıralama içinde ele alınan yaklaşımlar dışındaki görüş ve tartışmalara açık bildirilerin sempozyumda yer alabilmesi için planlanmıştır.
 
►► www. antmimod.org.tr
 
 
20. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Yapılıyor
 
Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından 20-22 Mart 2008 tarihleri arasında “Erk ve Mimarlık” teması ile düzenlenecek 20. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongre’sinde ele alınacak başlıklar şunlardır:


“Siyasal erk” ve mimarlık: Yasa hazırlayıcılarından, uygulama/ihale sürecine oradan da belediye meclis üyelerine kadar uzanan siyası yapılanma ile mimarlık ilişkisi.


“Ekonomik/parasal erk” ve mimarlık: Yatırımcılar ile mimarlık ilişkisi.


“Toplumsal erk” ve mimarlık: Toplum kuruluşları, meslek örgütleri ile mimarlık ilişkisi.


 
Ayrıca, kongrenin yapılacağı fuar alanında, 19-23 Mart 2008 tarihleri arasında Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve Tüyap Bursa Fuarcılık tarafından “Bursa Yapı ve Yaşam Fuarı” düzenleniyor. Sergiler ve mimarlık öğrencilerine yönelik çalışma atölyeleri de paralel olarak yer alacaktır. Kongreye Mimar Doğan Tekeli, Mimar John Zerzan (ABD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan, Mimar Ebbe Meldgoard (Danimarka), Mimar Ahmet Eyüce ve Mimar Gürhan Tümer konuşmacı olarak katılacaklar.
 
BİLDİRİ SUNUMLARI:


Politik partilerin ideolojileri ve erkin simgesi olarak parti genel merkez binaları: Ankara Örneği / Aslı Çekmiş, Orhan Hacıhasanoğlu


Siyasal Erk ve Yapılı Çevre: Avrupa Birliği’nin Bina Enerji Performansına Dair Yönetmeliği ve Türkiye’deki Etkileri / Ayça Tokuç, Z. Ebru Yıldızber


Mimari Kimlik ve Yerel Yönetimlerin Gücü: Ankara, Keçiören’de Bir Çalışma / Aysu Akalın, Christopher Wilson, İhsan Sezal, Kemal Yıldırım


Politik Angajelerden Kaçış Anlamında Mimari Yapının Entelektüel ve Strüktürel Özü / Bedriye Asımgil
Afet Sonrası Konutlandırma Politikalarını Şekillendiren Erkler / Berna Baradan


Paranın ve Cehaletin Mimarlık Üzerindeki Güç Gösterisi / Berrin Şahin


Sermaye Güdümündeki Kentsel Projeler ve Mimarlık / Gülşen Özaydın, Ebru Firidin Özgür


Erk ve Mimarlık İlişkileri Açısından Parti Merkez Binaları / H. Günseli Demirkol


Esnek Mekân Kavramı Üzerinden İktidar ve Mimarlık İlişkisinin Dönüşümünü Yeniden Düşünmek / H. İbrahim Alpaslan


Marjinal” Olanın Güç savaşı: İstanbul’da Son Dönem Konut Oluşumlarının Postmodern Yüzü / Lerzan Aras, Eser Yağcı


Erk ve Mimarlık / Levent Şentürk


Çoğulcu Demokrasilerde Mimarlığın Kamusal Alandaki Erki / Mehmet Saner


Antik Dünyadan Küresel Çağa Güç ve Mimarlık İlişkisi / Serap Durmuş


Maddi Erkin Bir Tüketim Örgütleme Aracı Olarak Alışveriş Merkezleri ve Ankara Örneği Üzerinde Kentsel Ulaşım Sistemi Üzerine Etkileri / Serkan Güneş, Günseli Demirkol
Siyasi İktidarın Operasyon Alanı Olarak Ankara Kenti / Gökçeçiçek Savaşır, Zeynep Tuna Ultav


Cumhuriyet Mimarlığının İdeolojik Çerçevesi ve Tarım Yerleşkeleri / Özlem Arıtan


Siyasal Ekonomik Erk İlişkileri Paralelinde Günümüzdeki Mimarlık Dili / Tülin Görgülü, Ebru Erdönmez, Selim Ökem
Mimarlıkta Yurttaş Katılımı / Arda Sander


 
POSTER SUNUŞLARI:


