347
MAYIS-HAZİRAN 2009
 
MİMARLIK'TAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA
Tasarıma Kapsayıcı Yaklaşım:
HERKES İÇİN TASARIM

YAYINLAR

MİMARLIK MÜZESİNE DOĞRU ADIM ADIM


İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY


TÜRKÇE ÖZETKÜNYE

TÜRKÇE ÖZET

ANMA PROGRAMI

Modernist Açılımda Bir Öncü: Seyfi Arkan

Seyfi Arkan’ın Türkiye mimarlığına olan ve çok az tanınan büyük katkısının Mimarlar Odası Anma Programı çerçevesinde ilk değerlendirmesi 9-10 Ekim 2009 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek “Modernist Açılımda Bir Öncü, Seyfi Arkan: Mimarlık–Değişim–Özerklik” sempozyumunda gerçekleştirilecek.

ANMA

Turgut Cansever’le Tartışmak / Cengiz Bektaş

Sinan Ödülü sahibi mimar ve düşünür Turgut Cansever’i 23 Şubat 2009 tarihinde kaybettik. “Meslek yaşamındaki başarılı mimarlık pratiğinin yanısıra, tasarımlarında insanlığın yapısal birikimini yorumlaması, bunu yapıtlarının düşünsel ve felsefi içeriğinde yansıtması” nedeniyle mimarlık dünyamızın en önemli isimlerinden Cansever’i, Bektaş şu sözlerle anıyor: “Turgut Cansever’le ben bugün de sürdürüyorum konuşmalarımı, yaptıkları üzerinden elbette… Tartışacak bir kişiyi bulmak ne önemli. Şu günlerde tanıdığım pek çok kişi bunu arıyor.”

ETKİNLİK

Kamusal Alan Üzerine Doktora Öğrencileri Buluşması / Ceren Sezer

Hollanda Delft Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 19–20 Mart 2009 tarihlerinde “kamusal alan” üzerine çalışan doktora öğrencilerini biraraya getiren bir uluslararası buluşmaya evsahipliği yaptı. Buluşmanın amacı, “kamusal alan” konusunda çalışan araştırmacılar arasında bilgi alışverişi sağlamak ve doktora düzeyindeki disiplinlerarası ortak projelere önayak olmaktı.

Enerji ve Çevre Duyarlı Bir Mimarlık Üretimi: Baumschlager-Eberle Mimarlık Ofisi / Rüksan Tuna

Avusturyalı Baumschlager-Eberle Mimarlık Ofisi’nin son dönem işleri Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde sergilendi, bu kapsamda Türkiye’ye gelen Carlo Baumschlager bir konferans vererek işlerini anlattı. Merkezi Avusturya’nın Lochlau kentinde olan mimarlık ofisinin 6 kentte daha ofisi bulunuyor. 1985 yılında birlikte çalışmaya başladıktan sonra yaptıkları işlerle, içinde işveren ve kentsel tasarım, yapı ödülü de dahil birçok ödül alan ofisin özellikle enerji tasarrufu endişesi taşıyan yapıları ile aldıkları ödüller kayda değer.

ENERJİ DUYARLI MİMARLIK

Binalarda Enerji Verimliliği Paneli: 2017’ye Kadar Her Bina için “Enerji Kimlik Belgesi” Oluşturuluyor / Rüksan Tuna

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün Binalarda Enerji Verimliliği paneli, 26 Şubat 2009 tarihinde Ankara’da gerçekleşti. AB standartlarının uygulanması kapsamında, mevcut binaların tümüne 2017’ye kadar “enerji kimlik belgesi” verileceği vurgulanıyor.

GÜNCEL

Delft TU Mimarlık Fakültesi Uluslararası Mimari Fikir Yarışması’nın Ardından:

Kül, Toz-Duman ve Yine Mimarlık / Alper Semih Alkan

Delft Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Fakültesi binası, 13 Mayıs 2008 tarihinde bir elektrik kısa devresi nedeniyle çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında kuzeybatı kanadı çöken bina, sonrasında birkaç aya yayılan bir dönemde tamamen yıkılarak yeni mimarlık fakültesi için başlayan tartışma ve girişimlere de yol verdi.

DOSYA: Tasarıma Kapsayıcı Yaklaşım: Herkes için Tasarım

Editör: Deniz İncedayı

“Herkes için tasarım” ilk algılamada, mekânda “özürlü” sorunlarına bir çözüm arayışı gibi görünse de, düşünsel temelinde, bunun ötesine geçen bir anlayışı barındırmakta. Birçok usta mimarın eserlerinde de sergiledikleri gibi, herkes için tasarlamak, artı bir fiziksel norm getirmekten öte, kullanıcıyı insanlığın tüm hallerinde düşünebilen niteliğiyle mimarlıkta kamu düşüncesine bağlanabiliyor. Her bireyin kendi yaşam süresi içerisinde çeşitli aşama (bebeklik, çocukluk, yaşlılık vb gibi) veya durumlarda (hastalık, özürlülük, gebelik vb gibi) farklı fiziksel düzenlemelere, standartlara gereksinim duyacağı bu konunun temel çıkış noktası olarak görülebilir. Ancak düşünceyi daha derine taşıdığımızda, “herkes için tasarım” yaklaşımının yaşlı, hasta, özürlü, çocuk vb olma durumlarıyla sınırlı kalmadığı görülmektedir. “Herkes için tasarım” düşüncesiyle mimar, bireyin, kentlinin, yurttaşın mimarlığı ve kentsel mekânı bir “ortak” yaşam alanı olarak değerlendirmesine fırsat vermektedir. Dosya, tasarım alanında dünyada da gündemde olan ve yoğun çalışmalarla desteklenen “kapsayıcılık” düşüncesinin ve “herkes için tasarlamak” fikrinin oluşturulmasını, tartışmaya açılmasını ve bu alandaki gelecek çalışmalara katkı sağlamayı amaçlıyor.

