319
EYLÜL-EKİM 2004
 
MİMARLIK'TAN

UIA 2005 İSTANBUL’A DOĞRU

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: Mesleğe İlişkin Son Dönemdeki Yasal Düzenlemeler Neler Öngörüyor?

  • PORRO
    Gürhan Tümer

    Prof.Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü, Yayın Komitesi ÜyesiKÜNYE
50 YILA TANIKLIK

Mimarlar Odası Birinci Umumi Heyeti Kararları

Türk Mimarlar Odası İdare Heyeti, ilk toplantısını 20 Aralık 1954 tarihinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Merkez Binası’nın 103 no.lu odasında saat 18:00’de, “İdare Heyeti Reisi” Gündüz Özdeş başkanlığında yapar. Toplantı “Umumi Kâtip” Aydın Boysan, “Muhasip” Doğan Erginbaş, üyelerden Kemali Söylemezoğlu, Nezih Eldem, Affan Kırımlı ve Maruf Önal’ın “iştiraki” ile yapılır. Gizli “rey”le yapılan seçimlerde, 4 “rey”le Gündüz Özdeş “Reis”liğe, 6 “rey”le Aydın Boysan “Umumi Kâtip”liğe, 3 “rey”le Doğan Erginbaş “Muhasip”liğe seçilir.

“Umumi Kâtip” Aydın Boysan’ın daktilosunda yazılan ilk karar metninde göze çarpan kararlardan bazıları şöyledir:

- Umumi Mağazalar TAŞ tarafından İskenderun’da yaptırılacak antrepo binası proje yarışmasına “Mimarlar Odası Birinci Umumi Heyeti Kararları” doğrultusunda “azâ”ların “iştirak” etmemesinin “tebliğ” edilmesi;

- 7 Ocak 1955 tarihinde Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenecek bir basın toplantısı ile Oda’nın kuruluşunun duyurulması;

- “Şeride” alınan kongre kararlarını, İTÜ’de Katip Baki Bey’in dinleyerek “muhtevası”nı yazması;

İdare Heyeti, 27 Aralık 1954 tarihinde, bir hafta sonra biraraya gelme kararı alarak toplantıyı bitirir.

Bu icerik 3530 defa görüntülenmiştir.