İletişim Süreci Kapsamında Kullanıcı-Mekân Etkileşimi / Beria Günal Bayizitlioğl


Erklerin Diyarbakır Surları Oluşum Evrelerindeki Etkileri / F. Demet Aykal, Derya Çakır Aydın
Tüketim Kültürü ve Beraberinde GetirdiğiTüketim Mekânlarının Kentsel Örüntü Üzerindeki Etkileri’nin Alışveriş Merkezleri Özelinde İncelenmesi / Z. Ebru Yıldızber, Ayça Tokuç


Mimarlık ve Erk: Konya’da Son Yetmiş Yılda Değişen Kültür ve Mimari / Mine Ulusoy, Ebru Erdoğan


Yapıları Biçimlendiren Çevresel Erkler ve Bursa İçin Örnek Tasarım / Özge Çalışkan, Tülay Esin


Türkiye’de Gecekondu Alanlarında Kentsel Dönüşüm Projeleri: Ankara Dikmen Vadisi Örneği / Başak Kuyumcu
Türkiye’de Yaşanan Kentsel Ayrışma ve Ortaya Çıkan Mekânlar: İstanbul Örneği / Şengül Yaçınkaya Erol, Kıymet Sancar


Ekonomik ve Siyasal Erklerin Mimariye Biçim Vermesine Bir Örnek: Urartu Tuşpa (Van) Kalesi / Yaşar Subaşı Direk, Şahabettin Öztürk


 
►► www.bursamimar.org.tr
 
 
UIA Torino GMA RADYO Programı Yayına Başladı:
Günaydın Mimarlık”
 
İtalyan Mimarlar, Planlamacılar, Peyzajcılar ve Korumacılar Konseyi (CNAPPC) tarafından 29 Haziran–3 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenecek olan UIA 2008 Torino Dünya Mimarlık Kongresi kapsamında hazırlanan Günaydın Mimarlık (Good Morning Architecture) GMA Mimarlık Radyosu test yayımına başladı. Güncel mimarlık haberleri, röportajlar, mimarlık okulları ile diyaloglar ve ünlü mimarlarla tartışmaların yer aldığı radyo programı internet üzerinden ya da podcast olarak dinlenebiliyor. Radyo yayınına ulaşmak için www.gma-radio.com adresi kullanılıyor.
 
►► www.uia2008torino.org

 
Mimarlık Vakfı Mimarların Sigorta Gereksinimlerine Yeni Seçenekler Sunuyor
 
Mimarlık Vakfı, MİV İktisadi İşletmesi yoluyla mimarlara, profesyonel, kurumsal ve bireysel sigorta gereksinimlerini bugüne kadar olanlardan çok daha yetkin biçimde karşılayabilecekleri yeni bir brokerlik hizmet yelpazesi sunuyor. Bilindiği gibi brokerlik müessesesi, acenteler gibi sigorta şirketlerinin değil sigortalıların temsilcisidir. Böyle olduğu için de, sigorta şirketi için iyi olanı değil sigortalı için iyi olanı bulmakla yükümlüdür. Sigorta alanındaki çözüm ortağı Ada Broker Ltd. ile birlikte, Mimarlar Odası'nın aidatlarını ödeyen üyelerine yaptırdığı kaza sigortasına deprem riskini ekleyerek fakat buna karşılık sigorta şirketine ödenen primi % 25 düşürerek iki yönlü bir avantaj sağlanmıştı. Vakıf, mimarların mesleki çalışmalarında en önemli sigorta gereksinimi olan mesleki sorumluluk sigortasından diğer bütün alanlardaki sigorta sorunlarına kadar, başta Mimarlar Odası üyeleri olmak üzere bütün meslektaşları ve yakınlarını aydınlatmayı, her tür sigorta taleplerine hasar öncesi, sırası ve sonrasında en güvenilir, hızlı, ekonomik ve farklı çözümler getirmek için çalışmalar yürütüyor.
 
