347
MAYIS-HAZİRAN 2009
 
MİMARLIK'TAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA
Tasarıma Kapsayıcı Yaklaşım:
HERKES İÇİN TASARIM

YAYINLAR

MİMARLIK MÜZESİNE DOĞRU ADIM ADIM


İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY


TÜRKÇE ÖZETKÜNYE
YARIŞMA

Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım Ve Mimari Proje Fikir Yarışması

Uludağ Milli Parkı I. Ve Iı. Gelişim Bölgeleri

Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün, Uludağ Milli Parkı I. ve II. Gelişim Bölgeleri’nin ulusal ve uluslararası düzeyde işlevsel ve estetik açıdan, koruma ilkeleri ve koruma-kullanma dengesi gözetilecek şekilde iyileştirilmesine yönelik tasarım ilkelerinin ortaya koyulması, bu bağlamda peyzaj planlama, kentsel ve mimari tasarım fikirlerinin üretilmesi amacıyla açtığı yarışma sonuçlandı. Jüri, değerlendirmeye aldığı 20 proje arasından, 3 ödül ve 5 mansiyon ödülü verdi.

(Yarışma raportörlüğü, jüri raporunu iletmediği için dergide yer verilememiştir.)

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ


R. Müfit Akbulut

(Uludağ Yatırımcılar Birliği Genel Müdürü),


Hakan Koyunlular

(Bursa B. Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı),


Zerrin Ebren

(Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Mustafa Eldemir

(İnşaat Mühendisi, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı)

Nilüfer Akıncıtürk

(Mimar, Prof. Dr., UÜ Mimarlık Bölümü)

Neslihan Dostoğlu

(Mimar, Prof. Dr., UÜ Mimarlık Bölümü)

Alper Çabuk

(Peyzaj Mimarı, Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)

Jülide Tamzok

(Mimar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Gen.Md.)

Hakan Bebek

(Harita Müh., Bursa İl Özel İdaresi, İmar ve İskân D.Bşk.)

Murat İlkme

(Şehir Plancısı, Şehir Plancıları Odası, Bursa Şubesi YK Sekreteri)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ


Mahir Küçük

(Orman Mühendisi, Dr., Çevre ve Orman Bakanlığı Müs.Yrd.),


Nilgül Karadeniz

(Peyzaj Mimarı, Doç. Dr., AÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü),


Adnan Gencer

(Orman Müh., Bursa Çevre ve Orman İl Müdürlüğü),


Serpil Yıldırım (Mimar, Bursa İl Özel İdaresi İmar ve İskân D.Bşk.)

RAPORTÖRLER


Gencay Serter

(Şehir Plancısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Gen.Md.),


Selçuk Özmen

(Peyzaj Mimarı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Gen.Md.),


Müge Altınalan

(Şehir Plancısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Gen.Md.)

1. ÖDÜL   

OKTAN NALBANTOĞLU peyzaj mimarı,

UFUK ERTEM mimar,

OKAN CAN şehir plancısı,

TUĞBA AKYOL peyzaj mimarı

Yardımcılar: Sevgi Çalı, Emrah Yılmaz, Ozan Hatipoğlu, Onur Ateş, Metehan Koyaş, Abdullah Akagündüz

PROJE RAPORUNDAN

Parkın doğal ve kültürel peyzaj değerlerini korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere yönetim ve uzun dönemli stratejik planlar hazırlanmalıdır. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken konular şöyle sıralanabilir:

  • Alan bütününde endemik doğal bitki türlerine hiçbir şekilde zarar verilmemelidir. Bu türler toplanmamalı, sökülmemelidir.

  • Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kesin koruma altına alındığı alanlarda ve genel güvenlik açısından girilmesi sakıncalı bölgeler ve yerlerde turlara izin verilmemelidir.

  • Turlar esnasında faunanın zarar görmesine müsaade edilmemelidir.

  • Milli Park bütününde çok sayıda su kaynağı mevcuttur. Su kaynaklarının korunması ve kirlenmelerinin önlenmesi amacıyla konaklamalı olarak düzenlenecek turlarda, kamp yerleri su kaynaklarının uzağında (en az 300 metre) yer almalıdır.

  • Günübirlik kullanım alanlarında ve kamp alanlarında gürültü oluşturacak etkinliklere yer verilmemeli, bu alanlarda ateş yakılmasına izin verilmemelidir.

  • Alanda yer alacak etkinlikler ve alan kullanım kararları oluşturulurken alanın taşıma kapasitesi belirlenmeli ve taşıma kapasitesinin üstünde insan sayısına izin verilmemelidir.

