340
MART-NİSAN 2008
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY
TÜRKÇE ÖZET
YAYINLARKÜNYE

YAYINLAR

GAZİANTEP / “KÜLTÜREL DEĞİŞİM VE MİMARLIK”

Yay.Haz. Derin İnan, Ocak 2008, Mimarlar Odası Yayınları, Mimarlık ve Kent Buluşmaları

Dizisi, Ankara; 118 sayfa.

 

Mimarlar Odası’nın hazırladığı “Türkiye Mimarlık Politikası” metninin zenginleştirilerek son haline getirilmesi sürecinde önemli bir paylaşım ortamı yaratan Mimarlık ve Kent Buluşmaları’nın dördüncüsü 12-13 Mayıs 2007’de Gaziantep’te “Kültürel Değişim ve Mimarlık” teması ile gerçekleştirildi. Zengin tarihsel birikime ve yaşam kültürüne sahip olan bu kent, özellikle 1980’lerden sonra yaşadığı sanayi gelişmesiyle başlayan büyüme nedeniyle, hızlı bir kültürel değişim yaşadı. İç göçlerle beslenen ve günümüz dünyasına ayak uydurmaya çalışan bu coğrafyanın yaşadığı deneyim olumlu ve olumsuz yanlarıyla bu buluşmada ele alındı. Bu yayınlarla, hem Türkiye Mimarlık Politikası’na bir girdi, hem de ülkenin mimarlık gündemi için yerel ve genel sorunların beraberce tartışıldığı önemli bir belge oluşturulması amaçlanıyor.

 

DALAMAN HAVALİMANI / DALAMAN AIRPORT

Kasım 2007, YEM Yayın, İstanbul, Türkçe / İngilizce, 304 sayfa

 

Dalaman Havalimanı için 1999 yılında açılan ulusal yarışma, Emre Arolat ve Bünyamin Derman’ın projesinin birinci seçilmesi ile sonuçlandı. Yarışmalar sonucu elde edilen projelerin çoğu zaman hayata geçirilmediği ya da geçirildiğinde bile kazanan proje ile oldukça uzak noktalara düşen uygulamaların olduğu ülkemizde, yarışma ile elde edilen bir yapının sürecini, özellikle de bir yayın ile izlemek oldukça heyecan verici. Kitap, 1999 yılında başlayan ve 2006’da biten bir mimarlık serüveninin, bir projenin monografisi... Kitap, yaşanan uzun soluklu öyküyü, mimarlarının kaleminden aktarıyor. Emre Arolat ve Gonca Çırakoğlu’nun Dalaman Havalimanı serüvenini samimi bir dille anlattıkları kitap önemli bir deneyim aktarımı oluşturuyor. Kitap, yedi yıl boyunca yarışma için kurulan ortaklıklardan tasarım ve projelendirme çalışmalarına, işverenle ilişkilerden, şantiye koordinasyon toplantılarına, şantiye denetim çalışmalarına kadar kısaca başarılanları da başarılamayanları da dile getiriyor. Temmuz 2006’da açılışı yapılan terminal, Architectural Review dergisi “Emerging Architecture” Ödülleri kapsamında övgüye değer yedi projeden biri olmuştu.

 

 

BİR MİMARİ DENEYİM: TRABZON VE SARAJEVO’DA MAHALLE

Halil İbrahim Düzenli, ed., Ekim 2007, KTÜ Yayını, Trabzon, Türkçe / Boşnakça, 238 sayfa.
 
Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Sarajevo Üniversitesi mimarlık fakültelerinin birlikte Şubat–Haziran 2007 tarihleri arasında Saraybosna ve Trabzon’da yürüttükleri atölye çalışması bir sergiyle sonlandırılmış. Kitap, bu serginin bir katalogu niteliğinde. 38’i mimarlık öğrencisi, 12’si öğretim üyesi, 50 kişinin her iki kentte karşılıklı alan çalışması yaparak aktif olarak çalıştığı proje, sinkretestik (kökünü kültürden alan çağdaş) toplu konut tasarımını içeriyor. Bosna-Hersek ve Türkiye’nin geleneksel yapı stokunun önemli bir bölümünü Osmanlı konut yerleşimlerinin oluşturduğu saptamasıyla, bu tarihsel ortaklık üzerine kurgulanan projeler biraraya getirilmiş. Yürütücülerin değerlendirme yazıları ve proje sahiplerinin tanıtım yazıları, projeleri daha iyi kavrama ve anlamlandırmamıza yardımcı oluyor.
 
ŞEVKİ PEKİN - MİMARİ ÇALIŞMALAR
Şevki Pekin, Ağustos 2007, İstanbul, 164 sayfa.
 
Şevki Pekin’in 1975 yılından bugüne Türkiye’de sürdürdüğü mimarlık pratiğinin ürünlerinden bir seçki, yayın hazırlığını ve tasarımını mimarın üstlendiği bir katalogda biraraya getirildi. Çalışmalar, siyah beyaz büyük fotoğraflar ve ona eşlik eder nitelikte küçük ölçekli plan/kesit/cephe çizimler ve bazen de eskizlerle aktarılıyor. Çalışmaların üretim ve yapım tarihleri ve tasarım süreçleri hakkında kısa notlar kitabın sonunda yer alıyor. Yazar, kitabın önsözünde metnin içeriğini şu sözlerle anlatıyor: "Bu kitapta sunulan mimari yapı ve projelerin temelini oluşturan bu düşünceler 1966-1973 yılları arasında oluştu. Yukarıda yer alan yazılar bazen sancılı bazen keyifli günlerde tutulmuş düşünce notlarının bir kısmının elverdiğince değiştirilmeden yeniden yazılmış halidir… Yazılanlara eşlik eden çizim ve projeler o yıllarda mimari korkular ve mimari keyif ile yapılmış çalışmalardır." Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Viyana Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Okulu'na devam ederek 1973 yılında mezun olan Şevki Pekin, 1966-1974 yılları arasında Viyana'da mimarlık mesleğini sürdürdü. 1974 yılında Türkiye'ye döndükten hemen sonra kendi mimarlık ofisini kurdu. Pekin, 1996 yılında “Bodrum’da Ev, 1983” ile Yapı Dalı’nda ve “Vakko Ek Tesisi, İstanbul, 1989” ile Proje Dalı’nda; 2000 yılında “Kocaeli Sanayi Odası Sosyal Tesisi, 1999” ile Yapı Dalı’nda; 2002 yılında “Ahşap Heykel Müzesi, Değirmendere, İzmit, 2001-2002” ile Proje / Düşler-Düşünceler Dalında Ulusal Mimarlık Ödülü sahibidir.
 
 
 
 
Ruşen Keleş’e Armağan Dizisi 1:
KENTBİLİME ADANAN BİR YAŞAM: Ruşen Keleş
 
Ruşen Keleş’e Armağan Dizisi 2:
KENT VE PLANLAMA: Geçmişi Korumak, Geleceği Planlamak
 
Ruşen Keleş’e Armağan Dizisi 3:
KENT VE POLİTİKA: Antik Kentten Dünya Kentine
 
Ruşen Keleş’e Armağan Dizisi 4:
YERELLİK VE POLİTİKA: Küreselleşme Sürecinde Demokrasi
 
Ruşen Keleş’e Armağan Dizisi 5:
ÇEVRE VE POLİTİKA: Başka Bir Dünya Özlemi
 
Ruşen Keleş’e Armağan Dizisi 6:
DEMOPKRASİ VE POLİTİKA: Hukuk Yönetim ve İktisat Üzerine
 
Ayşegül Mengi, Ed., Ekim 2007, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
1-334 sayfa / 2-485 sayfa / 3-306 sayfa / 4-330 sayfa / 5-339 sayfa / 6-486 sayfa.
 
