407
MAYIS-HAZİRAN 2019
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

ADANA ESKİ ARKEOLOJİ MÜZESİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİLLENDİ

Adana Arkeoloji Müzesi, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi’nin başvurusu sonucunda Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kültür varlığı olarak tescillendi. Eski Arkeoloji Müzesi, inşasından bu güne yaklaşık 50 yıldır kente ve bulunduğu çevreye katkısı olan, odak noktası konumuyla kent ve kentli belleğinde süreklilik sağlayan, yalnız Adanalıların değil, konumu nedeniyle kentimizden gelip geçenlerin de hafızalarında iz bırakan bir yapıdır. Adana Şubesi’nin tescil için kurula sunduğu raporda, yapının iklimle ve kentle olan ilişkisinin önemine değinilmiş; kentsel/çevresel kimlik olguları, kentsel bellek ile olan doğrudan ilişkisi vurgulanmıştır. Bu nedenle Adana’nın yakın geçmişinde önemli yer tutan yapının kent belleğindeki yeri ve işlevi, mimari dönem özellikleri nedeniyle korunması ve kullanıma açık tutulması gerekliliği ifade edilmiştir. DOCOMOMO 2018 Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları toplantısında yapının mimari nitelikleri Gökhan Uşma, Hülya Yücer ve Seçil Seçal Sarıgül tarafından şu şekilde sunulmuştur: “Yapının mimari oluşumu incelendiğinde, modern bir yaklaşımla döneminin mimari özelliklerini taşıdığı görülmektedir. Plan düzleminde kare ve dikdörtgen formların bir araya getirildiği yapı, kübik ve modern bir yaklaşım sunmaktadır. Bu bağlamda taşıyıcı sistemleri cephede vurgulanmış, düz çatılı, net geometriye sahip kütlelerden oluşmaktadır. Şeffaf bir giriş mekânına eklemlenmiş üç kütleden oluşan yapı giriş holü, bu holden bağımsız olarak yukarı çıkan dairesel bir merdiven, konferans salonu, cephesindeki dolu düz yüzeyler, kafes ve şeffaf yüzeyleri, zemin katta yer yer geri çekilen arkatları, iç ve dış sergileme alanları ile dönemin mimari üslubunu yansıtmaktadır. Adana’nın yakın geçmişinde önemli bir yer tutan yapının kent belleğindeki yeri, işlevi ve dönemsel mimari özellikleri nedeniyle korunması ve kullanıma açık tutulması gerekmektedir.”

Bu icerik 1138 defa görüntülenmiştir.