2. ÖDÜL

MURAT BEKTAŞ peyzaj mimarı,

MURAT MEMLÜK peyzaj mimarı,

ÖZGE ÖZDEMİR peyzaj mimarı,

GÜNİZİ MEMLÜK mimar,

BURÇAK ÜZEL şehir plancısı

PROJE RAPORUNDAN

ULUDAĞPARK, ana ulaşım arterleri olan hava ulaşımına ve şehirlerarası karayollarına yakınlığı sayesinde rakiplerine oranla daha avantajlı konumdadır. Ulaşım sağlanırken dağ yolunun ekolojik değerlerini korumak amacıyla genişletilmemesi, teleferik hattının önemini artırmıştır. Mevcut teleferik hattının yenilenmesi ve modernizasyonu ile dağ yolundaki araç yoğunluğu azaltılarak çevreye saygılı ulaşım sistemi tercih edilmiştir. Mevcut durumdaki yapı çevresindeki yetersiz otopark alanı ile Uludağ’a gerektiği kadar hizmet verememektedir. Teferrüç bölgesindeki teleferik istasyonu yakınında oluşturulacak, yaklaşık 1000 araçlık otopark alanı ile park sıkıntısının çözülmesi planlanmıştır. […] ULUDAĞPARK, hazırlanan proje ile sadece kış aylarında değil tüm yıl kul­lanılabilen bir merkez olacaktır. Zengin doğal değerleri, tüm yıl yeşil vadileri, buzul gölleri, yalçın kayalıkları, tarihî Osmanlı köyleri, Bursa'daki camiler, medreseler, türbeler ve manastırları ile misafirlerine farklı tatlar sunan merkez olacaktır

3. ÖDÜL

CAN KUBİN şehir plancısı,

ZEYNEP ERAYDIN şehir plancısı,

ORÇUN ERSAN mimar,

DERYA DUMAN peyzaj mimarı,

BERK KESİM şehir plancısı,

AHMET POLAT, şehir plancısı

Danışman: Oytun Deliktaş

Yardımcılar: Halis Özkan, Mehmet Erol, Burcu Polat

PROJE RAPORUNDAN

Uludağ Milli Parkı sınırları içeris­inde altı temel aktivite yer almaktadır: Kış sporları (1.ve 2 . gelişim bölgeleri), doğa yürüyüşleri ve trekking, zirve tırmanışı, kamping ve izcilik, günübirlik dinlenme ve piknik, dağ bisikleti turları. Bunların yanısıra yakın çevresinde rafting için uygun akarsular yer almaktadır. Alanın mevcut kullanımları incelendiğinde I. ve II. gelişim bölgeleri özellikle aktif olarak kullanılan, kış sporlarının yoğun olduğu odak noktası olduğu göze çarpmaktadır. […] Projenin genel konsepti, kuzey güney doğrultusunda farklılaşan fiziksel ve görsel yapının koruma-kullanma denge­si gözönünde bulundurularak, doğu-batı doğrultusunda oluşturulan ağırlık ekseni üzerinde toplanması ve üzerindeki odak noktalarından servis sağlanmasıdır. Odak noktaları bazlı çalışan bu sistemler içerisinde farklı işlevler (kamping, piknik, yürüyüş gezi rotaları, seyir ve dinlence alanları, bakı noktaları) barındıran etkinlik çemberleri ile bütünleştirilmiştir. Bu genel kurgu içerisinde yarışma alanı (1. ve 2. gelişim bölgeleri) da eksen üzerindeki odak noktalarından biri olarak çalışmaktadır.

1. MANSİYON

GÖKHAN KULÖZ mimar,

DOĞAN ONUR ARAZ mimar,

OKNUR ÇALIŞKAN mimar,

MURAT YÜKSEL mimar,

M.SALİH ÇIKMAN mimar,

MEHMET ZEYAT HATTAPOĞLU peyzaj mimarı,

JULİDE ALP şehir plancısı

Danışman: Koray Hendekçi

Yardımcılar: Mehmet Düzen, Muhammed Said Uyar, Harun Karabulut

2. MANSİYON

RAMAZAN AVCI mimar,

SEDEN CİNASAL AVCI mimar,

MUSTAFA NECATİ GÜNDÜZ mimar,

ASLIHAN COŞKUN şehir plancısı,

BUKET ERGİN peyzaj mimarı

Danışmanlar: Kenan Bilhan, Doğuş Baldan

Yardımcı: Eda Tuna

3. MANSİYON

SABAHAT ZEYNEP DİNLER mimar,

AHMET VERDİL mimar

Yardımcılar: İrem Yaylalı, Demet Ş.Dinler

4. MANSİYON

SÜLEYMAN AKKAŞ mimar,

AHMET ÇORAPÇIOĞLU mimar,

NİHAL ŞENKAYA AKKAŞ mimar

Yardımcılar: Gökçe Nazan Gündüz, Şehri Kaygısız, Semih Arslan, Utkan Yönter, Begüm Tarakçı

5. MANSİYON

DEVRİM ÇİMEN mimar,

SERTAÇ ERTEN şehir plancısı,

SULTAN GÜNDÜZ peyzaj mimarı

Danışmanlar: Berat Çokal, Emin Kaya

Yardımcılar: Aytun Coşkun, Didem Cengiz, İdil Akyol

Bu icerik 6768 defa görüntülenmiştir.