Bilgi için:
T: 0.212.253 45 35 (pbx)
E: mivisletme@gmail.com
www.mimarlikvakfi.org.tr
 
 
İklim Değişikliği ile Savaşmak için RIBA’dan Kılavuz Kitaplar
 
İngiliz Mimarlar Kraliyet Enstitüsü (RIBA) bir süredir, “İklim Değişikliğiyle Savaş Programı” kapsamında kılavuz kitap ve belgelerin hazırlığını yürütüyor. Bütün mimarları düşük karbonlu binalar yapmaya teşvik etmek amacıyla hazırlanan bu kılavuz serisi kapsamında 3 kitap yayımlandı:


İklim Değişimi Hakkında (İklim değişimi ve yapılı çevre hakkında detaylı bir brifing)


Düşük Karbon Tasarım Araçları Kılavuzu


Düşük karbon Standartları ve Bütçelendirme Metotları Kılavuzu


Diğer üç kılavuz kitabın ise 2008 başlarında yayımlanması düşünülüyor.
►► www.architecture.com/
 
 
Türk Yapı Sektörü Raporu 2007 Yayımlandı
 
Yapı-Endüstri Merkezi’nin inşaat ve yapı sektörüne yön veren çalışmalarından biri olan “Türk Yapı Sektörü Raporu 2007” yayımlandı. Yapı-Endüstri Merkezi Araştırma Bölümü’nün (YEMAR) yürüttüğü çalışma, büyük ölçüde yerli sanayiye dayanması, deneyimli personel ve teçhizata sahip olması, fazla sermaye gerektirmemesi ve teknolojik bilgi birikimi gibi özellikleri ile büyük bir potansiyeli bünyesinde barındıran ülkemiz inşaat sektörünün durumunu ekonomi verileriyle ortaya koyuyor. Rapor kapsamında, Türkiye ekonomisinin 2006- 2007 yıllarında sürdürdüğü genel seyir incelenirken, ekonomist Hurşit Güneş’in de Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörü hakkında görüşlerine yer veriliyor. Raporda inşaat sektörünün ekonomi içerisindeki yeri ve gelişimi, kamu yatırımları ve özel yatırımlar, istihdam, sektördeki yasal oluşumlar ve sektörün sorunları konularına değiniliyor. Ayrıca, konut, konut dışı bina ve altyapı yatırımları ayrı başlıklar halinde sunularak, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ile yapı sektöründe son iki yılda gerçekleşen yasal düzenlemeler ayrıntılı olarak ele alınıyor. Teknik müşavirlik hizmetleri ve yabancı sermaye girişi konularına da yer verilen raporda, ayrıca, inşaat malzemeleri sanayisinin genel durumu, üretim, kapasite, tüketim, dış ticaret verileri güçlü yönleri ve sorunlarıyla inceleniyor. Rapor, YEM Kitabevi’nde ve kitabevinin internet sitesi www.yemkitabevi.com adresinden satışa sunuldu.
 
 
 
 
 
 
Uluslararası YAPI 2008 İstanbul Fuarı
 
Yapı-Endüstri Merkezi’nin bu yıl 31.sini düzenlediği Uluslararası YAPI/TURKEYBUILD 2008 İstanbul Fuarı, 30 Nisan–4 Mayıs 2008 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. 1978’den bu yana sürdürülen İstanbul Fuarı, bu yıl da 60.000 m2 alanda, üretim alanlarına göre gruplanmış 10 ayrı salon ve açık alanda gerçekleşecek. Bu yıl, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın desteği ile fuara 23 yabancı ülkenin inşaat yatırımlarından sorumlu alım heyetinin katılımı gerçekleşecek. Heyetlerin katılımı Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğünde, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) ile Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) organizatörlüğünde gerçekleştirilecek. Azerbaycan, Beyaz Rusya, BAE, Bahreyn, Gürcistan, Irak, İran, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Moldova, Mısır, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Suriye, Tacikistan, Ukrayna, Omman Sultanlığı, Ürdün ve Yemen’den fuara katılacak alım heyetlerini daha önceki yıllarda olduğu gibi, Türk Yapı Sektörü’nün uluslararası alandaki faaliyetlerine olumlu katkılar sağlayacağı belirtiliyor.
 
