319
EYLÜL-EKİM 2004
 
MİMARLIK'TAN

UIA 2005 İSTANBUL’A DOĞRU

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: Mesleğe İlişkin Son Dönemdeki Yasal Düzenlemeler Neler Öngörüyor?

  • PORRO
    Gürhan Tümer

    Prof.Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü, Yayın Komitesi ÜyesiKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

Bursa Arkeolojik Yerleşmeleri (BAY) Projesi

Türkiye’deki kültür emanetlerinin önemli bir bölümünü barındıran, aynı zamanda konumu ve tarihi itibarı ile de kültürlerin kaynaştığı, önemli yolların ve yerleşim yerlerinin bulunduğu illerden biri olan Bursa’da, kentin arkeolojik kültür varlıklarının envanteri yaparak, kapsamlı bilgi, veri ve doküman oluşturmak için Bursa Arkeolojik Yerleşmeleri (BAY) Projesi başlatıldı. Temel hedeflerden bazıları şöyle:

- Bursa’nın Prehistorik (Tarih Öncesi Çağ) Dönem’den, Bizans Dönemi’nin sonuna kadar olan arkeolojik envanterini hazırlamak;

- Yerleşmeleri ve buluntuları yerlerinde tespit etmek;

- Tespit edilen kültür varlıklarının haritaya yerleştirmek;

- Görsel/basılı yayın ve internet aracılığı ile çıkartılan envanteri kamuoyuyla paylaşmak;

olarak belirlendi.

Bilgi için : http://www.bayprojesi.org
Bu icerik 1250 defa görüntülenmiştir.