 
Sevgili Hocamız Prof. Dr. Ruşen Keleş'in 1999 yılında emekli olmasının üzerinden altı yıl geçtikten sonra, hocamız için bir armağan çıkarma çalışmasına ancak 2005 yılı Nisan ayında başladık. Bu kadar gecikmemizde, hocamıza yakışacak kapsamda ve mükemmellikte bir kitap çıkarmanın ön hazırlığının yanısıra, hocamızın hareketliliği ve hiç emekli gibi olmayışının da büyük rolü oldu.
 
Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin köklü ve vazgeçilmez geleneklerinden bi­risi olan emekli hocalar için armağan yayımlama geleneğini sürdürerek Nisan 2005'te kolları sıvadık. Ancak hocamızın ulusal ve uluslararası bi­lim çevrelerinde gördüğü ilgi, sevgi ve saygı nedeniyle yaptığımız çağrı sonucu, o kadar geniş bir katılımla karşılaştık ki, sözkonusu kitabın alışıl­dık "armağan kitap" boyutlarım aşacağı daha başlarda belli oldu. "Armağan"a katkı için konu sınırlaması, görev ya da unvan ayrımı yapmadık. Hocamızı tanıyan, seven, saygı duyan arkadaşları, meslektaşları ve öğren­cileri onun için birer yazı hazırladılar. Bu yazılar ya hocamızla ilgili anı­ları, onun hakkında düşündükleri ve hissettikleri ya da bilimsel yazıla­rıydı.
 
Yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın sonunda, Prof. Ernst Reuter ve Prof. Fehmi Yavuz gibi, kentbilimin, hatta onlardan bir adım daha ileri gide­rek, kentbilimin Türkiye'de bir sosyal bilim dalı olarak yerleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunan hocamıza küçücük bir teşekkür niteliğinde altı kitaptan oluşan bu armağan dizisi ortaya çıktı. Elli yıldan bu yana kentleşme, yerel yönetimler ve çevre politikaları alanında öncü çalışmalarıyla yol gösterici olan saygın bir bilim insanı için hazırlanan bu armağan, kapsam ve hacmi ile bir "ilk" oldu.
 
"Kentbilime Adanan Bir Yaşam: Ruşen Keleş" başlıklı birinci kitapta, hocamızın yaşamöyküsü, yayınları ve onun için yazılanlara yer verdik. Kentsel politikalar alanındaki yazıların yoğunluğu nedeniyle ikinci ve üçüncü kitapları bu konuya ayırdık, ikinci kitapta, "Kent ve Planlama" başlığı altında kentsel koruma, kent planlaması, arsa ve konut politikasına ilişkin yazılar yer aldı. Yine, "Kent ve Politika" başlığını taşıyan üçüncü kitap ise küreselleşme ve kent, tarihsel süreçte kent ve kent incelemeleriy­le ilgili yazıları içerdi. Dördüncü kitaba, "Yerellik ve Politika" adını ver­dik. Bu kitabın ana konulan, yerel yönetimler, bölgesel gelişme, kentsel yaşam, kentsel toplumsal hareketlerdir. Beşinci kitap, "Çevre ve Politika" adıyla çevre politikalarına ilişkin yazılardan oluştu. Çevreci düşünce ve çevreci hareketler ile kimi alanlardaki çevre sorunları, çeşitli yazarlar ve akademisyenler tarafından bu kitapta ele alındı. "Demokrasi ve Politika" başlıklı altıncı ve son kitapta ise kamu yönetimi, hukuk, iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, eğitim, bilim, sanat alanında yazılmış bilimsel yazıları biraraya getirdik. Yazıları, yazarların soyadlarını göz önünde bulundurarak alfabetik olarak sıraladık. Yabancı dillerde yazılmış yazılan, Türkçe çevirileri ile birlikte okuyucuya sunduk.
Prof. Dr. Ayşegül Mengi
Editör
(Kitabın sunuşu daraltılarak alıntılanmıştır.)

Bu icerik 3892 defa görüntülenmiştir.