►► www.yemfuar.com
 
 
Dünya Tarihi Kentler Birliği Konferansı Konya’da
 
Bu yıl on birincisi düzenlenecek olan Dünya Tarihi Kentler Birliği Konferansı, 10-13 Haziran 2008 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilecek. “Tarihî Kentlerde Yaşayan Kültürel Miras” teması altında yapılacak olan konferans, Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
 
Bilgi için:
T: 0.332.352 81 11
F:0.332.352 67 77
www.leaguehistoricalcities-konya.com
 
 
Kahramanmaraş Kültür Parkı Ulusal Mimari Proje Yarışması Sonuçlandı
 
Kahramanmaraş kent merkezinde bulunan alan için “kültür parkı” teması çerçevesinde, çevre değerlerini gözeten, kentin gereksinimi olan yeşili olabildiğince içine alan, insan ölçeğine görsel ve fiziksel olarak duyarlı, açık ve kapalı mekânlarla kentlinin farklı gereksinimlerine yirmi dört saat yanıt verebilen bir projenin elde edilmesini amaçlanıyordu. Ödüller ve sahipleri şöyle belirlendi:
 
1. ÖDÜL
Özgür BİNGÖL, İlke BARKA, Emre SAVGA
Danışmanlar: Nermin TİRBEN, A. Günkut BARKA
Yardımcı: Tuba TÜRKMEN

2. ÖDÜL
T. Nur ÇAĞLAR, Zehra AKSU, Adnan AKSU, Nihat EYCE
Yardımcılar: Atilla AKSU, Serkan NURMAN, Vasili ZLATOVCEN
 
3. ÖDÜL
Mustafa YILDIZ
Yardımcılar: Necip GÜVEN, Buğra YERLİKURT
 
1. MANSİYON
Kumru ALPAYDIN
Yardımcılar: Necdet BEKER, İlke SENLİ, Mercan DOĞAN, Erhan COŞKUN
 
2. MANSİYON
Umut İNCİ, Esmahan Devran İNCİ
 
3. MANSİYON
Zeki ŞERİFOĞLU, Kağan KILIÇ
Yardımcılar: Bedia ÖZTÜRK, Cengiz AYYILDIZ, Rahmi GÜMRÜKÇÜ
 
4. MANSİYON: Mehmet ALBAYRAK, Orçun KÖKEN, Volkan DAĞLI
Yardımcılar: Selami EKİNCİ, Çiğdem ÇÖREK
 
5. MANSİYON
İlhami KURT, Adnan TİTİZ
Danışmanlar: Hasan ŞENER, Cafer BOZKURT
Yardımcılar: Hasan YİRMİBEŞOĞLU, Rukiye ERYAŞAR
 
SATINALMA
Derya EKİM ÖZTEPE, Ozan ÖZTEPE
Yardımcılar: Ali ÇALIŞKAN, Feyzi MARİZOĞLU, Altuğ COŞKUNER
 
SATINALMA
Nimet AYDIN, Kezban DÜZDAĞ
Yardımcılar: Seda AYDIN, Ali DÜZDAĞ, Mevlüde GERVAN, Tuğrul BÜYÜKKÖKEN, Gülcan KAYA, Ebru ÖZTÜRK, Sibel KALAYCI, Levent DARI
 
SATINALMA
Fatih BABAOĞLU
 
SATINALMA
Mehmet Zafer ÜNAL
Danışman: Bike ÜNAL
 
SATINALMA
Murat CELLAT, Kazım TÜRKSÖZ, Ayhan ABANOZCU, Sinem BULTAN, Ecevit YILDIZ
Yardımcılar: Esra Önem CELLAT, İdil TÜRKSÖZ
 
SATINALMA
Cemal ERCAN, Murat PARLAK
Yardımcılar: M.Selim SANCILI, Eren Bora ERCAN, Zeynep YILMAZ
 
SATINALMA
Adnan URAL, Belemir GÜZER, S. Gül İŞLEK
Yardımcılar: Simtaç HOCAOĞLU, Ayşe Şebnem ARBAK, Sevil YILMAZ, Serra Sezin BEKTAŞ, Nejat SEMERCİ, Murat SALCIGİL
 
SATINALMA
Sezai Tuğrul AGUN
Yardımcı: İ.Erol CEYHAN

SATINALMA
Can ŞİMŞEK
Danışmanlar: Metin ŞİMŞEK, Cem ŞİMŞEK, Ebru ERSOY
 
SATINALMA
Cihan Sinan BOSTANCI, Emrah ÇETİNKAYA
Yardımcılar: Hakan KOCA, Ali Rıza Çağatay GÜZEL
 
 
Kayseri İç Kalesi’nin Korunarak Kültür ve Sanat Ortamına Dönüştürülmesi İki Kademeli Ulusal Mimarlık Yarışması
 
