319
EYLÜL-EKİM 2004
 
MİMARLIK'TAN

UIA 2005 İSTANBUL’A DOĞRU

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: Mesleğe İlişkin Son Dönemdeki Yasal Düzenlemeler Neler Öngörüyor?

  • PORRO
    Gürhan Tümer

    Prof.Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü, Yayın Komitesi ÜyesiKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

TED Ankara Koleji Yapıları Koruma Altında

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin TED Ankara Koleji yapılarının, taşınmaz kültür varlığı olarak tescili için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yaptığı uyarılar sonuç buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararına göre Ankara Koleji Binalarının, Türk Eğitim tarihine ışık tutması, yapımının Erken Cumhuriyet Dönemi’nin eğitim anlayışına uygun mimari özellikler taşıması, kolej ve belgesel özellikler göstermesinden dolayı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillendi.

Bu icerik 1222 defa görüntülenmiştir.