407
MAYIS-HAZİRAN 2019
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

TAHİR ELÇİ ANISINA DİYARBAKIR MİMARLIK VE KENT SEMPOZYUMU 27 NİSAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Mimarlar Odası tarafından Diyarbakır’da bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde 27 Nisan 2019 tarihinde “Diyarbakır Mimarlık Ve Kent Sempozyumu” düzenlenmiştir. 1988 yılında Kentsel Sit Alanı olarak tescillenen ve 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınmış olan “Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı”nda yakın dönemde yaşanan yıkım ve tahribatın incelenmesi ve zarar gören mimari ve kültürel mirasın korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen etkinlik Suriçi’nin korunması için sürdürülen mücadele sırasında yaşamını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi anısına gerçekleştirilmiştir. Etkinlikten önce; 26 Nisan 2019 tarihinde Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri Tahir Elçi için Diyarbakır Barosu tarafından her hafta yapılan basın açıklamasına katılarak dayanışma mesajını iletmiştir. Sempozyum Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Başkanı Şerefhan Aydın, Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın açılış konuşmaları ile başlamıştır. Açılış konuşmalarının ardından; ilgili tüm kesimlerin ve kurumların, ortak sorumluluğu olan; kültürel, sosyal ve coğrafi farklılıkların sürdürülebilirliğinin sağlanması, kültürel varlıkların korunarak gelecek nesillere aktarılması mücadelesinde hayatını kaybeden Tahir Elçi’nin mimarlık ve koruma alanına sunduğu değerli katkıları nedeniyle eşi Türkan Elçi’ye plaket sunulmuştur. “Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı Koruma ve Planlama Süreci” başlıklı ilk oturumda Prof. Dr. İclal Dinçer, Nevin Soyukaya ve Yrd. Doç. Dr. Sakine Yıldız Salman; “İyileştirici Şehircilik Yaklaşımı”, “Suriçi’nde Yıkım, Yeniden İnşa ve Toplumsal Hafıza” ile “Dünya Miras Alanının Koruma Değerleri Ve Geleceği”ne dair sunuşlarını gerçekleştirdiler. “Korunan Alanlarda Yapılaşma ve İnsan Hakları İhlalleri: Hukuki Mücadele” başlıklı ikinci oturumda Berna Çelik, Devrim Barış Baran ve Herdem Doğrul; “Sit Alanlarında Hukukun Dönüşümü”, “Olağanüstü Dönemlerde Hukuk Mücadelesi” ve “Suriçi’nde Yıkım Süreci”ne dair sunuşlarını katılımcılarla paylaştılar. “Kentsel Kimlik ve Suriçi’nde Sosyal Yaşam” başlıklı üçüncü oturumda Şeyhmus Diken ve Tevfik Usluoğlu; “Suriçi’nde Sosyal Yaşam” ile “Bir Yöntem Olarak Yıkım ve Asimilasyon Uygulamaları”na dair sunuşlarını gerçekleştirdiler. Konuşmacılardan Cihan Uzunçarşılı Baysal ise etkinliğe sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Oturumların ardından Mehmet Asım Güzel yöneticiliğinde düzenlenen Forum bölümünde tüm katılımcılar ve konuşmacılar görüş ve değerlendirmelerini paylaştılar.

Bu icerik 994 defa görüntülenmiştir.