Kayseri Belediyesi Başkanlığı, Kayseri İç Kalesi’nin korunarak, yakın çevresiyle birlikte “yapılı çevre”, “ulaşım” ve “kentsel odaklar” açısından irdelemesi ve geleceğe yönelik yeni yorumlar, yeni açılımlarla ve kent yaşamına yeni dinamikler katabilecek görüş ve önerilerle dönüştürülmesi amacıyla, serbest, ulusal ve iki kademeli bir mimarlık yarışması açtı. Yarışmanın birinci kademesi için son teslim tarihi 18 Nisan 2008. İkinci etap teslim tarihi ise Eylül 2008. Asli jüri üyeleri, Sevgi Lökçe, Nuran Zeren Gülersoy, Yegan Kahya, Haluk Pamir, Seyit Mehmet Polat, Ali İhsan Ünay, Yıldırım Yavuz’dan oluşuyor.
 
Birinci Kademede Verilecek Ödüller:
Jüri tarafından yeterli görülen altı 6 proje ikinci aşama için değerlendirmeye alınacak, bu aşamada ödül olarak her proje sahibine 30.000’er YTL verilecektir.
 
İkinci Kademede Verilecek Ödüller:

1. Ödül


: 50.000 YTL
2. Ödül


: 40.000 YTL
3. Ödül


: 30.000 YTL
Mansiyon


: 20.000 YTL
Mansiyon


: 20.000 YTL
Mansiyon


: 20.000 YTL

Bilgi için:
Ulusal Mimarlık Yarışması Raportörlüğü
A: Mustafa Kemalpaşa Bulvarı No:15 38010 Kocasinan, KAYSERİ
T: 0.352.207 16 56 / 207 16 41
E: kayserikaleyarismasi@hotmail.com
http://www.kayseri-bld.gov.tr/
 
 
Uluslararası Bauhaus Ödülü 2008
 
Uluslararası Bauhaus Ödülleri 2008 kapsamında, evsizler, göçmenler, işsizler, çok çocuklu aileler, emekliler ve alt gelir grubuna ait bireyler için üretilmiş ve asgarî barınma koşulları ve konut politikaları oluşturmayı hedefleyen tasarım, plan, kavram, model ya da senaryoların katılımına açık olan yarışma günümüz koşullarında bu alanlarda üretilmiş projeleri değerlendirecek. Son beş yıl içerisinde geliştirilmiş olan tasarım fikirleri, araştırma projeleri ya da filmler ile katılmak için son tarih 31 Mart 2008.
 
Bilgi için:
T: (+49) 340 6508250
E: service@bauhaus-dessau.de
www.bauhaus-award.de/
 
 
3. Schindler Öğrenci Yarışması 2007/08: “Herkes için Erişim”
 
İki yılda bir düzenlenen ve Avrupa’dan farklı üniversitelerin katılımları ile gerçekleşen Schindler Öğrenci Yarışması’nın bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Türkiye’nin ilk kez bu yıl dahil olduğu “Herkes için Erişim” temalı yarışma kapsamında bu yıl, Viyana’daki boş bir kamusal alanın fiziksel engelliler gözetilerek düzenlenmesi isteniyor. Yarışma, herhangi bir Avrupa üniversitesinde, lisans düzeyinde son sınıfta okuyan veya yüksek lisans eğitimi alan tüm öğrencilere açık. Şehir planlama ve mimarlık alanlarını kapsayan yarışmada, geleceğin tasarımcılarından ayrıca engelli kişilerin rahatça ulaşımı için çözümler üretmeleri de bekleniyor. Katılımcıların projelerinde şu dört unsura yer vermeleri gerekiyor: Kamuya açık konut alanları, bir kültür ve toplantı merkezi ile nehir kenarında açık hava spor merkezleri de bulunan bir park. Amaçlanan ise şu üç kriterin karşılanması: Yaşam kalitesi, sürdürülebilirlik ve ekonomik açıdan uygulanabilirlik, çevresel ekonomi. Son başvuru tarihi 25 Nisan 2008. Projelerin 1 Ağustos 2008 tarihine kadar teslim edilmesi gerekiyor.
 
►► www.schindleryarisma.com

Bu icerik 5250 defa görüntülenmiştir.