MESLEKİ GELİŞİM

Sürekli Mesleki Gelişimi Yeniden Yorumlamak / Nur Esin

Mimarlar Odası, 2004 yılında aldığı karar ile sürekli mesleki gelişim hareketini başlattı ve kurduğu Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi ile kendi örgütlenme yapısına uygun bir işleyiş modeli arayışına yön verdi. Yazı, SMGM’nin 2009-10 dönemi ve sonrasını hedefleyen eylem planının oluşturulmasına katkıda bulunması amacıyla kamuoyunu bilgilendirmeyi ve süreci tartışmaya açmayı hedefliyor.

YARIŞMA

Bitlis Merkez Hükümet Konağı Binası Mimari Proje Yarışması

Bitlis Hükümet Konağı binasının mimari projelerinin elde edilmesi amacıyla açılan yarışmada jüri, formun temsil niteliği, tasarımın özgünlüğü ve uygulanabilirliği kriterleri doğrultusunda değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

YARIŞMA

Uludağ Milli Parkı I. ve II. Gelişim Bölgeleri Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Fikir Yarışması

Uludağ Milli Parkı I. ve II. Gelişim Bölgeleri’nin ulusal ve uluslararası düzeyde işlevsel ve estetik açıdan, koruma ilkeleri ve koruma-kullanma dengesi gözetilecek şekilde iyileştirilmesine yönelik tasarım ilkelerinin ortaya koyulması, bu bağlamda peyzaj planlama, kentsel ve mimari tasarım fikirlerinin üretilmesi amacıyla bir yarışma açıldı.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

Yok-Mekânlar ve Kimliksizlik: Alışveriş Merkezleri Örneğinde Yok (Çok) Mekân Olgusu / Tülin Vural Arslan

Küreselleşen dünyada bilgi ve insan hareketliliğinin artması, popüler kültürün beğenilerinin yüceltildiği tüketim odaklı bir yaşam tarzının önem kazanması, zaman, mekân ve bağlam arasındaki ilişkileri etkiliyor. Yazar, alışveriş merkezlerinde mekân kimliğinin ve mekânın kullanım senaryosunun kurgulanmasına Auge’nin “yok-mekân” kavramı çerçevesinde eleştirel bir yaklaşım getiriyor.

Büyük Kentsel Projeler Olarak Alışveriş Merkezlerinin İstanbul Örneğinde Değerlendirilmesi / Gülşen Özaydın, Ebru Firidin Özgür

Kente müdahale biçimi olarak “kentsel projeler” ülkemizde giderek yaygınlaşıyor ve kentlerin mekânsal parçalanmasında olduğu kadar, toplumsal katmanların kentsel mekânı kullanma biçimlerinde de belirleyici hale geliyor. Yazarlar, farklı tipolojilere sahip kentsel projeler arasından alışveriş merkezlerine odaklanıyorlar. Büyük alışveriş merkezlerinin kent üzerinde yalnızca rant transferi ile kalmayıp, kentsel doku, erişilebilirlik, kamusal alan kullanımı ve toplumsal ilişkiler açısından etkilerine odaklanıyorlar.

YAYIN DEĞERLENDİRME

Dünya Mimarlığından ve MimarlıkLARın Pazaryeri / Namık Erkal

UIA 2005 İstanbul Dünya Mimarlık Kongresi’nin, “dünya kongreleri arasında öne çıkan zenginliğini” yansıtan ve mimarlık söyleminin çok farklı alanlarından yapılan sunumları, Türkiye mimarlık kamuoyu ile paylaşma süreci uzun erimli oldu. Mimarlar Odası kongreye ilişkin üç kitap yayımladı. “Dünya Mimarlık Kongresi”, “Dünya Mimarlığından: Kuramsal Açılımlar, Düşünceler ve Uygulamalar”, “MimarlıkLARın Pazaryeri: XXII. Dünya Kongresi’nden Şeçme Bildiriler”.

MEA ARCHITECTURA MEA CULPA

Beyaz Bir Tomurcuk Lale Değil, Bir Minare / Gürhan Tümer

“Beyaz bir tomurcuk lâle gibiydi, duruşu öyleydi. […] Ancak, karayolları üzerindeki benzincilerde gördüğümüz, kağıttan yapılmış, tenekeden kesilmiş izlenimini veren, acınası, gülünesi minarelerden de değildi. […] Bilecik’te yani Osmanlı’nın anavatanında, camisini yitirmiş yalnız kalmış zavallı minareler vardır. “Acaba bu da onlardan mıydı?” diye düşündüm…”

Bu icerik 3654 defa görüntülenmiştir.