319
EYLÜL-EKİM 2004
 
MİMARLIK'TAN

UIA 2005 İSTANBUL’A DOĞRU

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: Mesleğe İlişkin Son Dönemdeki Yasal Düzenlemeler Neler Öngörüyor?

  • PORRO
    Gürhan Tümer

    Prof.Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü, Yayın Komitesi ÜyesiKÜNYE
UIA 2005 İSTANBUL’A DOĞRU

TÜRKİYE KONGRELERİ: TRABZON Kongresi Yapıldı

UIA tarafından her 3 yılda bir farklı ülkelerde düzenlenen buluşmanın Türkiye adına evsahipliğini üstlenen Mimarlar Odası, aynı kongrenin ana teması olan “Kentler ve Mimarlık” konusunda yurt düzeyinde ve en geniş katılımla bir düşünsel hazırlığın gerçekleşmesi için “UIA 2005 İstanbul’a Doğru Türkiye Kongreleri”ni gerçekleştiriyor.

Ülke düzeyinde planlanan Türkiye Kongreleri’nde, yörenin kentleşme, kültür, imar ve çevre konuları ışığında, “kentlerimize hak ettikleri değerin verildiği” bir ortamın düşünsel, yasal ve yönetsel öncelikleri tartışılacak; yine her bölge için öne çıkan konuların, sorunların ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle birlikte, 2005 İstanbul Dünya Mimarlık Kongresi’ne taşınacak ulusal görüşler ve tezlerin olgunlaştırılması amaçlanıyor. İlki Haziran ayında Konya’da yapılan kongrelerin ikincisi, Trabzon, Samsun, Ordu ve Giresun Şubelerinin ev sahipliğinde, 27-28 Ağustos 2004 tarihleri arasında “Kıyı Kentlerinde Yaşam ve Mimarlık” temasıyla Trabzon ve Giresun’da yapıldı.

27 Ağustos’ta, Trabzon Şube Başkanı Bekir Gerçek, Oda Genel Başkanı Oktay Ekinci, KTÜ Mimarlık Bölümü Başkanı Sonay Çevik, Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu, konuk İl Belediye Başkanları, KTÜ Rektörü İbrahim Özen, Trabzon Vali Vekili Erdoğan Aygenç’in ardından son konuşmayı Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu yaptı. UIA 2005 İstanbul Kongresi Başkanı Suha Özkan’ın kongreyi genel hatlarıyla aktardığı konuşmasının ardından, Şengül Öymen Gür “Kentler ve Mimarlık” tematik sunuşunu gerçekleştirdi. Mimarlar Odası Şubelerinin kentlerine bakışına ilişkin sunuşların yapıldığı 1. oturumun ardından, Emre Aysu yönetiminde “Kıyı Kentlerinde Mimarlık ve Yaşam” temalı 2. oturum yapıldı. Günün sonunda, gün boyu yapılan sunuşlarda ortaya çıkan fikir ve değerlendirmeler üzerine bir panel/forum gerçekleşti. 28 Ağustos’ta Trabzon Ayasofya’da Gülsüm Sağlamer’in “Geçmişten Günümüze Konut ve Yerleşmelerde Mekân Sentaksı, Trabzon Örneği” başlıklı sunuşuyla başlayan kongrenin ikinci günü, Akçaabat çevre gezisi, Giresun Zeytinlik Mahallesi ve Kiliseler gezisi ile sürdü. Kongre, Giresun Kalesi’nde Oktay Ekinci yönetiminde, Giresun Şube Başkanı Gürbay Yüksel, Giresun Belediye Başkanı Hurşit Yüksel ve konuk belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşen “Giresun Forumu” ile son buldu.

Bu icerik 1475 defa görüntülenmiştir.